Tiết 1: Trải nghiệm sáng tạo
Chủ đề 1: Tuyển tập về tôi
Bài: Em lớn lên theo thời gian.
I. Mục tiêu :
Biết lắng nghe, suy nghĩ tích cực và không ngừng tìm tòi, em có thể:
- Khám phá và nhận biết sự phát triển về thể chất và năng lực ở bản thận.
-Nhận ra khả năng vượt qua khó khăn vã những thành quả từ sự cố gắng của em.
- Nhận biết và thực hành cách trình bày và cách làm việc nhóm hiệu quả.
-Nận biết cảm xúc của bản thân và có hành vi cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.
II. Chuẩn bị:
- Phiếu học tập
- SGK, bút
III. Các hoạt động dạy học :
HĐ 1:
Cn,clHĐ 2:
N, CL
MT: Khám phá và nhận biết sự phát triển về thể chất và năng lực ở bản thận.

-Nhận biết và thực hành cách trình bày và cách làm việc nhóm hiệu quả.HĐ 3: CN,CL
I.Phần khởi động:
- Cho HS hát
- Giới thiệu về môn học
- Giới thiệu bài.
II. Phần phát triển bài:
A.Em lớn lên theo thời gian:
1.Em hãy nhớ lại và ghi nhận những thay đôi của bản thân sau một vài năm theo các tiêu chí dưới đây và viết thông tin, đánh dấu X vào ô trống có liên quan.
- GV yêu cầu học sinh nhớ lại.

- Y/c HS chọn lọc những thay đổi ấn tượng nhất với bản thân gắn với bản thân của em.


- Yêu cầu HS nêu lại những thay đổi ấn tượng ấn tượng đáng nhớ.
2. Khám phá sự thay đổi của khả năng:
+ So sánh năm trước và năm nay những thay đôi nào tốt hơn ? em viết những khả năng khác.
- Yêu cầu HS ghi lại các kĩ năng năng tốt hơn về kĩ năng: viết, đọc, làm toán, tập trung, vẽ, ngoại ngữ, thể thao,…


- Y/c HS thực hiện .

- Gv theo dõi, hướng dẫn hs làm. Sau đó nhận xét, chốt ý.
3. Trở ngại và vượt qua:
+ Hs nhớ và kể lại những lần em gặp trở ngại nhưng em đã kiên trì và cố gắng vượt qua để làm điều cần thiết cho mình.
c.Phần kết thúc
- Gọi 2 HS lên chia sẻ cách làm mình tốt hơn.
- Dặn HS về nhà đọc lại bài và xem nội dung tiếp theo trong bài
Nhận xét giờ học.

Hát
- HS chú ý nghe.- HS làm việc cá nhân.
- Học sinh nhớ lại những thay đổi của bản thân.
+ Chiều cao, cân nặng lúc trước và hiện tại.
+ Năng lực lao động: Có thể làm việc nặng hơn; có thể làm được nhiều việc nhà hơn.
+ Nhận biết thông tin: biết và hiểu nhiều kiến thức hơn về thiên nhiên, con người, thế giới,…
+ Năng lực giao tiếp: Diễn đạt rõ ròng và súc tích hơn; nghe được câu dài và phức tạp hơn.
- HS điều khiển chia sẻ mục tiêu.
- HS chọn lọc những kỉ niệm của em.


-HS làm việc nhóm đôi.

+ Chọn một số khả năng tốt hơn về kĩ năng: viết, đọc, làm toán, tập trung, vẽ, ngoại ngữ, thể thao,…
+ Kả năng chung của em hiện nay có tốt hơn trước không?
+ Nếu em chọn thì em đã làm gì để khả năng của em trở nên tốt hơn?
+Từ các khả năng trên, em chọn và viết ra 2 khả năng em mong muốn tiếp tục phát triển nhất? ………..

- HS ghi lại, nhớ lại những khó khăn mà em đã vượt qua?
…………………………………
…………………………………
- 2 HS lên chia sẻ .
- Chú ý lắng nghe


Trải nghiệm sáng tạo:tiết 2
Chủ đề 1: Tuyển tập về tôi
BÀI B,C: BỘ SƯU TẬP VỀ TÔI - SỔ TAY “VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
I. Mục tiêu :
Biết lắng nghe, suy nghĩ tích cực và không ngừng tìm tòi, em có thể:
- Khám phá và nhận biết sự phát triển về thể chất và năng lực ở bản thận.
-Nhận ra khả năng vượt qua khó khăn vã những thành quả từ sự cố gắng của em.
- Nhận biết và thực hành cách trình bày và cách làm việc nhóm hiệu quả.
-Nận biết cảm xúc của bản thân và có hành vi cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.
II. Chuẩn bị:
- GV: Sưu
nguon VI OLET