PGD&ĐT TP LÀO CAI


ĐỀ THI HỌC KỲ I

TRƯỜNG TH&THCS SỐ 2 TẢ PHỜI
MÔN: TIN HỌC 5
NĂM HỌC: 2020-2021
Thời gian: 40 phút

Họ và tên:...........................................
Em hãy khoanh tròn vào các đáp án đúng?
Câu 1: (0,5 điểm – Mức 1). Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào là biểu tượng của 1 tệp văn bản?

Câu 2: (0,5 điểm – Mức 1). Em nhấn tổ hợp phím nào để lưu kết quả làm việc trên máy tính?
A. Shift + H 
B. Ctrl + S
C. Ctrl + V 
D. Ctrl + N

Câu 3: (0,5 điểm – Mức 1). Trong MS Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?
A. Màu đỏ 
B. Màu vàng
C. Màu xanh 
D. Màu hồng

Câu 4: (0,5 điểm – Mức 1). Hãy chỉ ra biểu tượng của công cụ sử dụng bình phun màu?

Câu 5: (0,5 điểm – Mức 1). Để khởi động phần mềm toán 5 em thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột lên biểu tượng  B. Nháy đúp chuột lên biểu tượng  C. Nháy chuột lên biểu tượng  D. Nháy đúp chuột lên biểu tượng 
Câu 6: (0,5 điểm – Mức 1). Để thoát khỏi phần mềm SAND CASTLE BUILDER em nháy chuột lên dòng chữ nào?
A. Save 
B. Play
C. Clear
D. Exit

Câu 7: (0,5 điểm – Mức 1). Dòng văn bản " Con gà cục tác lá chanh" có mấy từ soạn thảo?
A. 7 Từ soạn thảo 
B. 5 từ soạn thảo
C. 6 từ soạn thảo 
D. 4 từ soạn thảo.

 Câu 8: (0,5 điểm – Mức 1). Bộ phận nào của máy tính thực hiện các lệnh của chương trình?
A. Đĩa cứng 
B. Bộ xử lí
C. Màn hình
D. Chuột máy tính

Câu 9: (0.5đ) Để chèn được bảng trong Word, ta phải chèn theo
A. Số bảng
B. Số cột và số hàng
C . Số cột
D. Số đường thẳng

Câu 10: (0.5đ) Dòng lệnh nào sau đây dùng để chèn tệp hình vẽ vào văn bản?
A. Table/ Insert/ Table…
C. Format/ Drop Cap…

B. Insert/ Picture/ From File…
D. Insert/ Table/ From File…

Câu 11: (0.5đ) Phím nào sau đây để kết thúc một đoạn văn bản và xuống dòng
A. Phím Shift 
B. Phím Ctrl
C. Phím Alt
D. Phím Enter


Câu 12: (0.5đ) Để chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu em nháy chuột chọn thẻ Insert và chọn một trong những nút lệnh nào sau đây ?
A. Insert 
B. Picture
C. View
D. Design


Câu 13: (0.5đ) Để xem được tệp tin và thư mục trong máy tính em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào?

Câu 14: (0.5đ) Để tạo đường viền cho văn bản, em chọn:
A. Insert 
B. Page color
C. Page Borders
D. Save


Câu 1: (4.0 điểm) Nối cột A với B sao cho được câu đúng nghĩa?
A

B

Thân máy tính

Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính

Màn hình máy tính

dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.

Bàn phím máy tính

là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính.

Chuột máy tính

là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tínhĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I
Môn: Tin Học 5
Phần II: 
Câu 1: (3.0 điểm) Nối đúng mỗi cột 1 điểm.
- Thân máy tính là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính. (1.0 điểm).
- Màn hình máy tính là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính. (1.0 điểm)
- Bàn phím máy tính Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính. (1.0 điểm).
- Chuột máy tính để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng. (1.0 điểm).

Câu
1

nguon VI OLET