nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất

Giáo án điện tử ĐS-GT 11 giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 1/13/2009 8:07:17 PM
Kích thước: 0.70 M
Lần tải: 2119
Tác giả: Như Hồ Thúy
Nguồn: suu tam
File đính kèm: tc14_phuongtrnhmu.rar
Xem: 1960
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử ĐS-GT 11, Mien phi 100%

SLIDE

Giáo án điện tử ĐS-GT 11 giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất

Loại file: doc | Kích thước: 0.70 M | Lần tải: 2119 | Xem: 1960 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử ĐS-GT 11 giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất mien phi,tai lieu giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất mien phi,bai giang giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Ngày soạn:22-10-2008
Chủ đề 11:
Lũy thừa
(TIẾT :11)
Yêu cầu:
Kiến thức: Nhằm cũng cố lại các kiến thức trong bài lũy thừa
.Kỹ năng:Biết cách áp dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ thực để giải toán
Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận , bồi dưỡng ý thức tự học, tự rèn và nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh.
Chuẩn bị:
Gv: Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan.
Hs: Ôn lại kiến thức về lũy thừa .
Tiến trình lên lớp:
Ồn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: Nêu tính chất của lũy thừa với số mũ thực?
Bài giảng:
HĐ1: Áp dụng tính chất lũy thùa để tính một số bài toán..
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG

Nêu đề bài tập 1:

Nêu hướng giải quyết bài toán

Gọi 3 HS lên bảng làm

Gv nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh ( nếu cần).

Đọc kỉ đề bài

Áp dụng tính chất của lũy thừa để giải quyết bài toán.
Trình bày bảng
HS nhận xét

Bài 1 :Tính :
a/ 
b/ 
c/ 
Giải

a/ 

b/ 

c/ 
=

HĐ2: Rút gọn biểu thức


Nêu đề bài tập 2:

Tương tự : Áp dụng tính chất lũy thừa để rút gọn biểu thức.


Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.Gv nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh.

Đọc kỉ đề bài

Trình bày bài giải vào bảng phụ
Đại diện nhóm trinh bày
Nhóm khác nhận xét

Bài 2 : Rút gọn biểu thức :
a/ 
b/  (a>0,b>0)
c/ (a>0)
d/ (a>0)


Giải
a/ 
b/ 

c/ 
d/ 


HĐ3: So sánh các cặp số

Nêu đề bài tập 3:

Áp dụng tính chất nào để so sánh 2 số có dạng lũy thừa ?
Áp dụng TC trên để giải quyết bài tập 3.Gv hướng dẫn câu c


TC:
Bài 3 : So sánh các cặp số.
a/  và 
b/  và 
c/  và 
Giải
a/ cơ số a = 2>1 và  nên > 
b/cơ số a =  và 
nên < 
c/ 
,
Do 100000>8000 nên > 4.Củng cố:
Tính chất của lũy thừa
Các dạng toán về lũy thừa thường gặp
5.Dặn dò:
Xem bài tập đã sửa.
Làm bài tập về nhà.
Bài tập
Bài 1: Tính
a/ 
b/ 
Bài 2: Rút gọn

Bài 3: Tính a+b biết:và 
Ngày soạn:28-10-2008
Chủ đề 12:
Hàm số lũy thừa
(TIẾT :12)
Yêu cầu:
Kiến thức:
+ Tập xác định của hàm số luỹ thừa
+ Tính được đạo hàm của hàm số luỹ thừa
.Kỹ năng:
Thành thạo các dạng toán :
+ Tìm tập xác định
+ Tính đạo hàm
Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận , bồi dưỡng ý thức tự học, tự rèn và nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh.
Chuẩn bị:
Gv: Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan.
Hs: Ôn lại cách tìm tập xác định của hàm số lũy thừa và các công thức tính đạo hàm.
Tiến trình lên lớp:
Ồn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu khái niệm hàm số luỹ thừa ? Cho biết tập xác định của hàm số luỹ thừa
Bài giảng:

HĐ1:Tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa

HĐ Giáo viên
HĐ của học sinh
Ghi bảng

- Lưu ý học sinh cách tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa y=x(

+ ( nguyên dương : D=R + :D=R 
+ ( không nguyên: D=

Tổng quát:Tìm tập

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download tc14_phuongtrnhmu.rar