CHÚ Ý: giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

giáo án tự chọn lớp 12 đầy đủ nhất giáo án ĐS-GT 11

Đăng ngày 1/13/2009 8:07:17 PM | Thể loại: ĐS-GT 11 | Lần tải: 2119 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.70 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Ngày soạn:22-10-2008
Chủ đề 11:
Lũy thừa
(TIẾT :11)
Yêu cầu:
Kiến thức: Nhằm cũng cố lại các kiến thức trong bài lũy thừa
.Kỹ năng:Biết cách áp dụng các tính chất của lũy thừa với số mũ thực để giải toán
Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận , bồi dưỡng ý thức tự học, tự rèn và nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh.
Chuẩn bị:
Gv: Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan.
Hs: Ôn lại kiến thức về lũy thừa .
Tiến trình lên lớp:
Ồn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: Nêu tính chất của lũy thừa với số mũ thực?
Bài giảng:
HĐ1: Áp dụng tính chất lũy thùa để tính một số bài toán..
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG

Nêu đề bài tập 1:

Nêu hướng giải quyết bài toán

Gọi 3 HS lên bảng làm

Gv nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh ( nếu cần).

Đọc kỉ đề bài

Áp dụng tính chất của lũy thừa để giải quyết bài toán.
Trình bày bảng
HS nhận xét

Bài 1 :Tính :
a/ 
b/ 
c/ 
Giải

a/ 

b/ 

c/ 
=

HĐ2: Rút gọn biểu thức


Nêu đề bài tập 2:

Tương tự : Áp dụng tính chất lũy thừa để rút gọn biểu thức.


Chia lớp làm 4 nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.Gv nhận xét và bổ sung hoàn chỉnh.

Đọc kỉ đề bài

Trình bày bài giải vào bảng phụ
Đại diện nhóm trinh bày
Nhóm khác nhận xét

Bài 2 : Rút gọn biểu thức :
a/ 
b/  (a>0,b>0)
c/ (a>0)
d/ (a>0)


Giải
a/ 
b/ 

c/ 
d/ 


HĐ3: So sánh các cặp số

Nêu đề bài tập 3:

Áp dụng tính chất nào để so sánh 2 số có dạng lũy thừa ?
Áp dụng TC trên để giải quyết bài tập 3.Gv hướng dẫn câu c


TC:
Bài 3 : So sánh các cặp số.
a/  và 
b/  và 
c/  và 
Giải
a/ cơ số a = 2>1 và  nên > 
b/cơ số a =  và 
nên < 
c/ 
,
Do 100000>8000 nên > 4.Củng cố:
Tính chất của lũy thừa
Các dạng toán về lũy thừa thường gặp
5.Dặn dò:
Xem bài tập đã sửa.
Làm bài tập về nhà.
Bài tập
Bài 1: Tính
a/ 
b/ 
Bài 2: Rút gọn

Bài 3: Tính a+b biết:và 
Ngày soạn:28-10-2008
Chủ đề 12:
Hàm số lũy thừa
(TIẾT :12)
Yêu cầu:
Kiến thức:
+ Tập xác định của hàm số luỹ thừa
+ Tính được đạo hàm của hàm số luỹ thừa
.Kỹ năng:
Thành thạo các dạng toán :
+ Tìm tập xác định
+ Tính đạo hàm
Thái độ:
Rèn luyện tính cẩn thận , bồi dưỡng ý thức tự học, tự rèn và nâng cao năng lực sáng tạo cho học sinh.
Chuẩn bị:
Gv: Nghiên cứu sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan.
Hs: Ôn lại cách tìm tập xác định của hàm số lũy thừa và các công thức tính đạo hàm.
Tiến trình lên lớp:
Ồn định lớp:
Kiểm tra bài cũ: Hãy nêu khái niệm hàm số luỹ thừa ? Cho biết tập xác định của hàm số luỹ thừa
Bài giảng:

HĐ1:Tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa

HĐ Giáo viên
HĐ của học sinh
Ghi bảng

- Lưu ý học sinh cách tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa y=x(

+ ( nguyên dương : D=R + :D=R 
+ ( không nguyên: D=

Tổng quát:Tìm tập

Sponsor Documents