TUẦN 1 .
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021
Tiếng Việt
Tiết 1. THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Hiểu các từ ngữ trong bài. Hiểu nội dung bức thư: Bác Hồ khuyên HS chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn. Thuộc lòng đoạn Sau 80 năm…công học tập của các em (trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK).
+ Đọc đúng, đọc trôi chảy; biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Học sinh đọc thể hiện được tình cảm thân ái, trìu mến, tin tưởng. Yêu quý Bác Hồ.
2. Năng lực:
+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
3. Phẩm chất: Biết ơn, kính trọng Bác Hồ, quyết tâm học tốt
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên(GV) :Hình ảnh Bác Hồ trong sách giáo khoa.
- Học sinh (HS): Đọc và trả lời câu hỏi nội dung bài trước ở nhà.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Khởi động
- Cho HS hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng"
- Giới thiệu bài - Ghi bảng.
a/Luyện đọc
- GV đọc toàn bài 1 lần, nêu xuất xứ: Đây là bức thư Bác Hồ gửi các học sinh cả nước nhân ngày khai giảng đầu tiên sau khi nước ta giành được độc lập.Toàn bài đọc giọng tình cảm, trìu mến, thiết tha, tin tưởng của Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam.
- HS chia đoạn (4đoạn).
- Giáo viên kết luận 4 đoạn.
- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp
Lần 1: GV rút từ luyện đọc: hoàn cầu, kiến thiết.
Lần 2: GV rút từ ngữ khó, gọi 1 học sinh đọc chú giải.
Lần 3: GV nhận xét HS đọc.
- 1 học sinh đọc lại toàn bài.
b/ Tìm hiểu bài
Đoạn1
- HS đọc thầm,trả lời câu hỏi:
+ Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác?
- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận ý đúng: Đó là ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa, ngày khai trường ở nước Việt Nam độc lập sau 80 năm bị thưc dân Pháp đô hộ.

+ Em hiểu những cuộc chuyển biến khác thường mà Bác Hồ nói trong thư nghĩa là gì?
- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận ý đúng: Chấm dứt chiến tranh–Cách mạnh tháng Tám thành công...
Đoạn 2
+ Sáu cách mạng tháng Tám nhiệm vụ của toàn dân là gì?
- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận ý đúng: Xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã đẻ lại, làm sao cho nước ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu.
+ Học sinh có trách nhiệm như thế nào trong công cuộc kiến thiết đó?
- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận ý đúng: Học sinh phải học tập, siêng năng, chăm chỉ: làm cho non sông Việt Nam tươi đẹp, Làm cho dân tộc Viẹt Nam bước tới đài vinh quangsánh vai với các cường quốc năm châu.
+ Nội dung bài nói gì?
- HS trả lời.
- HS nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận ý đúng: Bác Hồ khuyên học sinh chăm học biết nghe lời thầy, yêu bạn.
- 2 HS nhắc lại.
c/ Đọc diễn cảm.
- GV hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm đoạn 2 (HS nêu những từ ngữ cần nhấn giọng)
- GV gạch dưới.
-GV đọc mẫu - 1HS đọc thể hiện.
- HS luyện ñọc theo cặp.
-Một số HS thi ñọc trước lớp.
-Cả lớp theo dõi, nhận xét.
- HSñọc thuộc loøng ñoạn “Sau 80 năm……..của caùc em ”
4/ Vận dụng
+ Em biết gì về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ?
+ Hãy sưu tầm các bài hát, bài thơ ca ngợi Bác Hồ?
IV. Điều chỉnh sau bài dạy.

............................................................................................................................................................................................................................................................................


Toán
Tiết 1. ÔN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh biết đọc và viết phân số, biết
nguon VI OLET