TUẦN 10

Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2020
Chào cờ
Sinh hoạt đầu tuần
____________________________________________
Toán
Bài 31: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ THẬP PHÂN (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:
- HS biết tính tổng của nhiều số thập phân
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Tài liệu HDH.
- HS: Vở TH Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- HS thực hiện HĐCB 1,2,3,4 và HĐTH1/84
* Giáo viên chốt kiến thức cần lưu ý:
- HĐCB 2 giáo viên hỗ trợ HS: Khi tính tổng nhiều số thập phân ta viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau. Rồi thực hiện cộng như cộng số tự nhiên.Dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng
- Sau HĐCB1,2,3,4 HS báo cáo, GV và HS nhận xét.
- GV hỏi: Em hãy nêu cách cộng nhiều số thập phân?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________
Tiếng Việt
Bài 10A: ÔN TẬP 1 (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:
- Học thuộc lòng một số đoạn văn, thơ; nắm được nội dung chính của các bài tập đọc từ bài 1A đến bài 9C
II. CHUẨN BỊ:
- GV: 6 phiếu ghi tên 6 bài tập đọc
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- HS học từ HĐTH1 đến HĐTH2/102
* Giáo viên chốt kiến thức cần lưu ý:
- Sau HĐTH2 GV chốt nội dung bài của các bài tập đọc từ tần 1 đến tuần 6.
Chủ điểm
Tên bài
Tác giả
Nội dung

Việt Nam- Tổ quốc em
Sắc màu em yêu
Phạm Đình Ân
Em yêu tất cả những sắc màu gắn với cảnh vật, con người trên đất nước Việt Nam.

Cánh chim hoà bình
Bài ca về trái đất
Định Hải
Trái đất thật đẹp, chúng ta cần giữ gìn cho trái đất bình yên, không có chiến tranh.


Ê-mi-li, con
Tố Hữu
Tấm gương hi sinh quên mình để phản đối chiến tranh của anh Mo-ri-xơn.

Con người với thiên nhiên
Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Quang Huy
Cảm xúc của nhà thơ trước cảnh cô gái Nga chơi đàn trên công trường thuỷ điện trên sông Đà vào một đêm trăng đẹp.


Trước cổng trời
Nguyễn Đình Ánh
Vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của “cổng trời” ở vùng núi nước ta.

+ Qua các bài tập đọc em có nhận xét gì về Tổ quốc em? Về thiên nhiên đất nước em?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________
Tiếng Việt
BÀI 10A: ÔN TẬP 1 (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết bài Nỗi niềm giữ nước, giữ rừng
II. CHUẨN BỊ:
- GV: 6 phiếu ghi tên 6 bài tập đọc
- HS: Vở TH TV.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- HS học từ HĐTH3 ,4/103
* Giáo viên chốt kiến thức cần lưu ý:
- Sau HĐCB 4, GV giải thích cho HS từ cầm trịch và từ canh cánh
- Tên hai con sông được viết như thế nào vì sao?
- Tên hai con sông được viết hoa (sông Đà, sông Hồng) vì đó là danh từ riêng

- Theo em nội dung bài này nói gì?
- HS nêu: Nổi niềm trăn trở băn khoăn của tác giả về trách nhiệm con người đối với việc bảo vệ rừng và giữ gìn cuộc sống bình yên cho trái đất.

- Gv lồng giáo dục ý thức BVMT lên án những người phá hoại môi trường và tài nguyên đất nước.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________
Buổi chiều:
Toán
Bài 31: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ THẬP PHÂN (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:
- Biết tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. Vân dụng tính chất để tính tổng bằng cách thuận tiện.
II. CHUẨN BỊ:
- GV: Tài liệu HDH.
- HS: Vở TH Toán.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
- HS thực hiện HĐTH 2,3,4,5/85
* Giáo viên chốt kiến thức cần lưu ý:
- Sau HĐTH 5 GV cho học sinh báo cáo rồi nhận xét. GV hỏi: Em hãy nêu tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng các số thập phân?
- GV chốt : Hai tính chất này để áp dụng tính thuận tiện lấy VD ở bài 2; 3.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
________________________________________________
Khoa học
Bài 10: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC (Tiết 2
nguon VI OLET