Giáo án Tuần 11 - Lớp 3

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Giáo án theo Tuần (Lớp 3)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       12      0
Ngày đăng 2018-04-07 20:39:07 Tác giả Trung Nguyễn Minh loại .doc kích thước 0.41 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Giáo án lớp 3 Tuần 11 Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2017 Tập đọc - Kể chuyện ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU I. MỤC TIÊU: * Tập đọc: - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu ý nghĩa;

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

Thứ hai ngày 06 tháng 11 năm 2017
Tập đọc - Kể chuyện
 
ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU
 
I. MỤC TIÊU:
   * Tập đọc: 
  - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật
  - Hiểu ý nghĩa; Đất đai Tổ Quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất (TL: được các câu hỏi SGK).
  * Kể chuyện: 
  - Biết sắp xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự và kể lai được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh họa, HSKG kể lại toàn bộ câu chuyện.
  - GDHS Yêu quý quê hương đất nước.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 
  - Tranh minh họa truyện trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 
1. Ổn định lớp: Hát vui.
 2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 em đọc bài “Thư gửi bà” và TLCH:
 + Trong thư Đức kể với bà những gì?
 + Qua thư, em thấy tình cảm của Đức đối bà ở quê như thế nào?
- Nhận  xét, tuyên dương.
3. Bài mới:
  a. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài thông qua tranh minh họa.
  b. Luyện đọc:          
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp.
-Theo dõi sửa sai cho HS.
- Luyện đọc tiếng, từ khó: Ê – ti – ô – pi – a, đường sá, chiêu đãi, vật hiếm, khâm phục, ...
- GV hướng dẫn HS chia đoạn. GV kết luận.
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp.
 
- HD HS đọc đúng câu, đoạn.
- GV đưa ra câu cần luyện đọc.
 
- Kết hợp giải thích các từ mới trong SGK: Ê – ti – ô – pi- a, cung điện, khâm phục, ..
 
- Hát vui.
 
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
 
 
 
 
 
- Lớp lắng nghe GV đọc bài.
 
 
- Lắng nghe GV đọc mẫu.
- Lớp nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp. Luyện đọc các từ.
- HS đọc từ khó (CN,ĐT).
- HS đánh dấu đoạn.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.
- Đọc ngắt nghỉ hơi đúng, nhấn giọng các từ: khắp đất nước, mở tiệc chiêu đãi, ...
- Tìm hiểu nghĩa của các từ: Cung điện, khâm phục, khách du lịch, sản vật.
 
- Các nhóm luyện đọc.
- 1HS đọc lời viên quan.
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
+ Gọi 1HS đọc lời viên quan (ở đoạn 2).
+ Yêu cầu các nhóm tiếp nối đọc đồng thanh  4 đoạn trong bài.     
- GV nhận xét, tuyên dương.   
   c. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
 - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH:
+ Hai người khách  được vua Ê - ti - ô - pi - a tiếp đãi thế nào ?
 
- Yêu cầu HS đọc thầm  phần đầu  đoạn 2 (Từ lúc hai người ... làm như vậy),
+ Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất ngờ đã xảy ra ?
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm phần cuối đoạn 2 của bài.
+ Vì sao người Ê - ti - ô - pi - a không để cho khách mang đi một hạt cát nhỏ ?
- Mời 3HS nối tiếp đọc  3 đoạn của bài.
+ Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê - ti - ô - pi - a  đối với quê hương?
*GV chốt ý: đất đai tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quya nhất.
  d. Luyện đọc lại:
- Đọc diễn cảm đoạn 2 trong bài.
- Hướng dẫn HS cách đọc.
- Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em phân vai thi đọc đoạn 2.
- Nhận xét bình chọn HS đọc hay nhất.
             
* Kể chuyện:
1. GV nêu nhiệm vụ: Sắp xếp các tranh dưới đây theo đúng thứ tự trong câu chuyện “Đất quý, đất yêu”, dựa vào các tranh trên, kể lại toàn bộ câu chuyện.
2. Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo tranh:
Bài 1: Sắp xếp các tranh dưới đây theo đúng thứ tự trong câu chuyện Đất quý, đất yêu:
- Gọi 2HS đọc yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS quan sát tranh, sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện.
- Gọi HS nêu kết quả.
- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét.
- Các nhóm đọc đồng thanh 4 đoạn của bài.
 
 
- Lớp đọc thầm đoạn 1.
+ Mời họ vào cung, mở tiệc chiêu đãi, tặng những sản vật quý, sai người đưa xuống tận tàu.
- HS đọc thầm phần đầu đoạn 2.
 
+ Viên quan bảo khách dừng lại, cởi giày ra để họ cạo sạch đất ở đế giày rồi mới để khách xuống tàu trở về nước.
- HS đọc thầm phần cuối đoạn 2.
+ Vì người Ê - ti - ô - pi - a rất yêu quý và coi mảnh đất quê hương họ là thứ thiêng liêng cao quý nhất.
- 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn của bài.
+ Người dân Ê - ti - ô - pi - a rất yêu quý, trân trọng mảnh đất của hương/  Coi đất đai của tổ quốc là tài sản quí giá thiêng liêng nhất ...
- Lớp đọc lại.
- Lớp lắng nghe GV đọc mẫu.
 
- Các nhóm thi đọc phân theo vai
(người dẫn chuyện, viên quan, hai người khách).
- 1HS đọc cả bài.
- Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc hay nhất.
 
- Lắng nghe nhiệm vụ tiết học.
 
 
 
 
 
- Cả lớp quan sát tranh minh họa, sắp xếp lại đúng trình tư của câu chuyện.
 
- 2HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.
(Thứ tự của tranh: 3 - 1 - 4 -2)
- Từng cặp tập kể chuyện,
 
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

Bài 2: Dựa vào các tranh trên, kể lại toàn bộ câu chuyện:
- Yêu cầu từng cặp HS dựa tranh đã được sắp xếp thứ tự để tập kể.
- Gọi 4HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp theo 4 bức tranh.
- Nhận xét bình chọn HS kể hay nhất.
  4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà tập kể lại câu chuyện.                                     
- Hãy đặt tên khác cho câu chuyện.
 
- 4 em  nối tiếp kể theo 4  tranh.
- 1HS kể toàn bộ câu chuyện.
 
 
 
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất.
 
 
- Lắng nghe và thực hiện.
* Nhận xét, bổ sung:
..................................................................................
..................................................................................             
..................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

Toán
 
BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH (tiếp theo)
 
I. MỤC TIÊU:
  - Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán giải bằng hai phép tính.
  - HS Làm các bài tập1, 2, 3 (dòng 2).
  - GDHS tính cẩn thận trong khi làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  - SGK
  - Bảng, phấn, ....
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 
 1. Ổn định lớp: Hát vui.
 2. Kiểm tra bài cũ:
- Nhận xét đánh giá bài kiểm tra giữa học kì I.
 3. Bài mới:
  a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết học – ghi tên bài.
  b. Khai thác:
Bài toán:  Cửa hàng ngày thứ 7 bán được 6 xe đap, ngày chủ nhật bán được gấp đôi ngày thứ 7. Hỏi cả 2 ngày bán được bao nhiêu xe đạp ?
- Đọc bài toán, ghi tóm tắt lên bảng:
Thứ 7:                                          
Chủ nhật:
- Gọi 2 HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán.
   + Bài toán cho biết những gì ?
 
   + Bài toán hỏi ta điều gì?
- Nêu câu hỏi:
+ Bước 1 ta đi tìm gì ?
 
+ Khi tìm ra kết quả ở bước 1 thì bước 2 ta tìm gì? 
- Hướng dẫn HS thực hiện  tính ra kết quả  và cách trình bày bài giải như sách giáo khoa.
   c. Luyện tập:
Bài 1:  Giải toán:
- Gọi HS nêu bài tập.
+ Em hãy nêu điều bài toán đã cho biết và điều bài toán hỏi.
 
- Hát tập thể.
 
 
 
 
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
 
 
- 2HS đọc lại bài toán.
 
 
 
- Quan sát sơ đồ tóm tắt để nêu điều bài cho biết và  điều bài toán hỏi.
 
- 2 HS đọc lại bài toán.
+ Thứ 7 bán được 6 xe đạp. Chủ nhật bán được gấp 2 lần ngày thứ 7.
+ Cả hai ngày bán được bao nhiêu xe đạp.
+Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật: 6 x 2 = 12 (xe)
+ Tìm số xe đạp cả hai ngày:
6 + 12 =18(xe)
- HS nhắc lại.
 
 
 
 
- Đọc bài toán.
- HS vẽ tóm tắt bài toán.
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán.
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
- Yêu cầu 1 HS lên bảng giải.
- Nhận xét đánh giá.
­- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.
 
 
Bài 2: Giải toán:
- Yêu cầu HS nêu và phân tích bài toán.
- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở. 
- Mời một HS lên giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
 
 
 
 
 
Bài 3: Số ?
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Mời 1 HS nêu miệng bài  giải.
- GV nhận xét đánh giá.
 
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét, đánh giá tiết học.
- Dặn HS về nhà học và xem lại các bài tập đã làm.
 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Một HS lên trình bày bài giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
Bài giải
Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là :    5 x 3 = 15  ( km)
Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là :        5 +15 = 20 (km )
                           Đáp số :20 km 
 
- HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán.
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
- Một HS lên giải, cả lớp nhận xét bổ sung.
Bài giải
Số lít mật lấy từ thùng mật ong là :
24 : 3 = 8  ( l )
Số  lít mật còn lại là :
24 - 8 = 16 ( l )
                         Đáp số:  16  lít mật ong
 
- Một em nêu đề bài tập 3.
- Một HS nêu bài giải.
- Cả lớp nhận xét.
 
 
- Lắng nghe và thực hiện.
 
* Nhận xét, bổ sung:
..................................................................................
..................................................................................             
..................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

ÔN TIẾNG VIỆT
 
Luyện đọc :THƯ GỬI BÀ
 
I. MỤC TIÊU:
  - Đọc rõ ràng, rành mạch từng đoạn trong bài Thư gửi bà (chú ý bộc lộ tình cảm thân mật qua giọng đọc).
  - Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho câu bạn nhỏ thăm hỏi bà.
  - Đọc rõ ràng, rành mạch đoạn sau (chú ý phát âm đúng các tiếng khó hoặc dễ lẫn, đọc lời của viên quan với giọng chậm rãi, cảm động).
  - Biết khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho câu hỏi : Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ ?
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  - Sách bài tập ôn luyện. Bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 
1.     Ổn định lớp: kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2.     Kiểm tra bài cũ:
- HS  đọc bài : “Giọng quê hương”.
- GV nhận xét.
 3. Bài mới:  
    a. Giới thiệu bài:  Nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học. Ghi tên bài.
   b. Hướng dẫn luyện đọc:
Bài 1: Đọc rõ ràng, rành mạch từng đoạn trong bài Thư gửi bà:
- GV yêu cầu đọc yêu cầu đề bài.
- YC HS mở sgk trang 81.
- GV đọc mẫu lần 1.
- Yêu cầu đọc bài nhóm 3 em.
- Gọi từng nhóm đọc diễn cảm.
- Thi đọc giữa các nhóm.
- GV nhận xét tuyên dương nhóm đọc hay.
Bài 2: Câu nào dưới đây là lời hỏi thăm của bạn nhỏ với bà:
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Gọi HS đọc lại cả bài.
- GV yêu cầu làm bài 3 em.
- Gọi từng nhóm trả lời.
- GV nhận xét.
 
 
Đất quí , đất yêu
 
Bài 1: Đọc rõ ràng, rành mạch đoạn sau:
 
- HS chuẩn bị theo yêu cầu.
 
 
- Đọc bài.
 
- Lắng nghe.
 
 
 
- Đọc yêu cầu đề bài.
 
 
- Lắng nghe – đọc thầm theo.
- Đọc diễn cảm trong nhóm.
- Thi đọc.
 
 
- Đọc yêu cầu của bài.
 
 
- HS đọc lại bài.
- Làm bài:
b  Dạo này bà có khỏe không ạ ?
 
 
 
 
 
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV treo bảng phụ và đọc mẫu 1 lần:
     Đây là mảnh đất yêu quý của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra ở đây, chết cũng ở đây. Trên mảnh đất này, chúng tôi trồng trọt, chăn nuôi. Đất Ê-ti-ô-pi-a là cha, là mẹ, là anh em ruột thịt của chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp các ông như những khách quý. Nhà vua đã tặng các ông nhiều sản vật hiếm. Song đất Ê-ti-ô-pi-a đối với chúng tôi là thiêng liêng, cao quý nhất. Chúng tôi không thể để các ông mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ.
- Gọi 1 em đọc lại cả bài.
- GV hướng dẫn HS đọc tốt các từ: Ê-ti-ô-pi-a; mẹ; anh em ruột thịt; thiêng liêng; hạt cát.
- Yêu cầu đọc bài nhóm 3 em.
 
- Thi đọc giữa các nhóm.
- GV nhận xét tuyên dương nhóm đọc hay.
Bài 2: Vì sao người Ê – ti –ô – pi – a không để khách mang đi, dù chỉ là một hạt cát nhỏ ? Khoanh tròn ý đúng:
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu làm bài cặp đôi.
- Gọi đại diện từng cặp trả lời.
- GV nhận xét.
 4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà luyện đọc nhiều hơn.
 
- Đọc yêu cầu của bài.
 
- Lắng nghe và đọc thầm theo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc cá nhân.
- HS luyện đọc từ khó.
 
- Ngồi theo nhóm.  Đọc theo yêu cầu.
- Từng nhóm thi đọc.
- Lớp nhận xét.
 
- Đọc yêu cầu đề bài.
- Làm bài:
-> c  Vì người Ê-ti-ô-pi-a coi đất của quê hương họ là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.
 
 
- Lắng nghe.
 
* Nhận xét, bổ sung:
..................................................................................
..................................................................................             
..................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

Thứ ba ngày 07 tháng 11 năm 2017
Chính tả: (Nghe – viết)
 
TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
 
I. MỤC TIÊU:
  - Nghe viết đúng bái chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
  - Làm đúng bài tập điền tiếng  có vần: ong/ oong (BT2).
  - Làm đúng BT3 a/b.
  - GDHS rèn chữ viết đẹp, biết giữ vở sạch.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  - Bảng lớp viết 2 lần các từ ngữ bài tập 2,  giấy khổ lớn để HS thi tìm nhanh BT3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 
 1. Ổn định lớp: Hát vui.
2. Kiểm tra bài cũ:
- 2 HS lên bảng viết các từ:Trái sai , da dẻ , ngày xưa , quả ngọt , ruột thịt.
- Nhận xét đánh giá.
 3. Bài mới:
  a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết học. Ghi tên bài.
  b. Hướng dẫn nghe - viết:
 - GV đọc bài một lượt.
- Yêu cầu 3 HS đọc  lại bài văn.
+ Bài chính tả có mấy câu?
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ?
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấy bảng con và viết các tiếng khó.
- GV nhận xét đánh giá.
- Đọc cho HS viết vào vở.
Đọc lại để HS dò bài, soát lỗi.
- Thu vở, chữa bài.
c. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2: Điền vào chỗ trống ong hay oong:
- Nêu yêu cầu của bài tập 2.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.
- Mời 2 em lên bảng thi làm đúng, nhanh.
- Nhận xét tuyên dương.
- Gọi HS đọc lại lời giải đúng và ghi nhớ chính tả.
 
Bài 3: Thi tìm nhanh, viết đúng:
 
- Hát tập thể.
 
- HS viết vào bảng con.
 
 
 
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài.
 
 
- Cả lớp lắng nghe.
- 3 HS đọc lại bài.
+ Bài chính tả này có 4 câu.
+ Viết hoa chữ cái đầu đoạn văn và tên riêng (Gái, Thu Bồn).
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con: sông, gió chiều, tiếng hò, chèo thuyền, chảy lại  …
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở.
- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
 
 
 
- 2HS nêu yêu cầu của bài, lớp đọc thầm.
- HS làm vào vở.
- 2HS lên bảng thi làm bài, cả lớp theo dõi bình chọn bạn làm đúng và nhanh.
- 2HS đọc lại lời giải đúng: Chuông xe đạp kêu kính coong; vẽ đường cong; làm xong việc, cái xoong.
 
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập 3b.
- Chia nhóm, các nhóm thi làm bài trên giấy, xong đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, đọc kết quả.
- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.
- Gọi 1HS đọc lại kết quả.
- Cho HS làm bài vào VBT.
- GV nhận xét, đánh giá.
 
 
  4. Củng cố - dặn dò:
-  GV nhận xét đánh giá tiết  học.
- Dặn về nhà học và làm bài xem trước bài mới.
 
- 1HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
- Các nhóm thi làm bài trên giấy.
- Đại diện nhóm dán bài lên bảng, đọc kết quả. Lớp bình chọn nhóm làm đúng nhất.
- 1HS đọc lại kết quả.
- Cả lớp làm bài vào VBT theo lời giải đúng:
+ Vân ươn: mượn, thuê mướn, bay lượn,
+ Vần ương: bướng bỉnh, gương soi, lương thực, đo lường, trưởng thành, ...
 
- Lắng nghe và thực hiện.
* Nhận xét, bổ sung:
..................................................................................
..................................................................................             
..................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

Toán
 
LUYỆN TẬP
 
I. MỤC TIÊU:
  - Biết giải bài toán có hai phép tính.
  - HS làm các bài tập1, 3, bài4(a,b)
  - GDHS yêu thích học toán.  
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  - Bảng phụ ghi sẵn sơ đồ tóm tắt bài tập 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 
1. Ổn định lớp: Hát vui.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi em lên bảng làm BT3 trang 51.
- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:
  a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu, yêu cầu của tiết học. Ghi tên bài.
  b. Luyện tập:
Bài 1: Giải toán:
- Yêu cầu 2 em nêu bài tập 1.
- GV ghi tóm tắt bài toán.
  Có:           45 ô tô
  Rời bến:   18 ô tô và 17 ô tô.
   Còn lại:    ... ô tô ?
+ Bài toán cho biết gì?
 
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết ở bến còn lại bao nhiêu ô tô ta cần biết gì? Làm thế nào để tìm được?
- Yêu cầu HS làm vào vở.
- Mời một HS lên bảng giải.
 
- GV nhận xét chữa bài.
 
Bài 3: Giải toán:
- Gọi một HS nêu yêu cầu BT3.
- Treo BT3 đã ghi sẵn lên bảng.
                       14 bạn
HSG:
HSK:                                8 bạn        ?
- Yêu cầu HS làm vào vở.
- Mời một HS lên bảng giải.
 
- Hát tập thể.
 
- HS làm bài.
 
 
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
 
 
 
- 2 HS nêu bài toán.
 
 
 
 
+ Có 45 ô tô, lần đầu rời bến 18 ô tô, lần sau rời bến thêm 17 ô tô.
+ Trên bến còn lại bao nhiêu ô tô.
- Cả lớp làm vào vở rồi chữa bài.
Bài giải
Lúc đầu số ô tô còn lại là :
45 – 18 = 27 ( ô tô)
Lúc sau số ô tô còn lại là :
27 – 17 = 10 ( ô tô )
           Đáp số:   10 ô tô
 
- HS  đọc yêu cầu bài tập 3.
- Lớp  thực hiện đặt đề bài toán dựa vào tóm tắt rồi làm bài vào vở.
- Một HS giải bài trên bảng, lớp nhận xét chữa bài.
Bài giải
Số HS khá  là :
14 + 8  = 22 (bạn )
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Giáo án lớp 3                                                                                                                   Tuần 11
 

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
 
 
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra.
Bài 4: Tính (theo mẫu):
- GV hướng dẫn HS làm theo bài mẫu.
- Cho HS thảo luận 4 nhóm.
- Gọi các nhóm lên bảng giải.
 
 
 
- GV nhận xét ghi điểm, chấm vở một số HS.
 4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn  về nhà học và làm bài tập.
Số HS giỏi và khá là :
14 + 22 = 36 (bạn)
           Đáp số:    36 bạn
- HS đổi vở để KT bài nhau.
- Đọc yêu cầu của bài.
- HS lắng nghe.
- HS thảo luận nhóm  4 nhóm.
- Đại diện các nhóm lên bảng giải.
a) 12 gấp lên 6 lần, rồi bớt đi 5
  12 x 6 = 72   ;  72 – 25 = 47
b) Giảm 56 đi 7 lần, rồi bớt đi 5
   56 : 7 = 8     ;   8 – 5 = 3
- HS nhận xét.
 
- Lắng nghe và thực hiện.
* Nhận xét, bổ sung:
..................................................................................
..................................................................................             
..................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Nguyễn Minh Trung                                                                                                      Trang 1 


Nguồn:Trung Nguyễn Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án Tuần 11 - Lớp 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_11.doc[0.41 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
wczz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-07 20:39:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.41 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
12
giáo án điện tử Giáo án Tuần 11 - Lớp 3

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giao an tuan 11 lop 3
  Lớp 3
  giao an tuan 11 lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2010

  Xem: 0

 • Giáo án lóp 3 tuần 11
  Toán học 3
  Giáo án lóp 3 tuần 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2014

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 11
  Tập đọc 3
  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2009

  Xem: 94

 • Giáo án lớp 3(tuần 11)
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3(tuần 11)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2009

  Xem: 127

 • giáo án lớp 3 tuần 11
  Lớp 3
  giáo án lớp 3 tuần 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2011

  Xem: 0

 • Giao an lop 3 tuan 11
  Tiểu học
  Giao an lop 3 tuan 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2014

  Xem: 0

 • giáo án lớp 3, tuần 11
  Lớp 3
  giáo án lớp 3, tuần 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2011

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3, tuần 11
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3, tuần 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2014

  Xem: 0

 • giao an lop 3 tuàn 11,
  Lịch sử
  giao an lop 3 tuàn 11,

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 11 - Lớp 3
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 11 - Lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 3

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU