TUẦN 13
Thứ hai ngày 30 tháng 11 năm 2020
Tiết 3 TOÁN
Bài 40:Chia một số thập phân cho một số tự nhiên (T2)
Khởi động:HS hát
-HS ghi đầu bài
-HS đọc mục tiêu.Chia sẻ mục tiêu

Hoạt động của cô
Hoạt động của trò

A. Hoạt động thực hành:- Gv giao bài tập.
- Cho Hs làm cá nhân bài tập 2,3,4,5
- Gv đến giúp Hs chậm.
- Nhận xét,chữa bài.


Em làm bài cá nhân
Đáp án:
HĐ2
a) 7,8 b) 0,87 c) 1,05 d) 0,423
HĐ3
a) x = 3,6b) x = 0,06
HĐ4
Bài giải
Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là :
211,2 : 4 = 52,8 (km)
Đáp số : 52,8 km* Củng cố. Dặn dò
- Hướng dẫn Hoạt động ứng dụng.

- Em nghe.

*********************************
Tiết 4 TIẾNG VIỆT
Bài 13A:Chàng gác rừng dũng cảm (tiết 1)
Khởi động:HS hát
-HS ghi đầu bài
-HS đọc mục tiêu.Chia sẻ mục tiêu
Hoạt động cơ bản
Hoạt động của cô
Hoạt động của trò

A.Hoạt động cơ bản :
Hoạt động 1
- Quan sát các nhóm thảo luận.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.
Hoạt động 2
- GV gọi HS đọc mẫu.
- Giới thiệu tranh minh họa.
Hoạt động 3
- Cho các cặp thay nhau đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.
- Gọi vài cặp đọc to.
Hoạt động 4
-Theo dõi các nhóm đọc,kiểm tra,giúp Hs đọc yếu đọc đúng.
-GV nhận xét và sửa chữa.

Hoạt động 5
- Cho các nhóm thảo luận câu hỏi.
- Gọi các nhóm báo cáo.
- GV nhận xét,kết luận.
*Củng cố.Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.

Hoạt động nhóm
- Các nhóm quan sát,thảo luận rồi trả lời câu hỏi.
Hoạt động chung cả lớp
- Cả lớp nghe.
- Quan sát tranh minh họa.
Em làm cặp đôi.
- Các cặp từ ngữ và lời giải nghĩa rồi báo cáo.

Hoạt động nhóm
Luyện đọc chữ số,câu,khổ thơ ,bài thơ.
- HS luyện đọc trong nhóm.
- Một số em đọc trước lớp.
- Lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm
- Thảo luận,báo cáo.
Đáp án:
1/ Bạn nhỏ phát hiện ra những dấu chân người hằn trên đất, bạn thắc mắc :“ Hai ngày nay đâu có đoàn khách nào tham quan?”. Lần theo dấu chân bạn nhỏ thấy hơn chục cây gỗ to bị chặt thành từng khúc dài, bọn trộm gỗ bàn nhau sẽ dùng xe để chở gỗ ăn trộm vào buổi tối.
2/
+ Những việc làm cho thấy bạn nhỏ thông minh: thắc mắc khi thấy dấu chân người lớn trong rừng. lần theo dấu vết. Khi phát hiện ra bọn trộm gỗ thì lén đi theo đường tắt , gọi điện cho báo cho công an.
+ Những việc làm cho thấy bạn nhỏ dũng cảm: Em chạy đi gọi điện thoại báo cho công an về hành động của kẻ xấu. phối hợp với các chú công an để bắt bọn trộm gỗ.
3/
+ Vì bạn nhỏ yêu rừng; Vì bạn nhỏ có ý thức của một công dân; vì bạn nhỏ có trách nhiệm với tài sản chung của mọi người...
Em học tập ở bạn nhỏ :
+ ứng phó với căng thẳng (linh
hoạt,thông minh trong tình huống bất ngờ).
+ Đảm nhận trách nhiệm với cộng đồng.

- Em nghe cô nhận xét.

*********************************
Tiết 5 ĐẠO ĐỨC
Bài 7: Tôn trọng phụ nữ( tiết 1)
Khởi động:HS hát
-HS ghi đầu bài
-HS đọc mục tiêu.Chia sẻ mục tiêu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

HĐ 1: Tìm hiểu thông tin (SGK- Tr 22)
- Y/c HS làm việc theo nhóm.
- GV kết luận: Bà Nguyễn Thị Định, ... đều là những người phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng trong gia đình mà còn góp phần rất lớn vào công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước, trên các lĩnh vực quân sự, khoa học, thể thao, kinh tế.
- Yêu cầu HS thảo luận:
+ Hãy kể các công việc của người
nguon VI OLET