TUẦN 15
Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2020
Tiết 3 TOÁN
Bài 47:Em ôn lại những gì đã học
Khởi động:HS hát
-HS ghi đầu bài
-HS đọc mục tiêu.Chia sẻ mục tiêu
Hoạt động của cô
Hoạt động của trò

B.Hoạt động thực hành


- GV quan sát Hs làm bài.
- Giúp đỡ HS chậm.
- Gọi các em báo cáo kết quả.


*Củng cố.Dặn dò
- Hướng dẫn HS hoạt động ứng dụng.
- Gv nhận xét tiết học.
Hoạt động cá nhân
HĐ1
Kết quả:
a)15,27; b)5,25; c) 3,65; d)12,5
HĐ 2
a) (138,4 – 83,2) : 24 + 19,22
= 55,2 : 24 +19,22
= 2,3 + 19,22 =21,52
b) 6,54 + ( 75,4 – 29,48 ) : 4
= 6,54+ 45,92 : 4 = 6,54+11,48 = 18,02
HĐ 3
a)  = 1,4; b) = 6,8
HĐ 4
Bài giải
Động cơ đó chạy được số giờ là :
100 : 0,8 = 125 (giờ)
Đáp số : 125 giờ

- HS nghe.

********************************
Tiết 4 TIẾNG VIỆT
Bài 15A:Buôn làng đón cô giáo (tiết 1)
Khởi động:HS hát
-HS ghi đầu bài
-HS đọc mục tiêu.Chia sẻ mục tiêu
Hoạt động cơ bản
Hoạt động của cô
Hoạt động của trò

A. Hoạt động cơ bản :
Hoạt động 1
- Quan sát các nhóm thảo luận.
- Gọi đại diện nhóm trình bày.

Hoạt động 2
- GV đọc mẫu.
- Giới thiệu tranh minh họa.
Hoạt động 3
- Cho HS đọc từ ngữ và lời giải nghĩa.
Hoạt động 4
-Theo dõi các nhóm đọc,kiểm tra,giúp Hs đọc chưa tốt đọc đúng.
-GV nhận xét và sửa chữa.

Hoạt động 5
- Cho các nhóm thảo luận câu hỏi.
- Gọi các nhóm báo cáo.
- GV nhận xét,kết luận.- Em hãy nêu nội dung chính của bài ?

*Củng cố.Dặn dò
- GV nhận xét tiết học.

Hoạt động nhóm
- Các nhóm quan sát,thảo luận rồi trả lời câu hỏi.

Hoạt động chung cả lớp
- Cả lớp nghe.
- Quan sát tranh minh họa.
Em đọc từ ngữ và lời giải nghĩa rồi báo cáo.
Hoạt động nhóm
Luyện đọc từ,câu,đoạn,bài.
- HS luyện đọc trong nhóm.
- Một số em đọc trước lớp.
- Lớp nhận xét.
Hoạt động nhóm
- Thảo luận,báo cáo.
Đáp án:
1/ Cô Y Hoa đến buôn Chư Lênh để dạy học.
2/ Người dân đón tiếp cô giáo rất trang trọng và thân tình. họ đến chật ních ngôi nhà sàn. Họ mặc quần áo như đi hội, họ trải đường đi cho cô giáo suốt từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa nhà sàn bằng những tấm lông thú mịn như nhung. Già làng đứng đón khách ở giữa nhà sàn, trao cho cô giáo một con dao để cô chém một nhát vào cây cột, thực hiện nghi lễ để trở thành người trong buôn.
3/d Cả ba chi tiết trên.
4/ Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được học hành.
Nội dung
Người Tây Nguyên quý trọng cô giáo, mong muốn con em được học hành.

- Em nghe cô nhận xét,dặn dò.

*****************************
Tiết 5 ĐẠO ĐỨC
Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh(tiết 1)
Khởi động:HS hát
-HS ghi đầu bài
-HS đọc mục tiêu.Chia sẻ mục tiêu
Hoạt động cơ bản
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

* Hoạt động 1: Tìm hiểu tranh tình huống
- GV y/c HS quan sát 2 tranh ở trang 25 và thảo luận các câu hỏi được nêu ở dưới tranh.
- GV kết luận:
+ Biết hợp tác với những người xung quanh thì công việc sẽ thế nào?
* Hoạt động 2: Làm bài tập 1, SGK.
- Y/c HS làm việc cặp đôi, thảo luận trả lời bài tập số 1 SGK.
- Y/c đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận của mình.
nguon VI OLET