TUầN 2
Thứ hai ngày 13 tháng 9 năm 2021
Toán
LUYỆN TẬP
A Mục tiêu:- Viết các phân số thập phân trên một đoạn tia số
- Chuyển một phân số thành một phân số thập phân.
- Giải bài toán về tìm giá trị một phân số của số cho trước.
- HSKT: hòa nhập cùng bạn bè.
B. Đồ dùng dạy học: Phấn màu, bảng phụ.
C. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ: Phân số thập phân


II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu MT của tiết học.


2. tập


Bài 1: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài
- Học sinh đọc yêu cầu đề bài

-GV gọi lần lượt HS viết các phân số thập phân vào các vạch tương ứng trên tia số
-HS lần lượt đọc các phân số thập phân từ 1 đến 9 và nêu đó là phân
10 10
số thập phân

Bài 2: Giáo viên HS đọc yêu cầu đề bài
- Học sinh đọc yêu cầu đề bài

- Nêu cách làm
- HS làm bài, nêu lên cách chuyển số tự nhiên thích hợp để nhân với mẫu số đựơc 10, 100, 1000.

- Chốt lại: cách chuyển phân số thành phân số thập phân dựa trên bài tập thực hành
- Cả lớp nhận xét

Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài
- Học sinh đọc yêu cầu đề bài

- HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
- Học sinh làm bài


- Lưu ý 18 = 18 : 2 = 9
200 200 : 2 100

Bài 1: (tr147)
a.Đọc các số:70815;975806;5723600;472036953
b. Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.
III. Củng cố, dặn dò.

- 1 học sinh đọc đề bài, lớp đọc thầm.
- HS nối tiếp nhau đọc số và nêu giá trị của chữ số 5 trong các số vừa đọc.

- Nhận xét tiết học
- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau.Tập đọc
NGHÌN NĂM VĂN HIẾN
A Mục tiêu:
- Hiểu nội dung bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Đó là bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta.
- Đọc trôi chảy toàn bài với giọng tự hào .
- Biết đọc một văn bản khoa học thường thức có bảng thống kê .
Học sinh biết được truyền thống văn hóa lâu đời của Việt Nam, càng thêm yêu đất nước và tự hào là người Việt Nam.
- HSKT: hòa nhập cùng bạn bè.
B. Đồ dùng:Tranh Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Bảng phụ viết sẵn bảng thống kê
C. C¸ac hoạt động:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ:
- Quang cảnh làng mạc ngày mùa.

- Học sinh lần lượt đọc cả bài, đoạn - học sinh đặt câu hỏi - học sinh trả lời.

- Giáo viên nhận xét


II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu MT tiết học.


2. Luyện đọc
- Hoạt động lớp, nhóm đôi

- GV đọc mẫu toàn bài + tranh
- Học sinh lắng nghe, quan sát

- Chia đoạn:
- HS đọc từng đoạn.

- Luyện đọc các từ khó phát âm
-Học sinh nhận xét cách phát âm tr - s

- Giáo viên nhận xét cách đọc
-Yêu cầu HS đọc từ khó
- Học sinh lần lượt đọc bảng thống kê.
- 2-3 sinh đọc
- Học sinh lần lượt đọc chú giải

3. Tìm hiểu bài
- Hoạt động nhóm, cá nhân

+ Đoạn 1: (Hoạt động nhóm)


- Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên vì điều gì?
- Khách nước ngoài ngạc nhiên khi biết từ năm 1075 nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỉ, tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối cùng năm 1919, các triều vua VN đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3000 tiến sĩ .

- Nêu ý đoạn 1
- Khoa thi tiến sĩ đã có từ lâu đời

- Rèn đọc đoạn 1
- Học sinh lần lượt đọc đoạn 2 rành mạch.

+ Đoạn 2: (Hoạt động cá nhân)
- Học sinh đọc thầm

- YC học sinh đọc bảng thống kê.
- Lần lượt học sinh đọc

- Giáo viên chốt:

- 1 học sinh hỏi - 1 học sinh trả lời về nội dung của bảng thống kê.
nguon VI OLET