Thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2011
Toán: ÔN TẬP : PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ
I/ Mục tiêu :
- Kiến thức : Giúp HS củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính cộng trừ các phân số cùng mẫu và khác mẫu.
- Kỹ năng : HS có kĩ năng quy đồng mẫu số , cộng , trừ phân số .
- Giáo dục: Biết áp dụng cộng trừ phân số vào thực tế .
II/ Đồ dùng dạy học
GV : Phấn màu , SGK .
HS : Bảng con , giấy nháp .
III / Các hoạt động dạy và học chủ yếu :
Tg
 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
 HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
CKT

 5/

30/
5/


1/ Kiểm tra bài cũ
- BT : Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân
- GV nhận xét và ghi điểm HS
2) Dạy học bài mới :
2.1/ Giới thiệu bài : Tiết học này ta ôn tập về phép cộng và phép trừ hai phân số
2.2/ hướng dẫn ôn tập phép cộng , phép trừ hai phân số :
- GV viết lên bảng hai phép tính .
+ ; -
-GV yêu cầu HS thực hiện

- GV hỏi : Khi muốn cộng hay trừ hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào ? HSTB- GV nhận xét câu trả lời HS
- GV ghi tiếp cho HS làm.
+ ; -
- GV hỏi : Khi muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số ta làm thế nào ? HSK
-GV nhận xét câu trả lời HS
2.3 Luyện tập - thực hành :
Bài 1 : GV yêu cầu HS tự làm bàiBài 2 : GV yêu cầu HS tự làm bài , sau đó giúp đỡ HS .
+ Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1 , sau đó quy đồng mẫu số để tính .
+ Viét 1 thành phân số có tử số và mẫu số giống nhau .


- Gọi 1 HS lên bảng chữa bài , sau đó nhận xét và cho điểm HS .
Bài 3 :GV gọi HS đọc đề bài toán .
- GV yêu cầu HS làm bài
- GV đi kiểm tra bài giải của một số HS , yêu cầu các em giải sai chữa bài lại cho đúng .

3/ Củng cố dặn dò :
GV tổng kết tiết học .
- Chuẩn bị bài sau : ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số .

Hai HSTB lên bảng làm bài , HS cả lớp theo dõi và nhận xét .Học sinh nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học .


Hai HSTB-Y lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào giấy nháp
+ = =
- = =
+ Khi muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số
+ Khi muốn trừ hai phân số ta trừ tử của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số


- Hai HSTB lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào giấy nháp
+ = + = =
- = - = =
- Hai HS nêu trước lớp
+ Khi muốn cộng hoặc trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi thực hiện tính cộng hoặc trừ như các phân số cùng mẫu số
- HS khác nhắc lại cách cộng trừ hai phân số cùng mẫu số, hác mẫu số .


Bài 1 :Hai HSTB lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào vở bài tập .
a+ = + = =
b- = - = =
c+ = + = =
d- = - = =
Bài 2 :- 2HSTB -1HSK-G lên bảng làm bài tập , HS khác làm vào vở bài tập .
a/3 + = + = + = =

b/4 = - = - = =
nguon VI OLET