Tuần 20
Thứ hai, ngày 21 tháng 01 năm 2019
CHÀO CỜ
..........................................................................................................
PHÂN MÔN: TẬP ĐỌC
Tiết 39
BÀI: Thái sư Trần Thủ Độ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ- một người gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.
- Cả 3 nhóm trả lời được các câu hỏi trong sgk.
2. Kĩ năng:
- Đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật.
- Giải nghĩa được một số từ Hán Việt.
3. Thái độ:
- Tôn trọng và biết ơn những người có công với nước.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Tranh minh họa bài học ở SGK.
- Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc cho học sinh.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1’
4’
30’5’1. Ổn định:
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Các hoạt động:
( Hoạt động 1: GV đọc diễn cảm và chia đoạn .
- GV đọc diễn cảm bài văn
Giáo viên cho học sinh chia đoạn để học sinh luyện đọc.


( Hoạt động 2: HD luyện đọc và tìm hiểu bài, đọc diẽn cảm từng đoạn của bài
+ Yêu cầu ba HS đọc đoạn 1
- Gv kết hợp giúp HS hiểu được từ ngữ khó ở cuối bài (thái sư, câu đương) và sửa lỗi về phát âm cho HS
- Yêu cầu HS đọc thầm và trả lời câu hỏi
+ Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì ?

- Gọi 1 HS đọc lại đoạn văn
+ Yêu cầu HS đọc đoạn 2.
- GV sửa lỗi cho HS giúp HS hiểu nghĩa các từ khó (kiệu, quân hiệu)
- Cho HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi
+ Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Đô xử lí ra sao?
- Cho HS đọc lại đoạn 2 theo cách phân vai
- Nhận xét sửa sai
+ Yêu cầu HS đọc đoạn 3
- GV sửa lỗi giúp HS hiểu từ khó (xã tắc, thượng thư)
+ Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào?
+ Những việc làm và lời nói của Trần Thủ Độ cho thấy ông là một người như thế nào?
- Cho HS đóng vai đọc đoạn 3
( Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.
- Cho HS nối tiếp nhau đọc toàn truyện
- Gv đọc diễn cảm toàn tuyện
- Cho HS luyện đọc diễn cảm theo cặp
- Gọi 2 HS nối tiếp nhau thi đọc
- Nhận xét tuyên dương
- Cho HS nêu ý nghĩa câu chuyện
- Nhận xét sửa sai

4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi HS nhắc lại ý nghĩa của bài
- Giáo viên nhận xét tiết học , tuyên dương. Dặn chuẩn bị bài sau.”- Học sinh đọc thầm.
+ Đoạn 1: Từ đầu đến ông mới tha cho
+Đoạn 2: Từ một lần khác đến nói rồi, lấy vàng, luạ thưởng cho.
+ Đoạn 3: phần còn lại

+ Trần Thủ Độ đồng ý, nhưng yêu cầu chặt một ngón chân người để phân biệt với những câu đương khác.
1 HS đọc đoạn văn
- HS luyện đọc theo cặp


2 HS đọc đoạn văn

+… không những không trách móc mà còn cho thêm vàng, lụa
- HS đọc đoạn 2 theo cách phân vai
- HS đọc đoạn 3
+ Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng.

+ Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh, vì không tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kĩ cương phép nước.
- HS đóng vai đọc đoạn 3

- HS nối tiếp nhau đọc toàn truyện
- HS tìm những từ ngữ mà GV nhấn giọng
- HS luyện đọc diễn cảm theo cặp
- HS thi đọc diễn cảm
- Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm trái phép nước
2 HS đọc lại ý nghĩa..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
MÔN: TOÁN
Tiết 96
BÀI: Luyện tập
I. MỤC TIÊU:
nguon VI OLET