TUẦN 20
Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020
Toán
LUYỆN TẬP
A Mục tiêu: Giúp HS biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó.
B. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ:
- Gọi HS chữa bài tập 2 trong .
- GV nhận xét.
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu MT của tiết học.
2. Hướng dẫn HS luyện tập:
Bài1
- Y/c HS làm bài và nêu miệng kết quả.
- GV nhận xét.
Bài2:
- Gọi HS lên bảng làm bài và nêu cách làm bài.
- Luyện tập tính đường kính hoặc bán kính hình tròn khi biết chu vi của nó.
Bài3
-Giúp HS nhận thấy:bánh xe lăn một vòng thì xe đạp sẽ đi được 1 quãng đường đúng bằng chu vi của bánh xe. Bánh xe lăn bao nhiêu vòng thì xe đạp sẽ đi được quãng đường dài bằng bấy nhiêu lần chu vi của bánh xe.
- Gọi HS lên bảng thực hiện.
- Cho lớp n. xét và GV đánh giá kết quả.
III. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài sau.

- 1HS lên bảng làm.
- Lớp nhận xét.

- HS lắng nghe.
- HS làm bài1(b,c); 2; 3(a) trong SGK.

- HS làm bài và nêu miệng:
b) 27,632dm; c) 15,7cm.

- 2 HS lên bảng làm. Lớp làm vào vở.
- Nhận xét bài trên bảng, nêu cách tính.
a) d = 15,7 : 3,14 = 5 (m).


- HS đọc bài nêu yêu cầu.
- HS thực hiện:
a. Chu vi của bánh xe là:
0,65 x 3,14 = 2,041 (m).
b. Khi bánh xe lăn được 10 vòng thì xe đạp đi được: 2,041 x 10 = 20,41 (m).
Khi bánh xe lăn được 100 vòng thì xe đạp sẽ đi được: 2,041 x 100 = 204,1 (m).
Tập đọc
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ
A. Mục tiêu:
- Biết đọc bài văn, đọc phân biệt được lời các nhân vật.
- Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
B. Đồ dùng:Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
C. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ: Gọi HS đọc phân vai trích đoạn Người công dân số Một (Phần 2).
- GV nhận xét.
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu MT của bài.
2.HĐ1 Luyện đọc:
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đọc nối tiếp các đoạn. GV kết hợp sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho HS và giúp HS giải nghĩa từ.


- Cho HS đọc chú giải.
- Cho HS luyện đọc trong nhóm bàn.
- Gọi HS đọc lại toàn bài.
3.HĐ2 Tìm hiểu bài:
- Y/c HS đọc thầm bài; trả lời các câu hỏi:
? Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì.


? Theo em cách sử sự này của Trần Thủ Độ có ý gì.
? Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao.
? Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, T.T.Độ nói thế nào.
? Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào.
- GV bổ sung và ghi ý nghĩa câu chuyện
- Cho HS nhắc lại.
4.HĐ3 Luyện đọc lại:
- Gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn (1lượt) toàn bài và nêu cách đọc hay của bài.
- GV HD đọc đoạn 3
+ GV đọc mẫu.
+ Cho HS luyện đọc theo nhóm 4.
- Gọi HS thi đọc trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
III.Củng cố - dặn dò:
- Cho HS nhắc lại ý nghĩa câu chuyện.
- Nhận xét tiết học.
- 4 HS đọc bài.
- HS khác nhận xét.


- HS lắng nghe.


- HS theo dõi bài.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn (lần lượt 3 HS đọc).
nguon VI OLET