TUẦN 21
Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020
TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
A.Mục tiêu:Giúp HS tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học. Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
B. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ:
II. Bài mới:
1.Giới thiệu bài: Nêu MT của tiết học.
2.HĐ1. HD tính diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học
- Vẽ hình như SGK lên bảng.
- Y/c HS thảo luận cặp đôi để tính diện tích của mảnh đất.
- Y/c HS nêu cách tính của mình.
- Nhận xét các hướng giải của HS.
- Tuyên dương những cặp đưa ra cách làm đúng.
-Y/c HS chọn 1trong 2cách để tính diện tích mảnh đất.Lưu ý HS đặt tên cho hình để tiện cho việc trình bày bài giải.
- GV nhận xét, kết luận.
3. HĐ2: Thực hành:
Bài1:
-Y/c HS đọc bài toán và quan sát hình vẽ
- GV vẽ hình lên bảng và y/cầu HS nêu cách tính.

- Y/c HS làm bài vào vở, gọi 1 em lên bảng làm.
- Lớp và GV nhận xét.
- GV nhận xét mở rộng cách tính khác.
III. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.


- HS lắng nghe.


- HS quan sát.
- Thảo luận.

- Một số HS nêu:
+ C1:Chia mảnh đất thành 3 hình chữ nhật trong đó có 2 hình chữ nhật bằng nhau rồi tính diện tích của từng hình, sau đó cộng kết quả với nhau.
+ C2:Chia mảnh đất thành 1 hình chữ nhật và 2 hình vuông bằng nhau rồi tính diện tích của từng hình. Sau đó cộng kết quả lại
- HS lên giải theo 2 cách, HS khác làm vào giấy nháp.

- Nhận xét.


- HS nêu y/c bài tập.
- Chia hình đã cho thành 2 hình chữ nhật, tính diện tích của chúng, từ đó tính diện tích của cả mảnh đất.
- HS thực hiện:
Bài giải
Chiều dài của HCN thứ nhất là:
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m).
Diện tích của HCN thứ nhất là:
11,2 x 3,5 = 39,2 (m2).
Diện tích của HCN thứ hai là:
6,5 x 4,2 = 27,3 (m2).
Diện tích mảnh đất là:
39,2 + 27,3 = 66,5 (m2).
Đáp số: 66,5 m2.
- HS lắng nghe.


TẬP ĐỌC
TRÍ DŨNG SONG TOÀN
A. Mục tiêu:
- Biết đọc bài văn, đọc phân biệt giọng của các nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ quyền lợi và danh dự của đất nước (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- GSKNS cho HS: Kỹ năng tự nhận thức (nhận thức được trách nhiệm công dân của mình, tăng thêm ý thức tự hào, tự trọng, tự tôn dân tộc); Kỹ năng tư duy sáng tạo.
B. Đồ dùng: Tranh minh hoạ bài đọc.Bảng phụ để viết câu, đoạn cần luyện đọc.
C. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ:
- Gọi HS nối tiếp nhau đọc bài “Nhà tài trợ đặc biệt của c/mạng” và nêu ND bài.
- Nhận xét.
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài (GV ghi bảng).
2.HĐ1 Luyện đọc:
- Gọi HS khá giỏi đọc toàn bài, y/c lớp quan sát tranh và đọc thầm bài.
- Y/cầu HS đọc nối tiếp các đoạn.
+ Lần 1: Đọc + luyện đọc từ khó.
+ Lần 2: Đọc + giải nghĩa từ.


- GV h/dẫn HS luyện đọc từ khó và giúp HS hiểu các từ khó trong chú giải SGK.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc nhóm đôi.

- Gọi HS đọc toàn bài.
- GV đọc mẫu.
3.HĐ2: Tìm hiểu bài:
- Y/c HS đọc thầm toàn bài.
? Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ L.T
? Giang Văn Minh đã khôn khéo ntn khi đẩy nhà Vua vào tình thế phải bỏ lệ góp giỗ L
nguon VI OLET