Giáo án Tuần 22 - Lớp 2

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 2 Giáo án theo Tuần (Lớp 2)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       18      0
Ngày đăng 2019-02-10 21:09:58 Tác giả Tuyết Lê Thị Bạch loại .doc kích thước 0.37 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD-ĐT TÂN KÌ LÞch b¸o gi¶ng -LỚP 2A TRƯỜNG TH GIAI XUÂN TUẦN : 22 Từ ngày 11/2/2019 đến ngày 15/2/2019 Thø Buæi TiÕt Líp M«n Tªn bµi d¹y §å dïng d¹y häc 2 _ 11 Sáng 1 Chào Cờ 2 T.Việt Bài 22A:Vì

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GD-ĐT TÂN KÌ                    LÞch b¸o gi¶ng  -LỚP 2A
TRƯỜNG TH GIAI XUÂN      TUẦN : 22 Từ ngày 11/2/2019 đến ngày 15/2/2019
Thø
Buæi
TiÕt
Líp
M«n
Tªn bµi d¹y
§å dïng d¹y häc
2
_
11
Sáng

1
 
Chào Cờ
 
 
2
 
T.Việt
Bài 22A:Vì sao một trí khôn ...( T1)
Tranh ở TL
3
 
Toán
Phép chia (T1)
TLHDHT
4
 
T.Việt
Bài 22A:Vì sao một trí khôn ...( T2)
TLHDHTV
3
_
12
Sáng

1
2C
L.Toán
Luyện tập chung
 
2
 
L.TV
Luyện đọc:Bím tóc đuôi sam
 
3
2A
T.Việt
Bài 22A:Vì sao một trí khôn ...( T3)
TLHDHTV
4
 
Toán
Phép chia (T2)
TLHDHT
Chiều

1
 
T.Việt
Bài 22B:Đặc điểm của mỗi …(T1)
TLHDHTV
2
 
L.Toán
Luyện tập chung
 
3
 
LTV
Luyện tập chung
 
4
 
 
 
 
4
_
13
Sáng

1
 
T.Việt
Bài 22B:Đặc điểm của mỗi …(T2)
TLHDHTV
2
 
Toán
Bảng chia 2. Một phần 2 (T1)
TLHDHT
3
 
T.Việt
Bài 22B:Đặc điểm của mỗi …(T3)
TLHDHTV
4
 
LTV
Luyện tập chung
 
 
 
 

 
 
 
 
          SHCM
 
5
_
14
Sáng

 
 
 
 
    
 
Chiều

1
 
T.Việt
Bài 22C: Lao động là đáng quý(T1)
TLHDHTV
2
 
Toán
Bảng chia 2. Một phần 2 (T2)
TLHDHT
3
 
T.Việt
Bài 22C: Lao động là đáng quý(T2)
TLHDHTV
4
 
 
 
 
 
 
6
_
15
Sáng

1
 
T.Việt
Bài 22C: Lao động là đáng quý(T3)
TLHDHTV
2
 
Toán
Luyện tập
Bảng con
3
 
LTV
Luyện tập chung
 
4
 
L.Toán
Luyện tập chung
 
Chiều

1
 
L.Toán
Luyện tập chung
 
2
 
HDTH
Hướng dẫn HS hoàn thành các BT
 
3
 
SHL
Nhận xét đánh giá Tuần 22
 
4
 
 
 
 
 
 
 
Hiệu Trưởng:                      Tổ Phó :                                                  GV:
 
 

 
 
 
Cao Đăng Minh             Nguyễn Thị Châu Hiệp                       Lê Thị Bạch Tuyết
 
TUẦN 22
                                                                               Thứ hai ngày 11 tháng 02 năm 2019
TIẾNG VIỆT :
BÀI 22A:VÌ SAO MỘT TRÍ KHÔN LẠI HƠN TRĂM TRÍ KHÔN? (Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn
A-HĐCB:
*Bài 1: Cho HS quan sát tranh,Gv hỏi nhanh câu hỏi:
?Chồn đang làm gì?
?Theo em,con vật nào khôn hơn?
-HS trả lời nhanh
*GV chốt ND tranh:Chồn đang khoe khoang với gà rừng về trí khôn.Gà thông minh hơn chồn…
*Bài 2:-HSG đọc bài “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”
-GVHD đọc
*Bài 4: Cho HS đọc nối tiếp từ ngữ khó đọc
*Bài 3: _HSHĐ cặp đôi,đọc từ ngữ khó và lời giải nghĩa
*Bài 5:-HSHĐN 4,đọc mỗi em một đoan trong nhóm,trước lớp
-HS tự nhận xét,bạn nhận xét
-GV nhận xét,tuyên dương.
2.Củng cố.Dặn dò.
Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết
 
TOÁN :
BÀI 61: PHÉP CHIA (Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị : Bộ đồ dùng toán
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 33- 35
A-HĐCB:
*Bài 1;Cho HS thực hiện như SHD và đọc ghi nhớ
*Bài 2: Cho HS thực hiện tương tự như SHD và đọc ghi nhớ.

*Bài 3: GV lấy một số ví dụ cho HS thực hiện bằng miệng và bảng con
VD:  9:3=,18:2=…
*Bài 4: Cho HS thự hiện như SHD và rút ghi nhớ
2.Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND.GV nhận xét tiết.Dặn về nhà
TIẾNG VIỆT :
BÀI 22A:VÌ SAO MỘT TRÍ KHÔN LẠI HƠN TRĂM TRÍ KHÔN? (Tiết 2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn
B-HĐTH:
*Bài 1: -Gv hỏi lần lượt các câu hỏi a,b,c,d ở SHD
             - HS nối tiếp trả lời
*Bài 6-HĐCB: GV hỏi: Chồn thông minh hơn hay gà rừng thông minh hơn?
          -HS trả lời
*GV rút ND câu chuyện: Khó khăn, hoạn nạn thử thách trí thông minh, sự bình tĩnh của mỗi người. Chớ kiêu căng, hợm mình, xem thường người khác.
2.Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà.
 
Thứ ba ngày 12  tháng 2 năm 2019
LỚP 2C+2A: LUYỆN TOÁN:
 
                                                    LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Củng cố các bảng nhân
- VËn dụng các  bảng nhân  vµo gi¶i bµi to¸n.
II. Nộidung

HĐ 1 : Chơi trò chơi (củng cố kiến thức đã học) “Đố bạn”
a) Ôn lại các bảng nhân đã học ?
b) Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào ?
c) Báo cáo trước nhóm, trước lớp.

HĐ 2 : HS làm vào vở BTTNC
Bµi 1: Làm phần luyện tập chung trang 19
-         HS đọc và lµm bµi vµo vë
-         Gv theo dõi HD HS còn lúng túng
Bµi 2: HS làm phần tự kiểm tra trang 20

- HS ®äc kÜ các  bµi to¸n
- HS lµm bµi vµo vë
- Giải đáp thắc mắc cho học sinh (nếu có)

- Về nhà đọc lại bảng trừ đã học và thực hiện lại các bài còn sai.           
 
LUYỆN TIẾNG VIỆT:
LUYỆN ĐỌC –VIẾT:
MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN
I. MỤC TIÊU :
- Luyện đọc và hiểu nội dung câu chuyện. Luyện viết đúng một đoạn của bài
II. NỘI DUNG :
Bài 1: (HĐ nhóm) GV tổ chức cho hs luyện đọc nối tiếp đoạn trong bài theo nhóm. Yêu cầu các nhóm trưởng HD thêm cho các bạn đọc còn yếu.
GV theo dõi - sửa sai cho HS
Bài 2: (HĐ cả lớp) GV tổ chức cho hs thi đọc toàn bài:
            Yêu cầu: phân biệt rõ lời nhân vật
            HS và GV nhận xét
Bài 3: (HĐ theo cặp)
     Thay nhau hỏi đáp nội dung BT1 – trang 49 -50  
 Bài 4: Nghe – viết: bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn( Đoạn 3)
 
TIẾNG VIỆT :
BÀI 22A:VÌ SAO MỘT TRÍ KHÔN LẠI HƠN TRĂM TRÍ KHÔN? (Tiết 3)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị:
b. Hoạt động dạy – học: Thực hiện theo hướng dẫn học
B-HĐTH:
*Bài 2:Cho HSHĐ cặp đôi đọc lời các nhân vật trong tranh
*Bài 3: Cho HS chơi đóng vai nói và đáp lời xin lỗi
*GV chốt: Cần nói và đáp lời xin lỗi trong các tình huống sơ ý mắc lỗi ...
*Bài 4: Cho HSHĐ cặp đôi điền dấu chấm hoặc phẩy vào ô trống
*Gv chốt: Cần đặt dấu phẩy khi các vế câu tương đương với nhau về nghĩa.Cần đặt dấu chấm khi kết thúc một ý đầy đủ...
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại nội dung bài,GV nhận xét tiết.

TOÁN:
BÀI 61: PHÉP CHIA (Tiết 2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: HS
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 35- 36
B-HĐTH:
*Bài 1:Cho HS HĐ cá nhân ở SHD,đọc kết quả
*GV chốt: Từ một phép nhân ta viết được hai phép chia
*Bài 2: Cho HS thực hiện tương tự như SHD,đọc kết quả
*Mở rộng a) b) Cho HS viết phép chia ngược lại
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà.
TIẾNG VIỆT :
BÀI 22B: ĐẶC ĐIỂM CỦA MỖI LOÀI CHIM (Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị:  Chuẩn bị mẫu chữ hoa S, tranh ở tài liệu
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 52, 53
A-HĐCB:
*Bài 1: Cho HSHĐ căp đôi:Một bạn đọc tranh-một bạn đọc tên chim
*Bài 2,3: Cho HSHDDN4-kể mỗi em một tranh trong nhóm,trước lớp
-HS tự nhận xét.Bạn nhận xét
-GV nhận xét,tuyên dương
*Bài 4: GV HD viết chữ hoa S,Sáo
-HS viết bảng con
-GV nhận xét,sửa sai
2.Củng cố.Dặn dò:
GV nhận xét tiết.Dặn về nhà
 
 
Thứ tư ngày 13 tháng 02 năm 2019
TIẾNG VIỆT :
BÀI 22B: ĐẶC ĐIỂM CỦA MỖI LOÀI CHIM (Tiết2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Bảng nhóm
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 54-56
*Bài 5: Cho HS viết vở ô li S,Sáo,Sáo tắm thì mưa
-Gv theo dõi,giúp HS
-Gv chấm nhanh một số bài,nhận xét
B-HĐTH:
*Bài 1: Cho HSHĐ cặp đôi hỏi-đáp về đặc điểm của loài chim

*Bài 2: Cho HSHĐ cặp đôi chọn tên loài chim thích hợp với đặc điểm trong các thành ngữ:
Đen như quạ.Hôi như cú.Nhanh như cắt.Nói như vẹt.Hót như khướu.
2.Củng cố .Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND,GV nhận xét tiết.
TOÁN:
BÀI 62 : BẢNG CHIA 2. MỘT PHẦN HAI (Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị :  Bộ đồ dùng toán
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 37- 38 – 39
A-HĐCB:
*Bài 1:Cho HS đọc nối tiếp bảng nhân 2
*Bài 2:GV HD như SHDHT
*Bài 3: Cho HS dựa vào bảng nhân 2 để lập bảng chia 2 và học thuộc(cá nhân đọc nối tiếp,tổ nhóm đọc)
*Bài 4:a)b) Cho HS thực hiện như SHD
c) d)GVHD  và rút ra ghi nhớ
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS đọc thuộc bảng chia 2,nhắc quy tắc ½.GV nhận xét tiết,dặn về nhà.
TIẾNG VIỆT :
BÀI 22B: ĐẶC ĐIỂM CỦA MỖI LOÀI CHIM (Tiết2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Bảng nhóm
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 55 – 56
B-HĐTH:
*Bài 3:-GV đọc,HS chép chính tả
-GV theo dõi,giúp HS
-GV chấm nhanh một số bài,sửa lỗi chính tả
*Bài 5:Cho HS chơi trò chơi ghép từ ngữ vào bảng con:
-GV đọc,HS viết trên bảng con
*Bài 6: Cho HS chọn 3 từ ngữ viết vào vở
2. Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà.
 
LUYỆN TIẾNG VIỆT:
 
LUYỆN ĐỌC:VÈ CHI-MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN
 
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về đọc để hiểu nội dung bài.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh.
3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ đọc tự chọn đoạn a hoặc b, làm tự chọn 1 trong 2 bài tập; học sinh khá đọc đoạn b, làm 2 bài tập; học sinh giỏi thực hiện tất cả các yêu cầu.
 
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.
2. Học sinh: Đồ dung học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
 
Hoạt động rèn luyện của giáo viên
Hoạt động học tập của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu nội dung rèn luyện.
- Phát phiếu bài tập.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút)
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc:
 
- Hát
- Lắng nghe.
- Nhận phiếu.
 
 
 
 
 
- Quan sát, đọc thầm đoạn viết.
a)   “Hay chạy lon xon
  Là gà mới nở
  Vừa đi vừa nhảy
b) “Đắn đo một lúc, Gà Rừng nghĩ ra một mẹo, ghé tai Chồn :
   - Mình sẽ làm nhé !


  Là em sáo xinh
  Hay nói linh tinh
  Là con liếu điếu
  Hay nghịch hay tếu
  Là cậu chìa vôi
  Hay chao đớp mối
  Là chim chèo bẻo”
       Mọi chuyện xảy ra đúng như Gà Rừng đoán. Người thợ săn lôi Gà Rừng ra, thấy cứng đờ, tưởng Gà Rừng đã chết. Ông ta quẳng nó xuống đám cỏ, rồi thọc gậy vào hang bắt Chồn. Thình lình, Gà Rừng vùng chạy. Người thợ săn đuổi theo. Chỉ chờ thế, Chồn vọt ra, chạy biến vào rừng.”


- Yêu cầu học sinh nêu lại cách đọc diễn cảm đoạn viết trên bảng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng gạch dưới (gạch chéo) những từ ngữ để nhấn (ngắt) giọng.
- Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo nhóm đôi rồi thi đua đọc trước lớp.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Nêu lại cách đọc diễn cảm.
 
- 2 em xung phong lên bảng, mỗi em 1 đoạn, lớp nhận xét.
- Học sinh luyện đọc nhóm đôi (cùng trình độ). Đại diện lên đọc thi đua trước lớp.
- Lớp nhận xét.
b. Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (15 phút)
* Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực hiện trên phiếu bài tập của nhóm.
- Gọi 1 em đọc nội dung bài tập trên phiếu.
 
 
 
 
 
- 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm.
Bài 1. Gạch dưới tên các loài chim nói đến trong bài: gà sáo; chào mào; chèo bẻo; liếu điếu; chìa vôi; quạ; sẻ; khách; sâu; tu hú; cu gáy; cú mèo; sơn ca.
 
Bài 2. Viết tiếp ý kiến của em vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn nói về mẹo của Gà Rừng.
Gà Rừng vờ chết để người thợ săn  ........................đám cỏ rồi lo tìm Chồn. Khi người thợ săn mải tìm Chồn thì Gà Rừng ......................... để người thợ săn đuổi theo, khiến cho Chồn kịp …….........................…
- Yêu cầu các nhóm thực hiện và trình bày kết quả.
- Nhận xét, sửa bài.
- Các nhóm thực hiện, trình bày kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, sửa bài.


Bài 1. tự xử !
Bài 2. ... quẳng nó xuống ...; .. vùng chạy .. ; ...chạy biến vào rừng.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn đọc.
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài.
 
 
- Học sinh phát biểu.

 
 
 
Thứ năm ngày 14 tháng 02 năm 2019
TIẾNG VIỆT:
BÀI 22C : LAO ĐỘNG LÀ ĐÁNG QUÝ (Tiết 1)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu, Phiếu HT
b. Hoạt động dạy - học:
- Thực hiện theo hướng dẫn học trang 57-58- 59
A-HĐCB:
*Bài 1: Cho HS quan sát tranh và đón xem Cò hỏi Cuốc điều gì?
*Bài 2:-Cho HSG đọc bài “Cò và Cuốc”
-GVHD đọc
*Bài 4: Cho HS đọc từ ngữ khó và câu dài
*Bài 3: Cho HSHĐ cặp đôi đọc từ ngữ và lời giải nghĩa
-Cho HS chọn từ để nói thành câu
*Bài 5:GV hỏi các câu hỏi-HS lần lượt trả lời
Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi sung sướng.
2.Củng cố.Dặn dò:
Cho HS nhắc lại ND.GV nhận xét tiết
 
TOÁN:
BÀI 62 : BẢNG CHIA 2. MỘT PHẦN HAI (Tiết 2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị :
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 40- 41

B-HĐTH:
*Bài 1:Cho HS nối tiếp đọc kết quả bảng chia 2
*Bài 2: Giúp HS nhận diện,giải bài toán
?Bài toán thuộc dạng gì?
*Bài 3:GV hỏi-HS trả lời
?Vì sao hình đó là ½?
2.Củng cố.Dặn dò:
Cho HS đọc thuộc bảng chia 2 và nhắc quy tắc ½.GV nhận xét tiết,dặn về nhà.
TIẾNG VIỆT:
BÀI 22C : LAO ĐỘNG LÀ ĐÁNG QUÝ (Tiết 2)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu, Phiếu HT
b. Hoạt động dạy - học:
- Thực hiện theo hướng dẫn học trang 59-60
*Bài 6,7: Cho HS đọc phân vai trong nhóm-trước lớp
          -Cho HS tự nhận xét.Bạn nhận xét
-GV nhận xét,tuyên dương
B-HĐTH:
*Bài 1: Cho HSHĐ cặp đôi điền r,d,gi hay dấu hỏi-dấu ngã
*Bài 2: Cho HS chép các từ đã điền vào vở
2. Củng cố.Dặn dò:
GV nhận xét tiết,dặn về nhà.
Thứ sáu ngày 15 tháng 02 năm 2019
 
TIẾNG VIỆT:
BÀI 22C : LAO ĐỘNG LÀ ĐÁNG QUÝ (Tiết 3)
1. Dự kiến trước khi dạy:
a. Chuẩn bị: Thẻ chữ
b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 60- 61
*Bài 3: Cho HS HĐ nhóm theo SHDHTV
-Cho HS đọc lại đoạn văn hoàn chỉnh
*GV chốt:Viết đoạn văn tả con vật cần giới thiệu,tả hình dáng,hoạt động và kết thúc (nêu tình cảm,…)
2. Củng cố.Dặn dò:
GV nhận xét tiết.Dặn về nhà viết lại đoạn văn.
 
 
TOÁN:
BÀI 63: LUYỆN TẬP

Nguồn:Tuyết Lê Thị Bạch

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án Tuần 22 - Lớp 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_22.doc[0.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
0lb40q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-10 21:09:58
Loại file
doc
Dung lượng
0.37 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
18
giáo án điện tử Giáo án Tuần 22 - Lớp 2

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Giáo án lớp 2 - tuần 22
  Toán học
  Giáo án lớp 2 - tuần 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2011

  Xem: 0

 • Giáo án Lớp 2 Tuần 22
  Toán học
  Giáo án Lớp 2 Tuần 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2013

  Xem: 0

 • giáo án lớp 2 tuần 22
  Toán học
  giáo án lớp 2 tuần 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2014

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 2 - Tuân 22
  Lớp 2
  Giáo án lớp 2 - Tuân 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2014

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN LỚP 2-TUẤN 22
  Toán học
  GIÁO ÁN LỚP 2-TUẤN 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2012

  Xem: 0

 • giao an lop 2 tuan 22
  Tiếng Việt
  giao an lop 2 tuan 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2012

  Xem: 0

 • Giao an lop 2 tuan 22
  Bộ giáo án đầy đủ!
  Giao an lop 2 tuan 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Bộ giáo án đầy đủ!

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2012

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 2 - Tuần 22
  Lớp 2
  Giáo án lớp 2 - Tuần 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2008

  Xem: 126

 • Giáo án Tuần 22 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 22 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 3

 • Giáo án Tuần 22 - Lớp 2
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 22 - Lớp 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0