Thứ hai, ngày 5 tháng 02 năm 2018
Tập đọc
PHÂN XỬ TÀI TÌNH.
A. Mục tiêu:
- Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng các từ ngữ câu, đoạn, bài.
- Biết đọc diễn cảm bài văn gới giọng rõ ràng, rành mạch, chậm rãi, thể hiện giọng điệu của từng nhân vật và niềm khâm phục của người kể chuyện về tài xử kiện của ông quan án.
- Hiểu nội dung ý nghĩa của bài, hiểu đúng các từ ngữ, câu, đoạn, diễn biến câu chuyện. Bài viết ca ngợi trí thông minh tài xử kiện của vị quan án, đồng thời bày tỏ ước mong có vị quan toà tài giỏi, xét xử công tội phân minh, góp phần thiết lập và bảo vệ trật tự an ninh xã hội.
B. Chuẩn bị:+ Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK
C. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. Bài cũ: Kiểm tra đọc thuộc lòng bài thơ Cao Bằng, nêu nội dung của bài.
- GV đánh giá
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài (GV ghi bảng).
2. HD HS luyện đọc và tìm hiểu bài:
HĐ1) Luyện đọc:
- Gọi HS khá đọc toàn bài.
-Gọi 3 HS đọc tiếp nối từng đoạn của bài (2 lượt). GV kết hợp sửa lỗi phát âm cho HS và giúp HS hiểu nghĩa từ khó phần chú giải.
- Gọi HS đọc phần chú giải.
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- GV đọc mẫu và lưu ý cách đọc cho HS.
HĐ2) Tìm hiểu bài:
- Y/cầu HS giải thích các từ: công đường, khung cửi, niệm phật.


- Tổ chức cho HS đọc thầm toàn bài trao đổi trả lời câu hỏi SGK.
? Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan xử việc gì.
? Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải.


? Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp.
? Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa.
? Vì sao quan án lại dùng cách trên.

? Quan phá được án là nhờ đâu.

? Qua câu chuyện cho ta biết điều gì.
- GV tóm tắt và ghi bảng ý nghĩa của bài cho HS nhắc lại.
HĐ3) Luyện đọc lại:
- Gọi 4HS đọc chuyện phân vai. Cho HS nêu giọng đọc của từng nhân vật.
- HD HS đọc diễn cảm đoạn 1.
+ Treo bảng phụ có đoạn cần luyện đọc.
+ GV đọc mẫu.
+ Y/cầu HS luyện đọc theo cặp
+ Tổ chức cho HS thi đọc .
- GV nhận xét từng HS.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV đánh giá chung giờ học.
- 3 HS nối tiếp đọc thuộc lòng bài thơ, kết hợp nêu nội dung bài.
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.


- 1 em đọc.
- 3HS tiếp nối đọc bài theo thứ tự:
+ Đ1: Từ đầu đến Bà này lấy trộm.
+ Đ2: Tiếp đến… cúi đầu nhận tội.
+ Đ3: Còn lại.
- 1HS đọc phần chú giải SGK.
- HS luyện đọc theo cặp (2 vòng).
- 1,2 HS đọc toàn bài.
- HS theo dõi.

- HS nêu:
Công đường: nơi làm việc của quan lại.
Khung cửi: công cụ dệt vải thô sơ …
Niệm phật: đọc kinh …..khấn phật.
- HS đọc thầm bài và trả lời.

- Người nọ tố cáo người kia lấy vải của mình và nhờ quan xét xử.
- Quan dùng nhiều cách khác nhau:
+ Cho đòi người làm chứng nhưng không có.
+ Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét cũng không tìm được chứng cứ.
+ Sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người một mảnh. Thấy một trong hai người bật khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người này rồi trói người kia.
- Vì quan cho rằng người làm ra tấm vải mới biết xót và bật khóc khi tấm vải bị xé
- Cho gọi hết sư sãi, kẻ ăn người ở trong chùa, giao cho mỗi người một nắm thóc ngâm nước, bảo họ cầm nắm thóc đó vừa chạy đàn vừa niệm phật. Tiến hành đánh đòn và nói: Ai gian thì Phật sẽ làm cho nắm thóc nẳy mầm trong tay. Lập tức chú tiểu bị bắt vì kẻ có tật giật mình.
- Vì quan biết kẻ gian thường lo lắng nên
nguon VI OLET