TUẦN 24
Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020
ĐẠO ĐỨC
thực hành giữa HỌC kì II
I. Mục tiêu :Sau bài học HS biết:
- HS biết củng cố, thực hành
kỹ năng về hành vi đạo đức như:
+ Có trách nhiệm về việc làm của mình, kính già yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ, hợp tác với những người xung quanh, yêu quê hương đất nước
- Có thói quen làm việc có ích cho mình và cho mọi ngời.
- Biết phê phán và không đồng tình với những việc làm không đúng.
II. Đồ dùng dạy học: Giấy, bút .
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy
 Hoạt động học

I. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS đọc ghi nhớ bài : Em yêu quê hương
- GV nhận xét.
II. Bài mới.
Giới thiệu bài:

- HS đọc.


- HS nghe

Hoạt động 1 : Em sẽ làm gì?
- Y/c HS làm việc nhóm.
- Phát phiếu và Y/C lần lượt ghi lại các việc em dự định sẽ làm để tỏ sự kính già yêu trẻ, tôn trọng phụ nữ.
- Y/C làm việc cả lớp.
- Y/C giải thích một số công việc.
- GV - NX.
KL: Cô mong các em sẽ làm đúng những điều dự định và là người con hiếu thảo.

- HS ghi lại.


- HS đọc kết quả.
- HS giải thích

 Hoạt động 2: Thi Kể chuyện.
- Y/C HS làm việc theo nhóm
+ Phát cho HS giấy bút.
- HS làm việc theo nhóm 4
- Kể cho các bạn trong nhóm nghe tấm gương hiếu thảo mà em biết .
VD: ( bài thơ: Thương ông).
- Liệt kê ra giấy các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao
. áo mẹ cơm cha
. Ơn cha nặng lắm cha ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
. Liệu mà thờ mẹ kính cha
Đừng tiếng nặng nhẹ người ta chê cười.

Hoạt động 3 : Bày tỏ ý kiến
- Y/C HS thảo luận nhóm, bày tỏ ý kiến về các T/h sau:
1. Sáng nay cả lớp đi lao động trồng cây xung quanh trường. Hồng đến rủ Nhàn cùng đi. Vì ngại trời lạnh, Nhàn nhờ Hồng xin phép hộ với lý do bị ốm. Việc làm của Nhàn là đúng hay sai?
2. Chiều nay lớp đang nhổ cỏ ngoài vườn với bố thì Toàn sang rủ đi đá bóng. Mặc dù rất thích đi nhưng Lương vẫn từ chối và tiếp tục giúp bố công việc.
KL: Phải tích cực tham gia lao động ở gia đình, nhà trường và nơi ở phù hợp với sức khoẻ và hoàn cảnh bản thân.
- HS thảo luận đại diện trình bày kết quả

T/h1: Sai. Vì lao động trồng cây xung quanh trường làm cho trường học sạch đẹp hơn. Nhàn từ chối không đi là lười lao động, không có tinh thần đóng góp chung cùng tập thể.
T/h2: Việc làm của Lương là đúng. Yêu lao động là phải thực hiện việc lao động đến cùng, không đợc đang làm thì bỏ dở.
là đúng.

Củng cố - Dặn dò:
- Thế nào là hợp tác với những người xung quanh
- Như thế nào là tôn trọng phụ nữ
- Dặn chuẩn bị bài sau.

TOÁN
ÔN: TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN
A. Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết cách thực hiện phép trừ hai
nguon VI OLET