Thứ hai, ngày 26 tháng 2 năm 2018
Tập đọc
PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG.
A. Mục tiêu:
- Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó phát âm.
Biết đọc diễn cảm bài văn với với nhịp điệu chậm rãi giọng trầm, tha thiết.Hiểu nội dung ý nghĩa của bài; các từ ngữ, câu, đoạn trong bài, hiểu ý chính của bài.
- Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất tổ đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người trước cội nguồn dân tộc.
B. Chuẩn bị:+: Tranh minh hoa chủ điểm.
C. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. Bài cũ: Hộp thư mật.
+ Tìm chi tiết chứng tỏ người liên lạc trong hộp thư mật rất khéo léo?
Giáo viên nhận xét.
II. Giới thiệu bài mới:
III. Phát triển các hoạt động:
( Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài.
Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc đúng từ ngữ khó, dễ lẫn mà học sinh đọc chưa chính xác.
Yêu cầu học sinh đọc các từ ngữ trong sách để chú giải.
Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài .
(Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
Bài văn viết về cảnh vật gì? Ở nơi nào?Hãy kể những điều em biết về các vua Hùng?
( Giáo viên bổ sung:
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 2 – 3, trả lời câu hỏi.
Những cảnh vật nào ở đền Hùng gợi nhớ về truyền thuyết sự nghiệp dựng nước của dân tộc. Tên của các truyền thuyết đó là gì?
Giáo viên bổ sung:
Giáo viên gọi học sinh đọc câu ca dao về sự kiện ghi nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vương? Em hiểu câu ca dao ấy như thế nào?

( Giáo viên chốt
Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận trong nhóm để tìm hiểu ý nghĩa của câu thơ.
Gạch dưới từ ngữ miêu tả cảnh đẹp thiên nhiên nơi đền Hùng?

( Hoạt động 3: đọc lại
Giáo viên hướng dẫn học sinh xác lập kĩ thuật đọc bài văn.
Giáo viên đọc đoạn văn. Tổ chức cho học sinh thi đua đọc đoạn văn, bài văn.
IV. Tổng kết - dặn dò:
Nhận xét tiết học

Học sinh trả lời.


Phong cảnh đền Hùng.

Hoạt động lớp, cá nhân .
Học sinh đọc toàn bài, cả lớp đọc thầm.
Học sinh luyện đọc các từ ngữ khó.
Nhiều học sinh đọc thành tiếng
1 học sinh đọc – cả lớp đọc thầm. Các em nêu thêm từ ngữ chưa (nếu có).
Hoạt động nhóm, lớp.
Bài văn viết về cảnh đền Hùng, cảnh thiên nhiên vùng núi Nghĩa, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, thờ các vị vua Hùng, tổ tiên dân tộc.
Các vua Hùng là những người đầu tiên lập nước Văn Lang.

Học sinh đọc thầm đoạn 2 – 3, trả lời câu hỏi.
Cảnh núi Ba Vì ( truyền thuyết Sơn Tinh – Thuỷ Tinh: sự nghiệp dựng nước.
Núi Sóc Sơn ( truyền thuyết Thánh Giống: chống giặc ngoại xâm.
1 học sinh đọc:
Dù ai đi ngược về xuôi.
Nhớ ngãy giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
Ca ngợi truyền thống tốt đẹp của người dân Việt Nam thuỷ chung – luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.
Nhắc nhở khuyên răn mọi người, dù đi bất cứ nơi đâu cũng luôn nhớ về cội nguồn dân tộc.

Học sinh thảo luận rồi trình bày.
Ca ngợi tình cảm thuỷ chung, biết ơn cội nguồn.
Học sinh gạch dưới các từ ngữ và phát biểu.
Có khóm hải đường … giếng Ngọc trong xanh.
Hoạt động lớp, cá nhân
Nhiều học sinh luyện đọc câu văn.
Học sinh thi đua đọc
Toán
KIỂM TRA
Khoa :
ÔN TẬP; VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG.
A. Mục tiêu:
- Củng có các kiến thức về phần Vật chất và năng lượng và các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.
- Củng cố những kĩ năng về bào vệ môi trường, giữ gìn sức khoẻ liên quan tới nội dung phần Vật chất và năng lượng.
- Tích hợp GDBVMT: Luôn yêu thiên nhiên và trân trọng các thành tựu khoa học.
- Yêu thiên nhiên và dó thái độ trân trọng các thành tựu khoa học kĩ thuật.
B. Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm.
C. Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. Bài cũ: An toàn và tránh
nguon VI OLET