TUẦN 27
Thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2020
TOÁN
ÔN TẬP VỀ ĐO ĐỘ DÀI VÀ ĐO KHỐI LƯỢNG
A. Mục tiêu: Giúp HS ôn tập về:
- Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng.
- Viết các số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
B. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ:
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học.
2.Ôn tập
Bài 1:
- GV kẻ sẵn nội dung bài tập.
- Y/cầu HS làm bài.
- GV y/c HS n.xét bài bạn làm trên bảng.
? Kể tên các đơn vị đo chiều dài theo thứ tự từ lớn đến bé và cho biết mối quan hệ giữa 2 đơn vị đo độ dài liền kề nhau.
- Tương tự với đơn vị đo khối lượng.
Bài 2:
- Y/cầu HS tự làm bài.
- Y/cầu HS đọc bài làm của mình trước lớp.


- GV nhận xét chốt lại bài.
Bài 3:
- GV làm mẫu trên bảng, vừa làm vừa giảng lại cách đổi cho HS.
- Y/c HS làm tiếp các bài còn lại.
- Lớp và GV nhận xét, đánh giá kết quả.
Bài1(tr153)
- Y/c HS tự làm bài, 2 em lên bảng làm bài và trình bày cách làm.
VD:
4km382m=4kmkm=4km=4,382km
- Lớp và GV nhận xét, kết luận.
Bài2(tr153): cho HS làm tương tự như bài 1.
Bài 3 (153)
- Y/cầu HS tự làm bài.
- Khi HS lên bảng chữa bài, GV y/cầu các em giải thích cách làm của mình.
VD:(0,5m = 50cm vì 0,5m = 0m5dm = 50cm)
III. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài và chuẩn bị bài sau.


- HS lắng nghe.


- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.
- 2 HS lên bảng làm, mỗi HS làm một phần, HS cả lớp làm bài vào vở.
- Lớp nhận xét.
- Một số HS nêu câu trả lời trước lớp.
a. km, hm, dam, m, dm, cm, mm.
b. tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g.

- HS làm bài vào vở.
- 2 HS lần lượt chữa bài trước lớp. Cả lớp nhận xét. Kết qủa làm bài đúng là:
a. 1km = 1000 m ; 1 kg = 1000 g
1 tấn = 1000 kg ; ...

- HS theo dõi bài mẫu.
- 1HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.
- Lớp nhận xét.

- 2 HS lên bảng chữa bài.
VD:
a. 2km79m = 2,079 km; 700m = 0,7km


- Lớp nhận xét.
- HS tự làm bài vào vở.

- HS tự làm bài và nêu miệng kết quả.
- HS làm và giải thích cách làm bài:
0,5m = 50cm ; 0,075km = 75m
0,064kg = 64g; 0,08 tấn = 80kg.

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện theo y/c.

TẬP ĐỌC
CON GÁI
A. Mục tiêu:
- Đọc lưu loát được toàn bộ bài Con gái .
- Hiểu ý nghĩa: Phê phán quan niệm "trọng nam khinh nữ"; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
- GSKNS cho HS: Kỹ năng tự nhận thức (nhận thức về sự bình đẳng nam nữ); giao tiếp, ứng xử phù hợp giới tính; ra quyết định.
B. Đồ dùng: Tranh trong SGK.
C. Hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ:
- Y/cầu HS tiếp nối đọc từng đoạn bài Một vụ đắm tàu.
- GV nhận xét .
II. Bài mới:
. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học.
HĐ1 Luyện đọc:
- Gọi HS đọc toàn bài.
- Gọi 5 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài (3 lượt). GV chú ý sữa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS. Chú ý cao giọng ở các từ ngữ: tức ghê, thật hú vía...


- Giúp HS giải nghĩa từ (phần chú giải).
- Y/cầu HS luyện đọc theo cặp
nguon VI OLET