Tuần 30
Thứ hai ngày 6 tháng 7 năm 2020
TOÁN:
ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ

A. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.
B. Đồ dùng: Các biểu đồ trong SGK.
C. Hoạt động dạy - học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài cũ:
II. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học.
2. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài1:
- Y/cầu HS đọc đề bài sau đó cùng làm bài theo nhóm 2, một HS nêu câu hỏi, một HS trả lời sau đó đổi chéo cho nhau.
- Y/cầu HS trình bày từng câu hỏi trước lớp.
Bài2:
a. GV y/cầu HS đọc phần a.
? Lớp 5A có bao nhiêu bạn thích ăn táo.
? Nêu cách ghi của 8 HS thích ăn táo.


? Tất cả có bao nhiêu gạch, mỗi cụm biểu diễn mấy HS.

Bài3:
- Y/cầu HS tự làm bài.
- Cho HS nêu miệng kết quả và giải thích vì sao lại khoanh vào C.III. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS làm bài tập trong VBT.


- HS lắng nghe.
- HS làm bài1,2(a),3 trong SGK.

HS qua sát biểu đồ và trả lời được:
a) Có 5 HS trồng cây:
Bạn Lan trồng được 3 cây.
Bạn Hoà trồng được 2 cây.
Bạn Liên trồng được 5 cây.
Bạn Mai trồng được 8 cây.
Bạn Dũng trồng được 4 cây.
b) Bạn trồng được ít cây nhất là bạn Hoà
b) Bạn trồng được nhiều cây nhất là bạn Mai
d) Các bạn Liên (5 cây), Mai (8 cây) trồng được nhiều hơn bạn Dũng (4 cây).
e) Bạn Hoà và Lan trồng được ít cây hơn bạn Liên.

- 1HS đọc.
- Lớp 5A có 8 bạn thích ăn táo.
- Ghi thành 2 cụm kí hiệu. Cụm thứ nhất gồm 4 gạch thẳng và một gạch chéo đi qua cả 4 gạch thẳng;cụm thứ 2 gồm 3 gạch thẳng
- 2 cụm có 8 gạch, cụm 1 có 5 gạch biểu diễn 5 HS, cụm 2 có 3 gạch biểu diễn 3 HS, tổng số 8 gạch có 8 HS.

- 1 HS lên bảng vẽ, cả lớp làm vào vở.
- HS quan sát biểu đồ để rút ra nhận xét: Số HS thích chơi bóng đá có tỉ số phần trăm lớn nhất nên sẽ có nhiều HS thích nhất -> Số HS thích chơi bóng đá là 25 em. Khoanh vào đáp án C.

- HS chuẩn bị bài ở nhà.

TẬP ĐỌC:
ÔN TẬP (Tiết 1+ 2)
A. Mục tiêu:
- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; đọc diễn cảm được đoạn thơ, đoạn văn đã học; thuộc 5-7 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- Biết lập bảng tổng kết về CN-VN theo y/c của BT2.
- Đối với HS khá, giỏi đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.
- Hoàn chỉnh được bảng tổng kết về trạng ngữ theo yêu cầu của BT2.
B. Đồ dùng:Phiếu ghi tên các bài tập đọc - HTL trong học kì II.
C. Hoạt động dạy - học:
HOẠT ĐỘNG DẠY
 HOẠT ĐỘNG HỌC

I. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Nêu MT của tiết học.
2. Kiểm tra Tập đọc và HTL:
- GV kiểm tra 1/5 số HS (5 HS) theo các bước sau:
+ Y/C từng HS lên bốc thăm chọn bài (sau khi bốc thăm được xem lại bài).
+ HS đọc 1 đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong phiếu.
+ GV đặt 1câu hỏi về ND bài vừa đọc.
+ Cho điểm trực tiếp.
3. Củng cố khắc sâu các kiến thức về CN- VN trong từng kiểu câu kể:
* Tổ chức cho HS làm BT2 (VBT).
- Gọi HS đọc y/c đề bài.
- GV dán lên bảng lớp tờ giấy đã viết sẵn bảng tổng kết kiểu câu: Ai làm gì? GV giải thích bảng.
- GV giúp HS hiểu yêu cầu bài tập.
- Y/c HS tự làm bài.

- Báo
nguon VI OLET