Giáo án Tuần 32 - Lớp 3

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Giáo án theo Tuần (Lớp 3)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Ngày đăng 2018-04-19 20:37:53 Tác giả Thắm Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.34 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TUẦN 32 Soạn: Ngày 18 / 4 / 2018 Giảng: Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018 Tập đọc - KC: 94 + 95 NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài: Tận số,

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TUẦN 32
 
                Soạn: Ngày 18 / 4 / 2018
Giảng: Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018
Tập đọc - KC: 94 + 95
NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN
I. Mục tiêu:
      1. Kiến thức:
- Hiểu nghĩa các từ được chú giải cuối bài: Tận số, nỏ, bùi nhùi, lẳng lặng.
- Hiểu nội dung bài: Giết hại thú rừng là tội ác, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường.
      2. Kĩ năng:
- Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ đúng sau dấu câu. Kể chuyện tự nhiên với giọng diễn cảm. Kể lại được câu chuyện theo đoạn, lời của nhân vật.
* GDKN : Xác định giá trị. Thể hiện sự thông cảm. Tư duy phê phán, ra quyết định.
      3. Thái độ:
- Giáo dục HS có ý thức bảo vệ môi trường.
* GDBVMT : y thức bảo vệ loài động vật vừa có ích vừa tràn đầy tình nghĩa.
II. Đồ dùng dạy- học:
         - GV: Máy chiếu (GT bài, HD ngắt nghỉ, giang từ), bảng phụ viết nội dung.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
* Tiết 1:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.                                        
2. Kiểm tra bài cũ:
+ Gọi HS đọc thuộc lòng bài thơ “ Bài hát trồng cây". Trả lời câu hỏi về nội dung bài.
- Bổ sung, đánh giá.
3. Bài mới:
3.1. Giới thiệu bài: Dùng máy chiếu
3.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức:
* Hoạt động 1 : Luyện đọc
a. Đọc mẫu, tóm tắt nội dung, hướng dẫn cách đọc.
b.  HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- HD đọc từng câu, theo dõi, sửa sai cho HS.
- HD đọc từng đoạn tr­ước lớp
+ HD chia đoạn
+ Hư­ớng dẫn đọc ngắt nghỉ, nhấn giọng đúng trên máy chiếu
Nếu con thú rừng nào không may gặp bác ta/ thì hôm ấy coi ngư ngày tận số.// Bác nhẹ nhàng rút mũi tên/ bắn trúng vượn mẹ.//
 
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
 
- 1 em thực hiện. Nhận xét
 
 
 
 
- Quan sát tranh, nêu nội dung
 
- Theo dõi trong SGK
 
 
- Nối tiếp đọc từng câu trước lớp
 
 
- 1 em nêu: 4 đoạn
- Nêu cách đọc
- 1 em đọc lại
 
 
 
 
1

 


+ HD đọc nối đoạn
+ Giúp HS hiểu các từ chú giải cuối bài.
- HD đọc bài theo cặp.
- Gọi đại diện các nhóm đọc bài.
 
- Bổ sung, biểu d­ương nhóm đọc tốt.
- Cho HS đọc đồng thanh cả bài
* Tiết 2:
* Hoạt động 2: HD tìm hiểu bài:
- Cho HS đọc bài và trả lời câu hỏi
+ Câu 1: Chi tiết nào nói lên tài săn bắn của bác thợ săn?  
- Giảng từ: tận số
 
+ Câu 2: Cái nhìn căm giận của vượn mẹ nói lên điều gì?    
+ Câu 3: Những chi tiết nào cho thấy cái chết của vượn mẹ rất thương tâm?    
 
 
 
 
- Giảng từ: bùi nhùi (dùng máy chiếu)
- Gọi HS đặt câu
 
+ Câu 4: Chứng kiến cái chết của vượn mẹ bác thợ săn đã làm gì?  
 
* GD ý thức bảo vệ loài động vật vừa có ích vừa tràn đầy tình nghĩa
- Giảng từ: lẳng lặng, nỏ
+ Câu 5: Câu chuyện muốn nói điều gì với chúng ta? 
- Câu chuyện trên nói lên điều gì ?
* Chốt nội dung bài, gắn bảng phụ
Nội dung : Giết hại thú rừng là tội ác, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường. .
* Hoạt động 3.Hướng dẫn kể chuyện:
- Gọi HS nêu yêu cầu: Dựa vào các tranh sau, kể lại câu chuyện Người đi săn và con vượn theo lời của bác thợ săn: 
- Yêu cầu HS quan sát và nêu nội dung từng bức tranh.
- HD kể chuyện
- Cho HS kể chuyện theo cặp
- 8 em nối tiếp đọc bài ( 2 lượt)
 
- 1 em đọc chú giải SGK.
- Đọc theo cặp, nhận xét.
- Đại diện 4 nhóm đọc bài.
- Nhận xét.
 
- Đọc đồng thanh cả bài.
 
 
- Đọc thầm đoạn 1
+ Con thỏ nào không may gặp bác ta thì hôm ấy coi như ngày tận số
- Nghe
- 1 em đọc đoạn 2, dưới lớp đọc thầm
+ HS suy nghĩ trả lời câu hỏi
- Đọc thầm đoạn 3
+ Vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con xuống, vơ vội nắm bùi nhùi gối lên đầu con, rồi nó hái cái lá to, vắt sữa và đặt lên miệng con. Vượn mẹ nghiến răng  giật phắt mũi tên ra rồi hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống.
- Theo dõi
+ 1 HS đặt câu với từ trên.
- Đọc thầm đoạn 4
+ Người đi săn đứng lặng. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Bác cắn môi, bẻ gãy nỏ và lẳng lặng ra về.
* Khai thác trực tiếp.
 
- Nghe
+ Phát biểu
 
- Suy nghĩ, nêu
 
- 2 em đọc lại nội dung
 
 
- 2 em nêu
 
 
- Quan sát tranh, nêu nối tiếp
 
- Nghe
- Kể chuyện theo cặp
1

 


- HD kể từng đọan, kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.
- Bổ sung, biểu dương những em kể tốt
4. Củng cố:
- Câu chuyện trên có ý nghĩa gì?
- Nhận xét ,GDHS sau bài học.
5. Dặn dò:
- Nhắc HS chuẩn bị bài học sau
- Kể chuyện theo yêu cầu.
- Nhận xét
 
 
- 2 em nêu
- Lắng nghe
 
- Thực hiện.
 
Toán: 156              
LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 165)
I. Mục tiêu:
      1. Kiến thức:
- Củng cố về cách thực hiện phép nhân và phép chia số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số; giải toán có lời văn.
      2. Kĩ năng:
- Biết thực hiện phép tính và giải toán chính xác
     3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác, tích cực học tập.
II. Đồ dùng dạy- học:
          - GV: Bảng phụ bài tập 2 
          - HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS làm bảng con : 18 842 : 4
- Nhận xét, sửa chữa.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Các HĐ tìm hiểu kiến thức:
- HD làm bài tập:
+ Bài 1: Đặt tính rồi tính
- HD làm bài vào bảng con
 
- Cho HS nhắc lại cách thực hiện tính nhân, chia.
+ Bài 2: Giải toán                      
- Gọi HS nêu bài toán, tóm tắt bài
- HD làm bài vào vở nháp, 1 nhóm làm vào bảng phụ.
- Theo dõi, HD các nhóm làm bài
- Bổ sung, đánh giá, GDHS
 
 
 
- HS làm bảng con
 
 
- Lắng nghe
 
 
- Nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bảng con
- Nhận xét.
- 2 em nêu
 
- 2 em đọc đề bài
- Phân tích đề bài, nêu dữ kiện của bài
- Làm bài theo nhóm 2
 
- Nhận xét
- Theo dõi KQ:
+ Đáp số: 210 bạn.
 
1

 


 
+ Bài 3: Giải toán
+ Bài 4: Trả lời câu hỏi
- Gọi HS đọc đề bài
- HD cách làm từng bài
- Giao nhiệm vụ
 
 
- Bổ sung, kết luận, chốt ND cần nhớ
 
3. Củng cố:
- Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học
4. Dặn dò:
- Nhắc HS chuẩn bị bài học sau.
 
 
 
- 2 em đọc
- Nghe
- Làm bài 3 vào vở, HS nhanh làm têm bài 4 ( suy nghĩ, trả lời)
- Chữa bài, nhận xét
- Nghe KQ:
+ Bài 3: Đáp số: 48 cm2.
+ Bài 4: các ngày 15, 22, 29
- Lắng nghe
 
- Thực hiện.
 
 
                 Soạn: Ngày18 / 4 / 2018
Giảng: Chiều thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2018
Chính tả ( NV) : 64  
NGÔI  NHÀ  CHUNG
I. Mục tiêu:
      1. Kiến thức:
Nghe- viết chính xác bài “ Ngôi nhà chung”. Làm đúng bài tập chính tả.
     2. Kĩ năng:
Viết đúng chính tả, đúng cỡ chữ, mẫu chữ, trình bày sạch sẽ.
      3. Thái độ:
Có ý thức rèn chữ viết
II. Đồ dùng dạy- học:
          - HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Ổn định tổ chức.
2.Kiểm tra bài cũ:
+ Gọi 1 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra giấy nháp các từ: rong ruổi, thong dong
- Bổ sung.
3. Bài mới:
3.1. Giới thiệu bài:
3.2. Các HĐ tìm hiểu kiến thức.
a. Hoạt động 1. HD viết bảng con
- Gọi HS đọc bài viết
+ Ngôi nhà chung của mọi dân tộc là gì?
+ Những việc chung mà mọi dân tộc phải làm là gì? 
- Yêu cầu đọc thầm bài và tập viết những từ ngữ dễ viết sai ra bảng con.
- Hát.
 
- HS thực hiện, nhận xét.
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
- 2 em đọc, lớp đọc thầm
+ Là Trái Đất
+ Bảo vệ hoà bình, bảo vệ môi trường, đấu tranh chống đói nghèo, bệnh tật.
- Tìm và viết ra bảng con:
thế giới, tập quán riêng, môi trường sống
1

 


 
- Bổ sung, sửa chữa
b. Hoạt động 2. Hướng dẫn viết vào vở
- Đọc từng cụm từ
- Hướng dẫn soát lại bài
- Bổ sung
c. Hoạt động 3. H­­­ướng dẫn làm bài tập
+ Bài 2: Điền vào chỗ trống:
a.  l hay n ?
b. v hay d ?
- HD làm bài ở VBT
 
- Bổ sung, giải nghĩa một số từ
* Đáp án:
a. nương đỗ, nương ngô, lưng đeo gùi
Tấp nập, làm nương, vút lên
b. về, dừng, dừng, vẫn, vừa, vỗ, về, vội vàng, dậy, vụt
3. Củng cố:
- Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học
4. Dặn dò:
- Nhắc HS chuẩn bị bài học sau
 
- Nhận xét
 
- 2 em nhắc lại các y/c khi viết bài
- Nghe, nhẩm viết bài vào vở
- Soát lại bài theo cặp, nhận xét
- Lắng nghe
 
- Nêu yêu cầu bài tập
- 2 em đọc đoạn văn
 
- Làm bài vào vở bài tập
- 2 em lên bảng chữa bài, nhận xét
- Theo dõi
 
- 2 em đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh
 
 
 
 
- Nghe
 
- Nghe, thực hiện
 
Ôn Toán
LUYỆN TẬP CHUNG ( Tr 78)
I. Mục tiêu:
      1. Kiến thức:
- Củng cố về cách thực hiện phép nhân và phép chia số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số; giải toán có lời văn.
      2. Kĩ năng:
- Biết thực hiện phép tính và giải toán chính xác
     3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác, tích cực học tập.
II. Đồ dùng dạy- học:
          - HS : Bảng con
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS làm bảng con : 24 903 : 6
- Nhận xét, sửa chữa.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Các HĐ tìm hiểu kiến thức:
- HD làm bài tập:
+ Bài 1: Đặt tính rồi tính
 
- HS làm bảng con, nhận xét.
 
 
- Lắng nghe
 
 
- Nêu yêu cầu bài tập
1

 


- HD làm bài vào bảng con
(củng cố về nhân, chia số có năm chữ số với (cho) số có một chữ số)
- Cho HS nhắc lại cách thực hiện
+ Bài 2: Giải toán.                  
- Gọi HS nêu bài toán, tóm tắt bài
- HD làm bài vào vở nháp, 1 em lên bảng làm
 
- Bổ sung, đánh giá, GDHS
 
+ Bài 3: Giải toán (VBT)
+ Bài 4: Trả lời câu hỏi (VBT)
- Gọi HS đọc đề bài
- HD cách làm từng bài
- Giao nhiệm vụ
 
- Chốt KQ, khắc sâu ND cần nhớ
3. Củng cố:
- Hệ thống toàn bài, nhận xét giờ học
4. Dặn dò:
- Nhắc HS chuẩn bị bài học sau.
- Làm bài ra bảng con
 
- Nhận xét.
- 2 em nêu
 
 
- 2 em đọc đề bài
- Phân tích đề bài, nêu dữ kiện của bài
- Làm bài theo y/c
- Nhận xét
- Theo dõi KQ:
+ Đáp số: 705 bạn
 
- 2 em đọc đề bài
- Nghe
- Làm bài vào VBT, nêu kết quả
- Nhận xét
- Nghe
 
- Theo dõi
 
- Thực hiện
 
 
Ôn Tiếng Việt :
BÀI TẬP CHÍNH TẢ
I. Mục tiêu:
   1. Kiến thức:
- Phân biệt được các chữ s/x; d,r,gi; ch/tr.
  2. Kĩ năng:
 - Biết vận dụng vào làm đúng bài tâp.
   3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác học tập
II. Đồ dùng dạy – học:
 - HS: Bảng con
III. Các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài:
2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức:
- HD làm bài tập:
+ Bài 1: Điền chữ s/x?
- Viết đề bài:
a, ...ao xuyến, ngôi ...ao, ...ào xáo.
b, trồng ...sắn, xinh ...ắn, dòng ...uối.
- Theo dõi
 
 
 
 
 
 
1

 


- Gọi HS nêu y/c
- HD làm bài vào bảng con
- Bổ sung, kết luận
+ Bài 2: Điền chữ d,r,gi ?
- Viết đề bài:
a. Mẹ em đi ...eo mạ ngoài đồng.
b. Cứ sáng ...a, em thường tập thể dục.
c. ...òng sông chảy ...a biển.
- HD làm bài theo cặp vào vở nháp
- Bổ sung, chốt KQ
+ Bài 3: Thi tìm từ chứa tiếng có âm ch/tr.
- 2 em nêu
- Làm bài, nhận xét
- Theo dõi KQ
 
 
 
 
 
- Làm bài, nhận xét
- Theo dõi
- Cho HS chơi theo kiểu tiếp sức, chia làm 2 đội, mỗi đội 6 em.
+ Đội 1, viết các từ chứa tiếng có âm ch.
+ Đội 2, viết các từ chứa tiếng có âm tr.
- HD thi đua trong 3 phút, đội nào viết đúng, nhiều từ hơn thì đội đó thắng.
- Bổ sung, khen ngợi
3. Củng cố:
- Nhận xét chung giờ học
- Nghe y/c
 
 
 
 
- Thực hiện theo y/c, nhận xét
 
 
 
 
- Theo dõi
4. Dặn dò:
- HD chuẩn bị bài sau.
 
- Nghe, thực hiện
 
 
 Soạn: Ngày 20 / 4 / 2018
Giảng: Thứ  ba ngày 24 tháng 4 năm 2018
Toán: 157
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo Tr 166)
I. Mục tiêu:
      1. Kiến thức:
- Củng cố về cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
      2. Kĩ năng:
- Biết vận dụng vào làm bài tập thành thạo.
      3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác, tích cực học tập.
II. Đồ dùng dạy- học
        - GV : Bảng phụ bài tập 3.
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Ổn định tổ chức:
- Kiểm tra sĩ số lớp.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Cho HS làm bảng con. 21 542 x 3
 
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp
 
- HS làm bảng con.
1

 


- Nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:
3.1. Giới thiệu bài:
3.2. Các HĐ tìm hiểu kiến thức.
a. Hoạt động 1: HD  tìm hiểu bài.
- Gọi HS đọc đề toán
- HD tóm tắt
Tóm tắt: 35 lít : 7 can
  10 lít : ... can?
- HD các bước thực hiện
+ Tìm số lít mật ong trong mỗi can
+ Tìm số can chứa hết 10 lít mật ong
- HD giải bài toán, ghi bảng
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cho HS so sánh với dạng tón rút về đơn vị đã học trước đó.
- Chốt nội dung cần nhớ
b. Hoạt động 2: Thực hành:
+ Bài 1: Giải toán
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS đọc yêu cầu và nêu tóm tắt bài bài toán                     
- HD làm bài vào vở nháp
 
- Bổ sung, chốt KQ
+ Bài 2: Giải toán
- HD tóm tắt bài toán                  
                     Tóm tắt
24 cúc áo : 4 cái áo
42 cúc áo : ...cái áo?
- HD làm vào vở nháp, 1em lên bảng làm (tự lựa chọn cách giải)
- Bổ sung, kết luận - GDHS
+ Bài 3: Tính giá trị của biểu thức xem cách làm nào đúng, cách làm nào sai?
- HD làm bài vào SGK theo cặp, 1 cặp làm bài vào bang phụ.
 
 
 
- Lắng nghe
 
 
- 2 em đọc bài toán
- Nêu dữ kiện của bài
 
 
 
 
 
 
- Trình bày bài giải
Bài giải: Số lít mật ong trong mỗi can là:
35 : 7 = 5 (lít)
Số can để đựng hết 10 lít mật ong là:             10 : 5 = 2 (can)
              Đáp số : 2 can.
- Nhắc lại các bước giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị
- 2 em nêu
 
- Nghe
 
 
- 1 em đọc bài toán
- Nêu yêu cầu và tóm tắt bài toán
 
- Làm bài,1 em lên bảng chữa bài
- Nhận xét + Nghe KQ: Đáp số : 3 túi.
- 2 em đọc đề bài
- Nêu các dữ kiện của bài
- 1 em lên bảng chữa bài
 
 
- Làm bài và chữa, nhận xét
 
- Nghe KQ : Đáp số: 7 cái áo.
- 1 em nêu yêu cầu bài tập, nêu cách thực hiện tính giá trị của biểu thức
- Làm bài theo y/c
 
- Nhận xét
1

 


- Bổ sung, kết luận
+ Ý a, d là đúng; Ý b, c là sai
4. Củng cố:
- Nhận xét giờ học
5. Dặn dò:
Nhắc HS chuẩn bị bài học sau.
- Lắng nghe
 
 
- Theo dõi
 
- Thực hiện
 
 
Ôn Toán:
BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
(Tiếp theo Tr 80)
I. Mục tiêu:
      1. Kiến thức:
- Củng cố về cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
      2. Kĩ năng:
- Biết vận dụng vào làm bài tập thành thạo.
      3. Thái độ:
- Có ý thức tự giác, tích cực học tập.
II.  Đồ dùng dạy học.
- GV : Bảng phụ bài 3
III. Các hoạt động dạy- học:
 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các bước giải bài toán rút về đơn vị ?
- Nhận xét, bổ sung.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài:
2.2. Các HĐ tìm hiểu kiến thức.
* Hoạt động 1: Thực hành:
+ Bài 1: Giải toán
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài
- Cho HS đọc yêu cầu và nêu tóm tắt bài bài toán                     
- HD làm bài vào vở nháp
 
- Bổ sung, chốt KQ
+ Bài 2: Giải toán
- HD tóm tắt bài toán                  
                     Tóm tắt
5 phòng : 20 cái quạt
24 cái quạt : ...phòng?
- HD làm vào vở nháp, 1em lên bảng làm (tự lựa chọn cách giải)
- Bổ sung, kết luận - GDHS
+ Bài 3: Tính giá trị của biểu thức xem cách làm nào đúng, cách làm nào sai?
 
- HS nêu.
 
 
- Lắng nghe
 
 
 
- 1 em đọc bài toán
- Nêu yêu cầu và tóm tắt bài toán
 
- Làm bài,1 em lên bảng chữa bài
- Nhận xét
+ Nghe KQ: Đáp số : 5 hộp.
- 2 em đọc đề bài
- Nêu các dữ kiện của bài
- 1 em lên bảng chữa bài
 
 
- Làm bài và chữa, nhận xét
 
- Nghe KQ : Đáp số: 6 phòng.
- 1 em nêu yêu cầu bài tập, nêu cách thực hiện tính giá trị của biểu thức
1

 


- HD làm bài vào SGK theo cặp, 1 cặp làm bài vào bang phụ.
 
- Bổ sung, kết luận
+ Ý a dòng 1 là đúng; Ý b dòng 2 đúng
3. Củng cố:
- Nhận xét giờ học
4. Dặn dò:
Nhắc HS chuẩn bị bài học sau.
- Làm bài theo y/c
 
- Nhận xét
- Lắng nghe
 
 
- Theo dõi
 
- Thực hiện
 
 
Tự nhiên và Xã hội: Tiết 63                    
NGÀY VÀ ĐÊM TRÊN TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu:
   1. Kiến thức:
  - Biết sử dụng mô hình để nói về hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất.
  - Biết được mọi nơi trên Trái Đất đều có ngày và đêm kế tiếp nhau không ngừng.
   2. Kĩ năng:
    - Hiểu một ngày có 24 giờ.
    3. Thái độ:  
   - Thích tìm hiểu khoa học và yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy học:
  - GV : Máy chiếu ,quả địa cầu  ( HĐ 1)
III. Các hoạt động dạy học :
 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:      
       - Y/c HS trả lời câu hỏi:
        + Tại sao nói Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất?
        + Hãy nêu độ lớn của Trái Đất so với Mặt Trăng, Trái Đất so với Mặt Trời.
  - Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
2.1. Giới thiệu bài :
2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức.
* Hoạt ­động 1: Quan sát tranh theo cặp.
- Y/c HS quan sát máy chiếu, thảo luận câu hỏi: Tại sao bóng đèn không chiếu sáng được toàn bộ bề mặt quả địa cầu ?
+ Khoảng thời gian phần Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng gọi là gì ?
+ Khoảng thời gian phần Trái Đất không được chiếu sáng gọi là gì ?
*KL: Trái Đất của chúng ta hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng một phần. Khoảng thời gian được mặt trời chiếu sáng là ban ngày, phần còn lại không được chiếu sáng là ban đêm.
 
 
- HS trả lời, nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
Quan sát máy chiếu, thảo luận nhóm đôi theo các câu hỏi.
 
 
 
 
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Lắng nghe.
 
1

 


- Y/c HS tìm vị trí của Hà Nội và La-ha-ba-na trên quả địa cầu.
- Hiểu: Khi Hà Nội là ban ngày thì ở La-ha-ba-na
( Cu Ba) là ban đêm.
 *Hoạt động 2: Thực hành theo nhóm.
- Chia lớp làm hai nhóm, mỗi nhóm có 1 quả địa cầu và một đèn pin.
- Hướng dẫn HS thực hành (như SGK).
  * KL:  SGK
* Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp.
- Quay quả địa cầu đúng một vòng theo chiều quay ngược kim đồng hồ và nói: (thời gian để trái Đất quay quanh mình nó được quy ước là một ngày).
+ Một ngày có bao nhiêu giờ?
+ Nếu Trái Đất ngừng quay quanh mình nó thì điều gì sẽ xảy ra?
- Nhận xét. KL: Một phần Trái Đất luôn luôn được chiếu sáng, ban ngày sẽ kéo dài mãi mãi ; còn phần kia sẽ mãi mãi là ban đêm.
3. Củng cố:
   - GV hệ thống bài, nhận xét giờ học.
4. Dặn dò:
  - HD về học bài, xem trước bài 64.
 
 
 
- HS thực hiện.
 
 
 
 
- Thực hành theo nhóm.
- HS thực hành trước lớp, nhận xét.
- Quan sát - Lắng nghe.
- HS nêu lại kết luận.
-  Quan sát, trả lời
 
 
+ Một ngày có 24 giờ.
- HS phát biểu ý kiến.
- Lắng nghe.
- HS đọc phần kết luận trong SGK.
 
 
- Nghe.
 
- Nghe.
 
Soạn: Ngày 20 / 4 / 2018
Giảng: Chiều thứ ba ngày 23 tháng 4 năm 2018
Tập viết : 32                                      
ÔN CHỮ HOA X
I. Mục tiêu:
      1. Kiến thức:
- Củng cố cách viết chữ hoa X thông qua bài tập ứng dụng.
      2. Kĩ năng:
- Viết đư­ợc chữ hoa X đúng mẫu, cỡ chữ, trình bày bài sạch sẽ
      3. Thái độ:
- Có ý thức rèn chữ viết, cẩn thận khi viết bài
II. Đồ dùng dạy- học:
          - GV: Mẫu chữ X, từ và câu ứng dụng. 
          -  HS : Bảng con, vở
III. Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Hát
 
 
1

 


Nguồn:Thắm Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án Tuần 32 - Lớp 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_32_Hoi.doc[0.34 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
4t7z0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-19 20:37:53
Loại file
doc
Dung lượng
0.34 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
5
giáo án điện tử Giáo án Tuần 32 - Lớp 3

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • giáo án lớp 3 tuần 32
  Giáo án khác
  giáo án lớp 3 tuần 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2016

  Xem: 1

 • GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 32
  Lớp 3
  GIÁO ÁN LỚP 3 TUẦN 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3 tuần 32
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3 tuần 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2011

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 32 - Lớp 3
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 32 - Lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • tuan 32 giao an lop 3
  Toán học 3
  tuan 32 giao an lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2012

  Xem: 0

 • Giáo án tuần 32(lớp 3)
  Toán học 3
  Giáo án tuần 32(lớp 3)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2009

  Xem: 99

 • Giao an lop 3 tuan 32
  Lớp 3
  Giao an lop 3 tuan 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2013

  Xem: 0

 • giáo án lớp 3, tuần 32
  Thể dục
  giáo án lớp 3, tuần 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2010

  Xem: 118

 • Giao An lop 3 Tuan 32
  Lớp 3
  Giao An lop 3 Tuan 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2010

  Xem: 42

 • giao an lop 3 tuan 32
  Tiểu học
  giao an lop 3 tuan 32

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2013

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU