TUẦN 9

                                             Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2019

TIẾNG VIỆT:

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU:  Giúp học sinh:

1.  Ôn luyện tập đọc .

-  HS đọc đúng nhanh các bài tập đọc đã học. Yêu cầu học sinh đọc 40- 45 chữ /phút và trả lời đúng câu hỏi nội dung bài tập đọc.

2.   Học thuộc bảng chữ cái.

3.   Ôn tập về từ chỉ sự vật

II.CHUẨN BỊ:

-  Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học

- 3 Bảng phụ kẻ BT3

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Thầy

Trò

A. KTBC: Gọi HS đọc bài Đổi giày nêu nội dung bài.

B. BÀI MỚI:* GTB: Nêu mục tiêu bài học

HĐ1: KT tập đọc .

-  Cho HS lên bảng bắt thăm bài đọc.

-  Gọi HS đọc theo y/c của thăm và trả lời câu hỏi về nội dung vừa đọc.

-  Gọi HS nhận xét.

Những HS không đạt yêu cầu, về nhà luyện đọc -  tiết sau kiểm tra.

HĐ2: Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.

- Gọi 2HS đọc thuộc bảng chữ cái

-  GV tổ chức cho HS đọc tiếp nối nhau kiểu truyền điện

-  Yêu cầu 2 HS đọc lại cả bảng chữ cái.

HĐ3: Ôn tập về từ chỉ  chỉ vật

Bài 3: Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

Cả lớp làm vào VBT.

-  Yêu cầu 4 HS  làm bài trên bảng phụ.

Chữa bài nhận xét cho điểm

 

Bài 4:

Gọi HS đọc yêu cầu.

Tổ chức cho HS thi làm bài theo nhóm

-  Chia 3 nhóm, phát bảng phụ Bài tập 3, y/c HS các nhóm tìm thêm các từ chỉ người, chỉ đồ vật, chỉ con vật, chỉ cây cối viết vào bảng phụ  . nhóm nào tìm được nhiều từ đúng là

-  2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

 

 

 

 

 

-  Lần l­ượt từng HS bắt thăm bài.

-  Đọc trả lời câu hỏi.

 

-  Theo dõi nhận xét

 

 

 

 

-  Đọc bảng chữ cái, cả lớp theo dõi.

- Đọc tiếp nối kiểu truyền điện

 

-  2 HS đọc lại bảng chữ cái

 

-  Xếp các từ đã cho vào ô thích hợp trong bảng

-  HS làm bài.

- HS làm bài trên bảng phụ dán bài lên bảng , đọc kq,

- Lớp nx, chữa bài

- Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên.

-HS các Nhóm   tìm thêm từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối.

 

 

 


thắng

C. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:

-  Khái quát nội dung ôn tập.

-  Nhận xét giờ học.

-  Đại diện nhóm đọc kq, Công bố nhóm thắng cuộc

 

…………………………………………

TIẾNG VIỆT:

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( TIẾT2)

I. MỤC TIÊU:  Giúp học sinh:

-  Kiểm tra  tập đọc ( 3 hs) .

-  Ôn luyện cách đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?

-  Ôn cách sắp xếp tên riêng theo đúng thứ tự bảng chữ cái.

II.CHUẨN BỊ:

GV:- Phiếu ghi tên các bài tập đọc

      - Bảng phụ ghi mẫu câu BT2

     - 3 bảng phụ

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Thầy

Trò

* GTB: Nêu mục tiêu bài học

HĐ1: Ôn luyện tập đọc và HTL.

- Gọi HS bốc thăm, chuẩn bị bài đọc

- Y/c HS đọc kết hợp trả lời câu hỏi

HĐ2: -  Ôn luyện cách đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?

-  Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

-  Gọi 1 HS đọc câu mẫu.

- Y/c HS làm bài vào VBT

-  Gọi lần lượt HS d­ưới lớp nói câu của mình, GV ghi nhanh các câu của HS lên bảng, HD Nhận xét sửa sai.

HĐ3: Ôn luyện xếp tên ngư­ời theo thứ tự bảng chữ cái.

Bài 4: Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong bài tập đọc ở Tuần 7 và 8 theo thứ tự bảng chữ cái.

-  Chia lớp thành 3 nhóm. y/c các nhóm giở mục lục sách, tìm các bài tập đọc trong tuần 7,8

-   nhóm 1,2 tìm nhân vật trong bài TĐ- T­­7.

-  nhóm 3  tìm nhân vật trong bài TĐ- T­­8.

-  Từng nhóm đọc tên nhân vật.

GV ghi bảng.

-  Tổ chức cho HS các nhóm thi xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái.

Theo dõi nhận xét.

 

 

-  Yêu cầu đọc 3 em

 

 

 

-  Đặt 2 câu theo mẫu Ai....... là gì ?

-  Đọc: Bạn Lan là HS giỏi.

-  Thực hiện yêu cầu.

- Lần lượt HS đọc câu của mình

 

 

 

 

 

-  1 HS đọc yêu cầu

 

 

-  Thực hiện yêu cầu.

 

-  N1: Dũng, Khánh

-  N3: Minh, Nam, An

- 3  nhóm thi đua, nhóm nào  làm đúng, nhanh thì thắng cuộc.

An – Dũng – Khánh – Minh - Nam

 

 

 

 

 


C. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:

-  Khái quát nội dung ôn tập.

-     Nhận xét giờ học.

-  VN học lại bài -  chuẩn bị bài tiết3.

………………………………….

TOÁN

LÍT

I. MỤC TIÊU:  Giúp học sinh:

- Có biểu tượng về nhiều hơn, ít hơn ( với nước, sữa,...)

-  Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết  đ­ược đơn vị đo dung  tích: lít, tên gọi và ký hiệu.

-  Biết làm các phép tính cộng, trừ số đo dung tích có đơn vị là lít. Biết giải toán có  liên quan đến đơn vị lít

II.CHUẨN BỊ:

GV :- Ca 1 lít, chai  1lít

      - Tranh vẽ BT 3, bảng phụ

HS :   - Một số vật đựng:    Cốc,  bình nư­ớc, can,...

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 HĐ  của Thầy

HĐ  của Trò

A. KTBC: Gọi 2 HS  lên bảng  đặt tính rồi tính: 37 + 63; 18 + 82

B. BÀI MỚI:* GTB

Đưa ra một cốc thuỷ tinh nước

Để biết trong cốc có bao nhiêu nước hay trong  1 cái can có bao nhiêu nước , người ta dùng đơn vị đo là lít

- Ghi đầu bài lên bảng

HĐ 1 : Làm quen với biểu tượng dung tích

( sức chứa).

- Lấy một cái cốc và một cái bình to nhỏ khác nhau , lấy bình nước ( có màu) rót đầy  cốc và bình

-  Cốc và bình, cái nào đựng được nhiều nước hơn? cái nào đựng ít nước hơn ?

- Cho HS  so sánh tiếp sức chứa của 1 cái can và  1 cái ca

HĐ 2 : Giới thiệu ca 1 lít. Đơn vị lít.

-  Để ca 1lít lên bàn, giới thiệu: Đây là cái ca 1lít

Rót nước đầy ca này, ta được bao nhiêu lít nước?

- Y/c HS quan sát trong SGK- nêu kl

- Để đo sức chứa của một cái ca,1 cái can , 1 cái xô...ta dùng đơn vị đo là lít.

Lít  viết tắt là l (viết lên  bảng) Yêu cầu HS đọc.

-  Đ­ưa ra  chai nước 1lít, rót chai nước 1 lít sang   ca 1 lít

Hỏi: Chai chứa được mấy lít nước?

 

 

-  2 HS lên bảng thực hiện. Lớp nx

 

 

-  HS quan sát

 

 

-  HS lắng nghe.

 

 

- HS quan sát

 

- Bình đựng được nhiều nước hơn cốc. Cốc đựng được ít nước hơn bình.

 

 

 

- 1 lít.

 

Rót sữa cho đầy ca 1l ta được 1 lít sữa

 

 

- HS đọc : lít

 

 

- 1lít

 

 

 


Vì sao em biết?

KL: Số lít đựng được của ca và chai như nhau

-  Viết lên bảng:  4l, 7l, 15l , y/c hs đọc

HĐ 3 : Hư­ớng dẫn thực hành:

Bài 1: Đọc, viết (theo mẫu)

GV HD HS làm mẫu ( như SGK )

- Y/c HS đọc ,viết các số đo ở các hình còn lại ,ghi kq vào bảng con. 2 em ngồi gần nhau đổi chéo bài kiểm tra kết quả ( Mỗi dãy làm 1 phần)

Bài 2: Bài toán yêu cầu gì?

 

-  Yêu cầu nhận xét về các số  trong bài.

- Viết lên bảng: 9 l + 8 l = ,  y/c hs  tính.

 

- Khi thực hiện các phép tính có đơn vị đo là lít , ta thực hiện các phép tính với các số chỉ số đo, ghi kq rồi ghi đơn vị l vào sau kq

- Y/c hs tự làm bài, 2 hs làm tên bảng phụ

 

Bài 4: HS đọc đề, nêu tóm tắt, GV ghi bảng

y/c HS làm bài cá nhân. 1 hs làm trên bảng phụ.

C. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:

-  Yêu cầu viết theo lời đọc của GV.

-  Nhận xét giờ học

Vì nước ở chai đổ sang ca 1L vừa đủ

- HS đọc

 

 

-HS đọc y/c của bài tập

 

-  HS tự làm bài -  2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo bài kiểm tra kq.

HS giơ bảng, nx chữa bài

-  Tính (theo mẫu)

-  Là các số đo  có đơn vị là lít.

-  9 cộng 8 bằng 17

9 lít cộng 8 lít bằng 17 lít

 

 

 

-  HS làm bài,

- 2 HS  làm trên bảng phụ dán bài lên bảng ,đọc kq,  chữa bài.

- Đọc đề, phân tích đề, nhận dạng bài toán  ,tóm tắt rồi giải

-  3l, 4l, 5l -  đọc số vừa viết.

-  Ghi nhớ tên gọi ký hiệu l

……………………………………………….

                                                       Chiều thứ hai

LUYỆN TOÁN:

ÔN TẬP

I/ MỤC TIÊU :

        - Ôn đơn vị đo thể tích (l). Thực hiện phép tính cộng trừ với đơn vị lít (l).

        - Rèn làm tính có kèm tên đơn vị đo thể tích đúng, nhanh, chính xác.

II/ CHUẨN BỊ :

1.Giáo viên : Phiếu bài tập.

2.Học sinh : Vở làm bài, nháp.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

2’

 

10’

 

 

 

A.Giáo viên nêu yêu cầu ôn tập

B. Bài THKT:

Bài 1:      Ghi :

      56l + 17l     26l + 19l    14l + 17l                                 

Nhận xét

-Cho học sinh làm bài tập vào PBT

 

 

 

-1 em lên bảng đặt tính.

Lớp làm bảng con

 

 

 

 


11’

 

 

 

 

11’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2’

Bài 2: Giải bài toán theo tóm tắt:

Can  một                                : 29 lít

Can hai nhiều  hơn can một :   8 lít

Can hai                                  : …  lít?

Bài 3: Đặt đề toán theo tóm tắt và giải.

Thùng thứ nhất  : 32 lít dầu   

Thùng thứ hai    :28 lít dầu

Cả hai thùng      : ? lít dầu.

 

 

-Hướng dẫn sửa bài.

-Chấm. Nhận xét.

 

Hoạt động nối tiếp :

Dặn dò- Xem lại cách giải toán có kèm tên đơn vị l .

 

-Làm phiếu bài tập.

Giải.

Số lít của can hai.

    29 + 8 = 37 (l)

   Đáp số : 37l

 Đề toán : Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu ăn, thùng thứ hai đựng 28 lít dầu ăn. Hỏi cả hai thùng đựng tất cả mấy lít dầu ăn ?

 

Giải.

          Số lít dầu của cả hai thùng :

      32 + 28 = 60 (l)

     Đáp số : 60 l dầu ăn.

 

-Xem lại bài, làm thêm bài tập.

 

 

 

 

………………………………………………………   

LUYỆN  TIẾNG VIỆT

ÔN TẬP(2T)

I/MỤC TIÊU :

- Củng cố,ôn tập các bài tập đọc trong tuần 7+8.

- Rèn kĩ năng đọc: ngắt nghỉ hơi đúng, giọng đọc to, rõ ràng, rành mạch.

-  Rèn kĩ năng viết chính tả.

- Giáo dục HS viết đúng chính tả.

II.CHUẨN BỊ:

GV: Phiếu ghi tên các bài tập đọc

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

                 HĐGV

                    HĐHS

1.Bài cũ: Gọi hs đọc bài tập đọc : “Bàn tay dịu dàng”

- Nhận xét, đánh giá.

2.Bài mới: Giới thiệu –ghi đề.

     On tập đọc:

-Yêu cầu hs nêu các bài tập đọc đã học trong tuần 7+8.

- Yêu cầu hs luyện đọc bài và trả lời nội dung câu hỏi có trong bài đọc.

- Nhận xét tuyên dương hs đọc tốt bài tập đọc.

 

- 2 hs đọc bài và trả lời câu hỏi trong bài.

- Nhận xét bài đọc của bạn.

 

 

 

- hs nêu các bài tập đọc đã học trong tuần 7+8.

+ Người thầy cũ.

+ Thời khóa biểu.

+ Người mẹ hiền.

+ Bàn tay dịu dàng

  - Lần lượt từng hs đọc bài và trả lời câu

 

 

 


- yêu cầu hs ôn lại cách đọc bài theo vai

     Ôn viết chính tả:

- Giáo viên đọc cho hs viết đoạn 1 bài: “Bàn tay dịu dàng”

- Gọi hs đọc đoạn viết.

Yêu cầu hs nêu từ khó viết có trong đoạn viết.

- Cho hs luyện viết từ khó vào bảng con.

- Giáo viên đọc bài cho hs viết bài.

Đọc từng cụm từ, câu ngắn cho hs viết bài.

Nhắc hs tư thế ngồi viết.

- Đọc bài cho hs soát lỗi chính tả.

- Thu vở chấm một số bài.

3/Củng cố:- Gọi học sinh đọc lại  bài tập đọc vừa ôn.

4/Dặn dò:- Về nhà đọc lại bài, chuẩn bị bài .

- Nhận xét chung tiết học.

hỏi.

 

 

- hs ôn lại cách đọc bài theo vai

 

 

- hs đọc đoạn viết.

- hs nêu từ khó viết có trong đoạn viết.

- hs luyện viết từ khó vào bảng con.

- nghe viết bài.

 

 

- Dùng bút chì soát lỗi chính tả.

 …………………………………………………………..

                                       Thứ ba  ngày 29 tháng 10 năm 2019

TOÁN

LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:  Giúp HS:

- Rèn  luyện kĩ năng làm tính , giải toán với các số đo theo đơn vị lít .

- Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1lít để đong nước

- Thực hành củng cố biểu tượng về dung tích

II.CHUẨN BỊ:

GV- Tranh BT2

- Ca1lít, chai 1lít, 2 cốc loại 0,5lít;  4cốc loại 0,25lít

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

THẦY

TRÒ

A. Bài cũ : Y/c hs 1: đọc ,viết các số đo có đơn vị lít

HS2: Tính: 3l + 4l=        5l  + 2l + 6l=

B. Bài mới : * Giới thiệu bài : Trực tiếp

Bài 1: Tính

-Yêu cầu H nêu cách làm

 

 

Bài 2: Số ?

- Treo tranh phần a.

Có mấy cốc nước ?  Đọc số đo ghi trên

 

- 1H lên bảng làm bài , Lớp nhận xét

 

 

 

- H làm bài vào vở .

- 2H lên bảng làm – Lớp nhận xét .

2l + 1l = 3 l

16l+5l=2ll

15 l-5l=10l

35l-12l=30l

3l+2l-1l=4l

16l - 4l+15l=27l

 

- H quan sát .

 

 

 


cốc

 Bài yêu cầu ta làm gì ?

? Ta phải làm thế nào để biết số lít trong cả 3 cốc ?

-y/c hs làm phần b, c.

Bài 3:  Củng cố về giải toán “ít hơn”

 

 

 

 

Bài 4: Thực hành

- Lần lượt  đưa ra 2 cốc loại 0,5l  và 4 cốc loại 0,25l, y/c HS thực hành rót nước

- Y/c HS so sánh mức nước giữa các lần với nhau

KL: Có 1 lít nước , nếu đổ vào càng nhiều cốc( các cốc như nhau) thì nước trong mỗi cố càng ít

C. Củng cố – dặn dò :Nhận xét tiết học

- Có 3 cái cốc đựng lần lượt là  1l, 2l , 3l .

- Tính số nước của 3 cốc

- Thực hiện nhẩm 1l + 2l + 3l =6l, viết 6 vào ô trống

- H làm bàib,c  vào vở .

- 1H đọcđề toán , pt đề, tóm tắt rồi giải

- 1H lên bảng làm – Lớp nhận xét

Bài giải

Thùng 2 có số lít dầu là :

16- 2 = 14 ( l )

Đáp số : 14 l dầu

 

- Lần 1: Rót  đầy 2 cốc

- Lần 2: Rót đầy 4 cốc

 

- Cốc l1 đựng được nhiều nước hơn cốc lần 2

Cốc lần 2 đựng được ít nước hơn cốc lần 1

………………………………………………

TIẾNG VIỆT:

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( TIẾT 3)

I. MỤC TIÊU:  Giúp HS:

-  KT tập đọc ( 5HS)

-  Ôn luyện từ chỉ hđ của ngư­ời và vật.

-  Ôn luyện cách đặt câu nói về hđ của con vật, đồ vật, cây cối.

II.CHUẨN BỊ:

    GV:Phiếu ghi tên bài tập đọc đã học; bảng phụ  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Thầy

Trò

A. KTBC: 3hs Đặt 3 câu theo mẫu  Ai(con gì, cái gì) là gì?

B. BÀI MỚI:

* GTB: Nêu mục tiêu bài học

HOẠT ĐỘNG 1 : Ôn luyện tập đọc

 

Tiến hành tư­ơng tự tiết 1

HOẠT ĐỘNG 2 : -  Ôn luyện về từ chỉ hđ của ng­ười và vật.

-  Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 2.

 

-  Y/c HS mở SGK đọc bài tập đọc Làm việc thật là vui.

-  3 HS đặt câu.

- Lớp nx

 

 

 

-  Yêu cầu 5 em đọc.

 

 

 

-  Tìm  những từ ngữ chỉ hoạt động của  mỗi người, mỗi vật trong bài Làm việc thật là vui

-  2 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm.

HS tự làm bài vào vở, 2 HS  làm  trên bảng phụ.

 

 

 


 

-  Theo dõi nhận xét bài của HS.

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 3 :  Đặt câu  về HĐ của con vật, đồ vật, cây cối.

- Gọi HS đọc Yêu cầu bài 3.

- Giúp hS nắm vững y/c của bài

-  Yêu cầu HS tự làm bài.

-  Gọi HS lần lư­ợt nói câu của mình.

C. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:

-  Khái quát nội dung ôn tập.

-  Nhận xét giờ học.

- 2 hs làm trên bảng phụ dán bài lên bảng

đọc kq, lớp nx chữa bài

Từ ngữ chỉ vật,

người

Từ ngữ chỉ hoạt động

- đồng hồ

- gà trống

- tu hú

- chim

- cành đào

- bé

- báo phút, báo giờ

- gáy vang ò...ó..o báo trời sáng

- kêu tu hú báo sắp.....

- bắt sâu, bảo vệ mùa màng

- nở hoa cho sắc xuân rực rỡ

- đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em đỡ mẹ

 

 

-  Đọc Yêu cầu.

-  Làm bài vào VBT, 2 hs làm trên bảng phụ

- HS tiếp nối nói câu mình đặt

VD:

- Mèo bắt chuột ,bảo vệ đồ đạc, thóc lúa trong nhà.

- Bông hoa mười giờ nở , báo hiệu buổi trưa đã đến.

 

…………………………………………….

TIẾNG VIỆT:

ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I ( TIẾT4)

I. MỤC TIÊU:  Giúp HS:

-  Kiểm tra tập đọc

-  Rèn luyện kĩ năng nghe viết chính tả.

II.CHUẨN BỊ:

- Phiếu ghi tên các bài TĐ

- Bảng con

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Thầy

Trò

A. KTBC: Gạch dưới từ chỉ HĐ trong câu sau:  Trâu kéo cày, ngựa thồ hàng.

B. BÀI MỚI:

* GTB: Nêu mục tiêu bài học

HOẠT ĐỘNG 1 : Ôn luyện tập đọc

Tiến hàng tương tự tiết 1

HOẠT ĐỘNG 2 : Viết chính tả.

-  Yêu cầu đọc bài văn Cân voi.

- Đoạn văn kể về ai?

- Lư­ơng Thế Vinh đã làm gì?

Giải nghĩa từ: sứ thần, Trung Hoa.

Đoạn văn có bao nhiêu câu?

? Những từ nào phải viết hoa? Vì sao?

-  GV đọc từ khó viết cho HS viết bảng

- 1 hs lên bảng làm, lớp nx

 

 

 

 

-  Kiểm tra đọc 5 em.

 

 

-  2 HS đọc.

-  Trạng nguyên Lư­ơng Thế Vinh.

- Dùng trí thông minh để cân voi.

-  4 câu.

-  Chữ đầu câu, tên riêng.

-  HS viết: xuống thuyền, dắt, sứ thần.

 

 

 


con -  nhận xét.

-  GV đọc cho HS viết bài vào vở.

-  Chấm, chữa bài.

+ Chấm 10 bài , chữa lỗi sai phổ biến của HS.

C. CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ:

-  Nhận xét giờ học.

-  VN chuẩn bị bài tiết 5.

 

-  Nghe viết bài vào vở.

-  HS soát lỗi ghi ra lề.

-  Theo dõi chữa sai.

 

 

…………………………………………

 

Chiều thứ ba

LUYỆN TOÁN:

ÔN TẬP

:                                                     

I\MỤC TIÊU:      -Giúp học sinh:

·Củng cố biểu tượng về dung tích..

·Củng cố cách đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.

·Củng cố cách thực hiện phép tính cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít.Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

-Giáo dục học sinh tính cẩn thận, chính xác.

II\CHUẨN BỊ:

-GV: bảng phụ

           -Học sinh: vở BT, bảng con.

III\HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

HĐGV

HĐHS

1/.Bài cũ: -Cho một học sinh lên bảng đặt tính và tính:25+36, 18+74, 25+75

Nhận xét:

2/.Bài mới: -Giới thiệu bài.

Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 1; Gọi hs đọc yêu cầu của đề.

-Cho học sinh đọc viết tên gọi đơn vị lít như: 3 lít, 10 lít, 2 lít, 5 lít.

Bài 2: Gọi hs đọc yêu cầu của đề.

-Cho học sinh nhận xét về các số trong bài.

-Cho học sinh đọc phép tính mẫu và nêu cách thực hiện phép tính cộng, trừ với các số đo có đơn vị là lít

-Goị hs lên bảng làm bài,lớp làm bài vào vở. (HS khá giỏi làm cả cột 3)

 

Bài 4:-Cho học sinh đọc đề bài

-Yêu cầu hs phân tích đề toán.

.Làm bảng con

 

 

 

 

Bài 1:-Làm bảng con :3 lít, mười lít, hai lít, năm lít

 

Bài 2:-Tính

-Là các số đo có đơn vị là lít

-chín lít cộng tám lít bằng mười bảy lít.Thưc hiện phép tính với các số chỉ số đo, ghi kết qủa rồi ghi tên đơn vị vào sau kết qủa

-Làm bài.

9 l + 5l =14l                   16l +6 l = 22 l

17 l -10l  =7l                      20l -10l =10l

  2l +2l +2l =6 l.                              6l -2l -2l =2l

 

 

 


-Cho hai em lên làm bảng phụ, lớp làm vở.

- Gọi hs nhận xét bài làm của bạn.

-Nhận xét,ghi điểm.

 

 

 

 

 

Bài 3: (HS HTT quan sát và trả lời, giải thích)

3/Củng cố:-Yêu cầu hs viết kí hiệu của lít.

4/Dặn dò:Về nhà luyện tập bài.

Chuẩn bị bài: Luyện tập.

- Nhận xét tiết học.

 

Bài 4:-2 học sinh đọc đề bài.

- 2 hs phân tích đề toán.

 

Tóm tắt:                                     Bài giải:

Lần đầu:  16l      Cả hai lần bán được là:

Lần sau: 25l                  16 +25= 41(l)

Cả hai lần: …l ?            Đáp số: 41 l.

Bài 3: (HS HTT quan sát và trả lời, giải thích)

 

………………………………………….

LUYỆN TOÁN:

ÔN TẬP

 

I. MỤC TIÊU :

     - Ôn tập củng cố về đơn vị đo thể tích. Biết giải toán có kèm tên đơn vị l.

- Rèn tính nhanh, giải toán đúng.

II.CHUẨN BỊ :

.Giáo viên : Các bài tập.

` Học sinh : Vở làm bài, nháp.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS.

2’

 

 

10’

 

 

 

10’

 

 

 

11’

 

 

 

 

 

 

A. Giáo viên nêu yêu cầu ôn tập.

Lít giải toán.

B. Cho học sinh làm bài tập ôn.

Bài 1:Tính :

  19l + 12l            36l + 44l      

   22l + 18l           48l + 12 l

Nhận xét, sửa.

Bài 2:Điền dấu > < = vào ô trống :

          12l + 10l 10l +12l

19l + 17l 17l +15l

10l +   8l    9l +  9l

Bài 3: Nêu đề toán:

Mẹ Lan mua 20 lít dầu ăn. Mẹ Hùng mua nhiều hơn mẹ Lan 8 lít. Hỏi mẹ Hùng mua bao nhiêu lít dầu ăn ?

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề toán

 

 

 

 

-Làm bảng con.

2 em bảng lớp.

19l + 12l = 31l      22l + 18l = 40l

36l + 44l = 80l      48l + 12l =60 l

 

Làm nháp, 3 em thi đua lên bảng điền.

Nhận xét.

 

 

 

 

Tóm tắt

Mẹ Lan    :                                     20l

Mẹ Hùng mua nhiều hơn  mẹ Lan: 8l              

Mẹ Hùng :   …..                              ?l

-Giải vở.

 

 

 


 

 

 

 

 

2’

 

 

 

 

-Chấm bài, nhận xét.

C. Dặn dò- HTL bảng cộng.

1 em lên bảng giải:

   Số lít dầu ăn mẹ Hùng mua :

      20 + 8 = 28 (l)

         Đáp số : 28l

 

Nhận xét tiết học.

………………………………………………

LUYỆN TIẾNG VIỆT:

ÔN TẬP

 

I. MỤC TIÊU:Giúp HS:

 -N-V đúng bài  “ Chiều mùa hạ”

- Làm đúng bài tập phân biệt d /r /gi; ao/ au ; uôn / uông

 II.CHUẨN BỊ:

GV: Bảng phụ

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 HĐ1 : GV và HS đọc bài  Chiều mùa hạ

HD nêu nội dung của bài .

      - Chiều mùa hạ có gì đẹp? 

       Những đám mây trắng bay lơ lửng trên trời cao, chim sơn ca cất tiếng hót

-         HS tìm từ khó viết :Bay , thiết tha , giá ...

-         Trong bài những chữ nào phải viết hoa ?

-         Đầu câu viết ntn ?

   -GV đọc cho HS viết vào vở

  -HS soát lỗi

   -GV thu chấm 4-5bài – NX trước lớp

 HĐ 2 : HD làm bài tập  vở BT

- Đọc y/c của bài tập

HS làm CN rồi chữa bài trước lớp

Bài 1:

- dò:  dặn dò, lò dò, thăm dò, dò hỏi, ...

- rò: rò rỉ,

- giò: giã giò, giò lợn, giò bò, giò chả,...

Bài 2:  bồ chao , nhào,

Bài 3:a . chuồn chuồn,

            b. cà cuống

            c. mưa nguồn

GV NX –bổ sung

Dặn dò : VN viết lại các lỗi bị sai

               Xem lại BT đã làm .

 …………………………………………………………….

                                           

Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2019