KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 6
Thứ
ngày
Tiết
Môn học
Tên bài dạy

2
(11/10)

1
2
3
4
5

HĐTT
Tập đọc
Âm nhạc
Toán
Khoa học


Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

Luyện tập
Dùng thuốc an toàn3
(12/10)1
2
3
4
5
6
7

Thể dục
Thể dục
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Toán
LTVC
Kĩ thuật


Héc-ta
MRVT: Hữu nghị - Hợp tác
Chuẩn bị nấu ăn4
(13/10)

1
2
3
4
5

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tập đọc
Toán
Tập làm văn
Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Luyện tập
Luyện tập làm đơn
5
(14/10)

1
2
3
4
5
6
7

Toán
LTVC
Chính tả
Địa lí
Khoa học
Kể chuyện
HĐTT

Luyện tập chung
Luyện tập dùng từ đồng âm không chơi chữ
Nhớ-viết: Ê-mi-li, con...
Vùng biển nước ta
Phòng bệnh sốt rét
LT KC đã nghe, đã đọc nói về mqh gữa con người với TN
6
(15/10)

1
2
3
4
5

Tập làm văn
Toán
Lịch sử
Mĩ thuật
Mĩ thuật

Luyện tập tả cảnh
Luyện tập chung
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nướcĐiều chỉnh(nếu có):.......................................................................................................
.........................................................................................................................................
TUẦN 6
Thứ hai ngày 11 tháng 10 năm 2021

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

----------- ( ( ( ----------
Tập đọc
SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu. (Trả lời các câu hỏi trong SGK) .
- Đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.
2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
3. Phẩm chất: Yêu hoà bình, không phân biệt giàu nghèo, mọi người đều bình đẳng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Đồ dùng dạy học:
- GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK Tranh ảnh SGK, sưu tầm thêm tranh về nạn phân biệt chủng tộc, bảng phụ viết sẵn đoạn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
- HS: Đọc trước bài, SGK
2. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

- Cho học sinh thi đọc thuộc lòng khổ 2-3 hoặc cả bài Ê-mi-li con... và trả lời câu hỏi SGK.
- GV đánh giá, nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
-Học sinh thi đọc và trả lời câu hỏi


- Lớp nhận xét
- HS ghi vở

2. Hoạt động luyện đọc: (10 phút)
* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn. Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
- Đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.
* Cách tiến hành:

- Giải thích chế độ A-pác-thai.


- GV giới thiệu ảnh cựu tổng thống Nam Phi Nen-xơn Man-đê-la và tranh minh hoạ trong bài.
- Giới thiệu về Nam Phi.
- Gọi HS đọc toàn bài, chia đoạn
- Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn trong nhóm
- Hướng dẫn học sinh tìm nghĩa một số từ khó.
- Yêu cầu HS đọc theo cặp.
- Gọi HS đọc toàn bài.
- GV đọc toàn bài
- Là chế độ phân biệt chủng tộc, chế độ đối xử bất công với người da đen và da màu.
- HS theo dõi.- Học sinh (M3,4) đọc, chia đoạn:
nguon VI OLET