Giáo Án Giáo Án Theo Tuần:Giáo Án Tuần 9 - Lớp 3

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Giáo án theo Tuần (Lớp 3)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rczz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-07 20:38:15
Loại file
doc
Dung lượng
0.33 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án lớp 3 Tuần 9 Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017 Tiếng việt ÔN TẬP - KIỂM TRA (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học, trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

Thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiếng việt
 
ÔN TẬP - KIỂM TRA  (Tiết 1)
 
I.  MỤC TIÊU:
  - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học, trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.
  - Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho (BT2).
  - Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo phép so sánh (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  - SGK, thước, phấn.
  - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1đến tuần 8.
  -  Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
     
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 
1.  Ổn định lớp: kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2.  Kiểm tra bài cũ:
 3. Bài mới:
    a. Giới thiệu bài:  Tiết hôm nay, các em sẽ ôn tập lại các bài để chuẩn bị kiểm tra.
    b. Kiểm tra tập đọc:
-  Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
-  Gọi HS đọc và trả lời 1, 2 câu hỏi về nội dung bài học.
-  Gọi HS nhận xét bài vừa đọc.
 -  GV nhận xét từng HS. 
Chú ý: Tuỳ theo số lượng và chất lượng HS của lớp mà GV quyết định HS  được kiểm tra đọc. 
   c. Ôn luyện về phép so sánh:
Bài 2: Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau:
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Mở bảng phụ: Gọi HS đọc câu mẫu, GV đọc và hướng dẫn HS.
- Trong câu văn trên, những sự vật nào được so sánh với nhau?
- GV dùng phấn màu gạch 2 gạch dưới từ như, dùng phấn trắng gạch 1 gạch dưới 2 sự vật được so sánh với nhau.
 
- HS chuẩn bị theo yêu cầu.
 
 
 
-  HS nghe GV giới thiệu bài.
 
 
 
- Lần lượt từng HS  bốc thăm bài (khoảng 7 đến 8 HS), về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút.
-  HS đọc và trả lời câu hỏi.
-  HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
 
 
 
 
 
 
-  1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- 1HS đọc:Từ trên gác cao nhìn xuống, hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ.
- Hồ và chiếc gương bầu dục khổng lồ.
 
- HS theo dõi.
 
 
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

-Từ nào được dùng để so sánh 2 sự vật với nhau?
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở theo mẫu trên bảng.
-Yêu cầu HS đọc bài làm của mình và gọi HS nhận xét.
 
- GV nhận xét.
Bài 3: Chọn các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
 
 
- Chia lớp thành 3 nhóm: Yêu cầu HS  thi làm tiếp sức.
 
 
 
 
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- Yêu cầu lớp đọc lại kết quả đúng.
4. Củng cố - dặn dò:
-  GV nhận xét tiết học.
- Về nhà học thuộc lòng các câu văn ở bài tập 2 và 3, đọc lại các câu chuyện đã học trong các tiết tập đọc từ tuần 1 đến tuần 7.                     
- Chuẩn bị: Ôn tập - kiểm tra.
 
- Đó là từ như.
 
-  HS tự làm bài vào vở nháp.
+ Cầu Thê Húc .... cong cong như con tôm .....
+ ... con rùa lớn, đầu to như trái bưởi ...
 
- 2 HS đọc phần lời giải, 2 HS  nhận xét.
- Đọc yêu cầu của bài.
 
- Chọn các từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh.
- Các đội cử đại diện HS lên thi, mỗi HS  điền vào chỗ trống.
 a) Mảnh trăng non ... như một cánh diều.
b) Tiếng gió rừng ... như tiếng sáo.
c) Sương sớm long lanh tựa những hạt ngọc.
- Các nhóm cùng nhận xét.
 
- Lớp đọc lại nội dung bài đã làm.
 
 
- Lắng nghe và thực hiện.
 
 
 * Nhận xét, bổ sung:
..........................................................
..........................................................             
..........................................................
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

Tiếng việt
 
       ÔN TẬP- KIỂM TRA (Tiết 2)
 
I. MỤC TIÊU:
  - Mức độ, yêu cầu về kĩ năng như tiết 1.
  - Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai là gì? (BT2).
  - Kể lại được từng đoạn câu chuyện đã học (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  -  Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8.
  - Bảng lớp ghi sẵn bài tập 2 và bảng phụ ghi tên các câu chuyện đã học từ tuần 1 đến tuần 8.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Ổn định lớp: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.
2. Kiểm tra bài cũ:
 3. Bài mới:                                                   
   a. Giới thiệu bài: Chúng ta tiếp tục ôn tập để chuẩn bị kiểm tra.
  b. Kiểm tra tập đọc:
- Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.
- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
- Gọi HS  nhận xét bài vừa đọc.
- Nhận xét trực tiếp từng  HS.
   c. Ôn luyện cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu: Ai là gì ?
Bài 2: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm:
- Gọi HS  đọc yêu cầu.
- Các em đã được học những mẫu câu nào?
- Hãy đọc câu văn trong phần a.
- Bộ phận in đậm trong câu trả lời cho câu hỏi nào?
- Vậy ta đặt câu hỏi cho bộ phận này như thế nào?
- Yêu cầu HS tự làm phần b.
- Gọi HS đọc lời giải.
 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Kể lại một câu chuyện đã học trong 8 tuần đầu.
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
- HS chuẩn bị tốt đồ dùng học tập.
 
 
 
- HS nghe GV giới thiệu bài.
 
 
 
- Lần lượt từng HS bốc thăm bài tập đọc.
-  HS đọc và trả lời câu hỏi.
- Theo dõi và nhận xét.
 
 
- 2 HS  đọc yêu cầu trong SGK.
 
 
- Mẫu câu: Ai là gì ? Ai làm gì?
- HS đọc.
- Ai làm gì ?
 
- Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường?
-  HS tự làm bài tập.
b) Câu lạc bộ thiếu nhi là gì?
- 3 HS đọc lại lời giải sau đó cả lớp làm bài vào vở.
- Đọc yêu cầu.
 
- Bài tập yêu cầu chúng ta kể lại một câu chuyện đã học trong 8 tuần đầu.
- HS  nhắc lại tên các truyện.
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

 
- Gọi HS nhắc lại tên các chuyện đã được học trong tiết tập đọc và được nghe trong tiết tập làm văn.
- Khen HS đã nhớ tên truyện và mở bảng phụ để HS đọc lại.
- Gọi HS lên thi kể. sau khi 1 HS kể, GV gọi HS khác nhận xét.
- GV nhận xét HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Tập đọc lại các bài tập đọc mình đã học.
- Chuẩn bị bài: Ôn tập –  Kiểm tra.
 
 
 
 
- Thi kể câu chuyện mình thích.
- HS khác nhận xét bạn kể về các yêu cầu đã nêu trong tiết kể chuyện.
 
 
- HS lắng nghe.
- Thực hiện các yêu cầu.
* Nhận xét, bổ sung:
..........................................................
..........................................................             
..........................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

Toán
 
 GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG
 
I. MỤC TIÊU:
  - Bước có biểu tượng về góc, góc vuông, góc không vuông.
  - Biết sử dụng ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ được góc vuông  (theo mẫu).
  - Làm các bài tập: 1, 2(3 hình dòng 1), 3, 4.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  - Ê ke ( dùng cho GV và HS ), thước dài, phấn màu.
  - Sách giáo khoa, vở, thước ê-ke.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –  HỌC:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS  
 1. Ổn định lớp: Kiểm tra dụng cụ học tập của HS.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
   a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về góc, góc vuông, góc không vuông.
   b. Giới thiệu về góc ( làm quen với biểu tượng về góc):
- GV cho HS xem hình ảnh hai kim đồng hồ tạo thành một góc (vẽ hai kim gần giống hai tia như trong SGK).
- GV mô tả: Góc gồm có hai cạnh xuất phát từ một điểm. Đưa ra hình vẽ góc:
 
 
 
 
 
 
- Lưu ý: Ở tiểu học bước đầu cho HS làm quen với góc như sau: Vẽ hai tia OM, ON chung đỉnh góc O. Ta có góc đỉnh O; cạnh OM, ON (chưa yêu cầu đề cập các vấn đề khác về góc).
    c. Giới thiệu góc vuông, góc không vuông:
- GV vẽ một góc vuông lên bảng và giới thiệu: Đây là góc vuông, sau đó giới thiệu tên đỉnh, cạnh của góc vuông:
  A
 
 
   O               B
- Ta có góc vuông:
+ Đỉnh O, cạnh OA, OB (vừa nói vừa chỉ vào hình vẽ).
- GV vẽ góc đỉnh P, cạnh PM, PN và vẽ góc đỉnh E, cạnh EC, ED như trong SGK. GV cho HS biết đây là các góc không vuông, đọc tên của mỗi góc: góc đỉnh P, cạnh PM, PN; góc đỉnh E, cạnh EC, ED.
- Yêu cầu HS đọc lại.
- Cho HS thực hành vẽ góc vào vở nháp.
   d. Giới thiệu ê kê:
- GV cho HS xem cái ê ke rồi giới thiệu đây là cái ê ke.
- GV nêu cấu tạo của ê ke, sau đó giới thiệu ê ke dùng để: Nhận biết góc vuông.
Lưu ý: Có thể dùng ê ke để nhận biết (hoặc kiểm tra ) góc không vuông.
   e. luyện tập:
Bài 1: Dùng ê – ke để nhận biết góc vuông
a) Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông.
- GV hướng dẫn một cách tỉ mỉ cách cầm ê ke để kiểm tra từng góc. Sau đó đánh dấu góc vuông.
b) Dùng ê ke để vẽ góc vuông:
- Vẽ góc vuông có đỉnh là O, có cạnh là OA và OB.
+ Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với đỉnh O. Vẽ cạnh OA và OB theo cạnh của ê ke, ta được góc vuông đỉnh O, cạnh OA và OB.
- Yêu cầu HS vẽ hình còn lại.
 
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Trong các hình dưới đây:
a) Nêu tên các đỉnh và cạnh các góc vuông :
- GV treo bảng phụ có vẽ hình như  SGK lên bảng.
 
- Nếu HS có khó khăn, có thể cho HS  dùng ê ke để kiểm tra một, hai góc trong SGK, rồi trả lời.
- GV gọi từng HS trả lời tùng hình.
- GV nhận xét, kiểm tra từng hình.
Bài 3: Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông ?
- Yêu cầu HS làm tương tự  bài 2.
 
- GV nhận xét bài.
Bài 4: Số góc vuông trong hình bên là ?
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Cho HS kiểm tra bằng ê – ke.
 
 
 
-  GV nhận xét bài làm của HS.
 4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Tập dùng ê ke để nhận biết thêm góc vuông và góc không vuông.
- Chuẩn bị bài: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke.
 
 
- HS chuẩn bị thước Ê-ke theo yêu cầu.
 
 
 
- HS nghe GV giới thiệu bài.
 
 
 
 
- HS quan sát để có biểu tượng về góc.
 
 
- HS nghe GV giới thiệu, quan sát về góc.
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát GV vẽ và giới thiệu.
- Gọi 5 – 6 HS đọc lại tên góc và cạnh.
 
 
 
 
 
- HS lắng nghe và nhắc lại.
- HS quan sát và lắng nghe GV hướng dẫn.
 
 
 
 
 
+ HS lặp lại.
 
- HS hiểu thế nào là góc không vuông qua sự hướng dẫn của GV.
 
 
 
 
- HS lặp lại.
- HS thực hành vẽ góc.
 
- HS nghe GV giới thiệu cái ê ke.
 
- HS lên bảng đặt thước ê ke đê kiểm tra góc vuông theo chỉ dẫn của GV.
 
 
 
- Đọc yêu cầu của bài.
 
- HS dùng ê ke kiểm tra trực tiếp 4 góc của hình chữ nhật có là góc vuông hay không.
 
 
+ HS vẽ theo hướng dẫn của GV.
 
 
 
 
 
- HS tự vẽ góc vuông đỉnh M, cạnh MC và MD vào vở.
- HS vẽ trên bảng lớp.
 
- HS đọc yêu cầu.
 
- HS quan sát để thấy hình nào là góc vuông, hình nào là góc không vuông. Sau đó HS  nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc.
- HS trả lời.
 
- HS quan sát từng hình rồi trả lời theo yêu cầu của GV.
- Lớp nhận xét.
- Đọc yêu cầu.
- HS chỉ ra được các góc vuông trong hình có đỉnh: đỉnh M, đỉnh Q; các góc không vuông trong hình có đỉnh là: đỉnh N, đỉnh P.
- Lớp nhận xét.
 
- HS  đọc đề bài.
- HS quan sát để khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng – HS có thể dùng ê ke để nhận biết góc vuông và góc không vuông rồi khoanh vào D.
- HS nhận xét, bổ sung.
 
 
- Lắng nghe và thực hiện.
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

 * Nhận xét, bổ sung:
..........................................................
..........................................................             
..........................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ ba ngày 24 tháng 10 năm 2017 Tiếng việt
 
ÔN TẬP KIỂM TRA   ( Tiết 3)
 
I. MỤC TIÊU:
  - Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.
  - Đặt 2-3 câu theo mẫu Ai là gì? (BT2).
  - Hoàn thành được đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu (BT3).
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8.
  - Phô tô mẫu đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. 
  - Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
                                         
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 
 1. Ổn định lớp: Hát vui.
 2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:   
   a. Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta ôn lại các bài tập đọc đã học, tập đặt câu theo mẫu: Ai là gì và tập viết đơn xin tham gia vào câu lạc bộ thiếu nhi phường
   b. Kiểm tra tập đọc:
 
- Hát tập thể.
 
 
- HS nghe GV giới thiệu bài.
 
 
 
 
 
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

- Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc.  
 - Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
- GV nhận xét từng HS.
  c. Ôn luyện cách đặt câu theo mẫu: Ai là gì ?
Bài 2: Đặt 3 câu theo mấu Ai là gì ?
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm bài nhóm.
- GV nhận xét các nhóm.
 - Tuyên dương nhóm đặt được nhiều câu.
- Gọi HS đọc lại kết quả đúng.
   d. Viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường:
- GV dán mẫu đơn lên bảng. Gọi HS  đọc mẫu đơn.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu nghĩa từ ban chủ nhiệm (Tập thể chịu trách nhiệm chính của một tổ chức), câu lạc bộ (Tổ chức lập ra cho nhiều người tham gia sinh hoạt như vui chơi, giải trí, văn hoá, thể thao …)
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS đọc lá đơn của mình và các HS khác nhận xét.
  4. Củng cố - dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Tập đặt câu theo mẫu: Ai là gì ?
- Chuẩn bị bài: Ôn tập- kiểm tra.
 
- Gọi 8 HS lên bốc thăm bài đọc.
- 5 HS lên đọc và trả lời câu hỏi.
- Theo dõi và nhận xét.
 
 
 
 
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- HS tự làm bài trong nhóm.
- Từng nhóm đứng lên đọc bài của mình.
 + Em là học sinh lớp 3/3.
 + Huỳnh Như là lớp trưởng của lớp 3/3.
- HS nhận xét từng câu của các nhóm.
- Đọc lại bài và làm bài vào vở.
 
- 1 HS đọc mẫu đơn sẵn có.
 
 
- 3 đến 4 HS nhắc lại nghĩa từ hoặc tìm thêm tên các câu lạc bộ có ở địa phương.
 
 
- HS tự điền vào mẫu.
- 7 HS đọc đơn của mình.
 
 
 
 
- Lắng nghe và thực hiện.
* Nhận xét, bổ sung:
..........................................................
..........................................................             
..........................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toán
 
 THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG
BẰNG Ê KE
I. MỤC TIÊU:
  - Biết sử dụng ê ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ được góc vuông trong trường hợp đơn giản.
  - Làm các bài tập: 1, 2, 3.
  - Yêu thích môn toán, cẩn thận trong quá trình làm bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
  - Ê ke (dùng cho GV và HS).
  - Thước, sách giáo khoa, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 
1. Ổn định lớp: Hát vui.
2. Kiểm tra bài cũ:
- GV cho HS  lên bảng tìm góc vuông và góc không vuông (theo hình vẽ).
- GV nhận xét.
 3. Bài mới:
   a. Giới thiệu bài: Tiết vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu góc vuông và góc không vuông. Hôm nay, chúng ta sẽ dùng ê ke để vẽ góc vuông.
 
- Hát tập thể.
 
- HS tìm góc vông và không vuông
theo hình vẽ.
- Lớp nhận xét.
 
- HS nghe GV giới thiệu bài.
 
 
 
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

   b. Thực hành vẽ góc vuông:
  Bài 1: Dùng ê – ke và vẽ góc vuông:
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV hướng dẫn cách vẽ góc vuông đỉnh O.
 
 
 
- Yêu cầu HS vẽ các góc vuông còn lại.
- Gọi HS lên vẽ bảng lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: Dùng ê – ke để kiểm tra góc vuông:
- Yêu cầu HS quan sát, tưởng tượng, nếu có khó khăn có thể dùng ê ke để kiểm tra góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông rồi đếm số góc vuông có trong mỗi hình.
- GV hỏi: Hình bên phải có mấy góc không vuông?
- GV có thể yêu cầu HS kiểm tra.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Hai miếng bìa nào có thể ghep lại được một góc vuông như hình A hoặc hình B ?
- GV cho HS quan sát hình vẽ trong SGK.
 
 
 
- GV yêu cầu HS thực hiện ghép các miếng bìa.
Lưu ý: Hình ảnh góc vuông ở bài này là gồm đỉnh và hai cạnh của góc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Bài nhà: Về xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Đề-ca-mét; Héc-tô-mét.
 
 
- HS đọc đề bài.
- HS tự vẽ góc vuông đỉnh A, đỉnh B.
- Đặt ê ke sao cho đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm O và một cạnh ê ke trùng với cạnh cho trước.
- Dọc theo cạnh kia của ê ke vẽ tia ON. Ta được góc vuông đỉnh O cạnh OM và ON.
- HS vẽ các góc vuông còn lại.
- Cả lớp nhận xét cách vẽ góc vuông.
- Đọc yêu cầu.
 
 
- HS quan sát, tưởng tượng, trả lời: hình bên trái có 4 góc vuông, hình bên phải có 2 góc vuông.
 
- HS trả lời.
 
- HS kiểm tra theo yêu cầu của GV.
 
- Đọc yêu cầu.
 
 
- HS quan sát rồi chỉ ra hai miếng bìa có đánh số 1 và 4 hoặc 2 và 3 có thể ghép lại để được góc vuông như hình A hoặc hình B.
- HS thực hành ghép các miếng bìa đã cắt sẵn theo hình trong SGK.
- Lắng nghe.
 
 
 
- Lắng nghe và thực hiện.
* Nhận xét, bổ sung:
..........................................................
..........................................................             
..........................................................
 
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÔN LUYỆN TOÁN
I. MỤC TIÊU :
-         Biết điền số thích hợp vào chỗ chấm. Biết dïng ª ke vÏ gãc vu«ng biÕt ®Ønh
vµ mét c¹nh cho tr­íc. Biết ghi đúng sai vào các ý dựa theo hình cho sẳn.
Biết khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng sè gãc vu«ng trong h×nh đã cho.
-         Rèn kỹ năng tính chính xác.
II. CHUẨN BỊ :  
Các bài tập ôn luyện. Hình có liên quan đến bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Ổn định lớp :
2.Kiểm tra bài cũ :
- YC 2 hs lên bảng điền số thích hợp vào ô trống.
- GV nhận xét.
 
Bài mới :
Giới thiệu bài :
           Hôm nay lớp các em thực hành tiếp về phép chia..
Hướng dẫn làm bài tập:  
Bài 1 :
-         Gọi 1 em đọc yêu cầu đề
bài.
-     GV treo bảng phụ hình
-         Hát vui.
 
- Làm bài :
Sè bÞ chia
24
42
63
20
25
14
24
Sè chia
8
7
9
5
5
7
6
Th­¬ng
3
6
7
4
5
2
4

 
 
-         Lắng nghe.
 
 
 
- Đọc yêu cầu.
 
- Quan sát hình.
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


 
Giáo án lớp 3                                                                                                                             Tuần 9
 

bt1 Yêu cầu hs quan sát:
-         Gọi 3 em lên bảng. Hs còn
lại làm vào tập.
-         GV nhận xét.
 
 
 
Bài 2 :
- Gọi 1 em đọc yêu cầu đề bài.
     - Yc hs làm vào phiếu học tập.
- GV nhận xét + tuyên dương.
 
 
 
 
 
Bài 3 :
- Gọi 1 em đọc yêu cầu đề bài.
     - Chia lớp thành 2 đội A và B. Mỗi đội của ra 6 bạn để tham gia trò chơi : Đúng - Sai.
- GV yêu cầu hs quan sát bảng phụ có hình trong vòng 5 phút :
 
 
                                   N                K
H                           
 
A                   I                  C           L
                             M       B
                     E                  G          S      
       P
                                  N
D             
            Q         M             T                        
 
- GV cất bảng phụ Yêu cầu mỗi đội lên điền.
- GV nhận xét + tuyên dương đội thắng cuộc.
- GV nhận xét.
Bài 4 :
- Gọi 1 em đọc đề bài.
- YC hs quan sát hình :

- Làm bài :
 
 
 
 
 
 
Cã 2 gãc vu«ng ;Cã 1 gãc vu«ng ; Cã 3 gãc vu«ng.
- Đọc đề bài.
-         Làm bài :
  A
                                                     C
 
                           
 
                                    B                              
 
-         Đọc yêu cầu.
-         Tự bắt đội.
 
 
-     Quan sát hình.
-     Làm bài :
 Đ   Gãc ®Ønh A, c¹nh AH, AI lµ gãc kh«ng vu«ng.
 Đ   Gãc ®Ønh B, c¹nh BM, BN lµ gãc vu«ng.
 Đ   Gãc ®Ønh C, c¹nh CK, CL lµ gãc kh«ng vu«ng.
S   Gãc ®Ønh D, c¹nh DP, DQ lµ gãc kh«ng vu«ng.
 S   Gãc ®Ønh E, c¹nh EM, EN lµ gãc vu«ng.
 Đ  Gãc ®Ønh G, c¹nh GS, GT lµ gãc vu«ng.
 
 
 
 
 
 
 
 
-         Đọc đề bài:
- Thảo luận.
 
 GV: Nguyễn Minh Trung   Trang 1
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Giáo án Tuần 9 - Lớp 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTUAN_9.doc[0.33 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • giáo án lớp 3 tuần 9
  Tập đọc 3
  giáo án lớp 3 tuần 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2010

  Xem: 87

 • Giáo án lớp 3 Tuần 9
  Ngữ văn
  Giáo án lớp 3 Tuần 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2010

  Xem: 14

 • Giáo án lớp 3 tuần 9
  Toán học 3
  Giáo án lớp 3 tuần 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2012

  Xem: 0

 • giao an tuan 9 lop 3
  Tiểu học
  giao an tuan 9 lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2011

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3 tuần 9
  Lớp 3
  Giáo án lớp 3 tuần 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2011

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3 tuần 9
  Tiểu học
  Giáo án lớp 3 tuần 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2014

  Xem: 0

 • giao an lop 3 tuan 9
  Lớp 3
  giao an lop 3 tuan 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2011

  Xem: 0

 • giao an tuan 9 lop 3
  Lớp 3
  giao an tuan 9 lop 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2010

  Xem: 0

 • giao an lop 3 tuan 9
  Tự nhiên và xã hội 3
  giao an lop 3 tuan 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tự nhiên và xã hội 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2009

  Xem: 217

 • Giáo án lớp 3 tuần 9
  Tiểu học
  Giáo án lớp 3 tuần 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2010

  Xem: 0