Giáo án vật lý 11 Cb(trọn bộ) giáo án Lớp 11

Đăng ngày 11/23/2010 7:04:00 AM | Thể loại: Lớp 11 | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 3.28 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Phân phối chương trình môn vật lý lớp 11
Chương trình chuẩn

Học kỳ I

Chương I: Điện tích, điện trường
Tiết 1. Định luật Culông
Tiết 2. Thuyết êlêctrôn. Định luật bảo toàn điện tích
Tiết 3. Bài tập
Tiết 4+5. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Tiết 6. Bài tập
Tiết 7. Công của lực điện
Tiết 8. Điện thế. Hiệu điện thế
Tiết 9. Tụ điện
Tiết 10. Bài tập
Chương II: Dòng điện không đổi
Tiết 11+12. Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Tiết 13. Bài tập
Tiết 14. Điện năng. Công suất điện
Tiết 15. Bài tập
Tiết 16+17. Định luật Ôm đối với toàn mạch
Tiết 18. Bài tập
Tiết 19. Ghép các nguồn điện thành bộ
Tiết 20. Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
Tiết 21. Bài tập
Tiết 22+23. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Tiết 24. Kiểm tra
Chương III: Dòng điện trong các môi trường
Tiết 25. Dòng điện trong kim loại
Tiết 26+27. Dòng điện trong chất điện phân
Tiết 28. Bài tập
Tiết 29+30. Dòng điện trong chất khí
TIết 31. Dòng điện trong chân không
Tiết 32+33. Dòng điện trong chất bán dẫn
Tiết 34. Bài tập
Tiết 35. Kiểm tra học kỳ I

Học kỳ II

Tiết 36+37. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito
Chương IV: Từ trường
Tiết 38. Từ trường
Tiết 39. Lực tư. Cảm ứng từ
Tiết 40. Bài tập
Tiết 41. Từ trường của dòng điện trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Tiết 42. Lực Lorenxơ
Tiết 43. Bài tập
Chương V: Cảm ứng điện từ
Tiết 44+45. Từ thông. Cảm ứng điện từ
Tiết 46. Bài tập
Tiết 47. Suất điện động cảm ứng
Tiết 48. Tự cảm
Tiết 49. Bài tập
Tiết 50. Kiểm tra 1 tiết
Chương VI: Khúc xạ ánh sáng
Tiết 51. Khúc xạ ánh sáng
Tiết 52. Bài tập
Tiết 53. Phản xạ toàn phần
Tiết 54. Bài tập
Chương VII: Mắt và các dụng cụ quang học
Tiết 55. Lăng kính
Tiết 56. Bài tập
Tiết 57+58. Thấu kính mỏng
Tiết 59. Bài tập
Tiết 60. Giải bài toán về hệ thấu kính
Tiết 61. Mắt
Tiết 62. Bài tập
Tiết 63. Kính lúp
Tiết 64. Bài tập
Tiết 65. Kính hiển vi
Tiết 66. Kính thiên văn
Tiết 67. Bài tập
Tiết 68+68. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ
Tiết 70. Kiểm tra học kỳ II.

Chương trình tự chọn nâng cao

Tiết 1 Ngày soạn: 20/8/2010
Chương I: Điện tích, điện trường

Bài 1 Điện tích. Định luật cu lông

I. Mục tiêu
1. Trả lời được các c

Sponsor Documents