Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI

Năm học: 2016 – 2017

Lớp: 4A3

Trường mầm non Hoàng Hoa Thám

 

STT

Họ và tên

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

MT 1

MT 2

MT 4

MT 6

MT8

MT 9

MT11

MT12

MT13

MT15

MT 16

MT18

1

Bùi Đoàn Huyền Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bùi Minh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lại Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Kim Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đào Khôi Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trương Văn Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bùi Thị Ngọc Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Hải Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Lê Hoàng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Vũ Minh Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Phạm Thị Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Gia Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Nguyễn Anh Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Nguyễn Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Lê Hoàng Nam Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Hoàng Trường Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nguyễn Minh Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nguyễn Hải Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Nguyễn Thị Quỳnh Chi A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Đỗ Minh Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Vũ Hoàng Khánh Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Đào Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Đinh Nguyễn Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Phùng Bảo Vy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Phùng Khánh Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Hải Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Lê Vũ Nam Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng đạt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng chưa đạt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI

Năm học: 2016 – 2017

Lớp: 4A3

Trường mầm non Hoàng Hoa Thám

 

STT

Họ và tên

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

LVPT NGÔN NGỮ

MT 23

MT 27

MT 28

MT 35

MT 36

MT 39

MT 40

MT42

MT44

MT49

MT 50

MT59

MT60

1

Bùi Đoàn Huyền Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bùi Minh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lại Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Kim Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đào Khôi Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trương Văn Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bùi Thị Ngọc Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Hải Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Lê Hoàng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Vũ Minh Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Phạm Thị Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Gia Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Nguyễn Anh Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Nguyễn Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Lê Hoàng Nam Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Hoàng Trường Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nguyễn Minh Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nguyễn Hải Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Nguyễn Thị Quỳnh Chi A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Đỗ Minh Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Vũ Hoàng Khánh Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Đào Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Đinh Nguyễn Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Phùng Bảo Vy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Phùng Khánh Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Hải Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Lê Vũ Nam Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng đạt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng chưa đạt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI

Năm học: 2016 – 2017

Lớp: 4A3

Trường mầm non Hoàng Hoa Thám

 

STT

Họ và tên

LVPT THẨM MĨ

MT 82

MT 83

MT 88

1

Bùi Đoàn Huyền Trang

 

 

 

2

Bùi Minh Tuấn

 

 

 

3

Lại Thanh Bình

 

 

 

4

Đinh Kim Ngọc

 

 

 

5

Đào Khôi Nguyên

 

 

 

6

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

7

Trương Văn Phong

 

 

 

8

Bùi Thị Ngọc Ánh

 

 

 

9

Nguyễn Hải Yến

 

 

 

10

Lê Hoàng Sơn

 

 

 

11

Vũ Minh Huy

 

 

 

12

Phạm Thị Nguyệt

 

 

 

13

Nguyễn Gia Hưng

 

 

 

14

Nguyễn Anh Khoa

 

 

 

15

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

 

 

16

Nguyễn Quỳnh Chi

 

 

 

17

Lê Hoàng Nam Phong

 

 

 

18

Hoàng Trường Giang

 

 

 

19

Nguyễn Minh Thủy

 

 

 

20

Nguyễn Hải Long

 

 

 

21

Nguyễn Thị Quỳnh Chi A

 

 

 

22

Đỗ Minh Quân

 

 

 

23

Vũ Hoàng Khánh Vân

 

 

 

24

Đào Thanh Tùng

 

 

 

25

Đinh Nguyễn Như Quỳnh

 

 

 

26

Phùng Bảo Vy

 

 

 

27

Phùng Khánh Ly

 

 

 

28

Nguyễn Hải Nam

 

 

 

29

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

 

 

30

Lê Vũ Nam Trường

 

 

 

Tổng đạt:

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

Tổng chưa đạt:

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI

Năm học: 2016 – 2017

Lớp: 4A3

Trường mầm non Hoàng Hoa Thám

 

STT

Họ và tên

LĨNH VỰC PTTC - KNXH

MT 61

MT6 2

MT 64

MT 66

MT 67

MT 68

MT 72

MT74

MT 75

MT76

MT 79

MT 80

1

Bùi Đoàn Huyền Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bùi Minh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lại Thanh Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đinh Kim Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Đào Khôi Nguyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Trương Văn Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Bùi Thị Ngọc Ánh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Hải Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Lê Hoàng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Vũ Minh Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Phạm Thị Nguyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Nguyễn Gia Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Nguyễn Anh Khoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Nguyễn Thị Yến Nhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Nguyễn Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Lê Hoàng Nam Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Hoàng Trường Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Nguyễn Minh Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Nguyễn Hải Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Nguyễn Thị Quỳnh Chi A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Đỗ Minh Quân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Vũ Hoàng Khánh Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Đào Thanh Tùng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Đinh Nguyễn Như Quỳnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Phùng Bảo Vy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Phùng Khánh Ly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Hải Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Lê Vũ Nam Trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng đạt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng chưa đạt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

giáo án

Đăng ngày 2/24/2017 9:15:40 AM | Thể loại: Chồi | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án giáo án, Chồi. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn tài liệu giáo án .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , giáo án giáo án trong thể loại Chồi được chia sẽ bởi thành viên oanh đinh thị đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Chồi , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Giáo án Mầm non Chồi ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI Năm học: 2016 – 2017 Lớp: 4A3 Trường măng non Hoàng Hoa Thám STT Họ và tên LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT  MT 1 MT 2 MT 4 MT 6 MT8 MT 9 MT11 MT12 MT13 MT15 MT 16 MT18 1 Bùi Đoàn Huyền Trang       2 Bùi Minh Tuấn       3 Lại Thanh Bình       4 Đinh Kim Ngọc  

https://nslide.com/giao-an/giao-an.ba5r0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Chồi


BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI
Năm học: 2016 – 2017
Lớp: 4A3
Trường mầm non Hoàng Hoa Thám

STT
Họ và tên
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤTMT 1
MT 2
MT 4
MT 6
MT8
MT 9
MT11
MT12
MT13
MT15
MT 16
MT18

1
Bùi Đoàn Huyền Trang

2
Bùi Minh Tuấn

3
Lại Thanh Bình

4
Đinh Kim Ngọc

5
Đào Khôi Nguyên

6
Nguyễn Tiến Dũng

7
Trương Văn Phong

8
Bùi Thị Ngọc Ánh

9
Nguyễn Hải Yến

10
Lê Hoàng Sơn

11
Vũ Minh Huy

12
Phạm Thị Nguyệt

13
Nguyễn Gia Hưng

14
Nguyễn Anh Khoa

15
Nguyễn Thị Yến Nhi

16
Nguyễn Quỳnh Chi

17
Lê Hoàng Nam Phong

18
Hoàng Trường Giang

19
Nguyễn Minh Thủy

20
Nguyễn Hải Long

21
Nguyễn Thị Quỳnh Chi A

22
Đỗ Minh Quân

23
Vũ Hoàng Khánh Vân

24
Đào Thanh Tùng

25
Đinh Nguyễn Như Quỳnh

26
Phùng Bảo Vy

27
Phùng Khánh Ly

28
Nguyễn Hải Nam

29
Nguyễn Tuấn Kiệt

30
Lê Vũ Nam Trường

Tổng đạt:

Tỷ lệ %

Tổng chưa đạt:

Tỷ lệ %

BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI
Năm học: 2016 – 2017
Lớp: 4A3
Trường mầm non Hoàng Hoa Thám

STT
Họ và tên
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
LVPT NGÔN NGỮMT 23
MT 27
MT 28
MT 35
MT 36
MT 39
MT 40
MT42
MT44
MT49
MT 50
MT59
MT60

1
Bùi Đoàn Huyền Trang


2
Bùi Minh Tuấn


3
Lại Thanh Bình


4
Đinh Kim Ngọc


5
Đào Khôi Nguyên


6
Nguyễn Tiến Dũng


7
Trương Văn Phong


8
Bùi Thị Ngọc Ánh


9
Nguyễn Hải Yến


10


Sponsor Documents