giáo án giáo án Chồi

Đăng ngày 2/24/2017 9:15:40 AM | Thể loại: Chồi | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI Năm học: 2016 – 2017 Lớp: 4A3 Trường mầm non Hoàng Hoa Thám STT Họ và tên LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT    MT 1 MT 2 MT 4 MT 6 MT8 MT 9 MT11 MT12 MT13 MT15 MT 16 MT18  1 Bùi Đoàn Huyền Trang              2 Bùi..

Bình luận

Nội dung

BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI
Năm học: 2016 – 2017
Lớp: 4A3
Trường mầm non Hoàng Hoa Thám

STT
Họ và tên
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤTMT 1
MT 2
MT 4
MT 6
MT8
MT 9
MT11
MT12
MT13
MT15
MT 16
MT18

1
Bùi Đoàn Huyền Trang

2
Bùi Minh Tuấn

3
Lại Thanh Bình

4
Đinh Kim Ngọc

5
Đào Khôi Nguyên

6
Nguyễn Tiến Dũng

7
Trương Văn Phong

8
Bùi Thị Ngọc Ánh

9
Nguyễn Hải Yến

10
Lê Hoàng Sơn

11
Vũ Minh Huy

12
Phạm Thị Nguyệt

13
Nguyễn Gia Hưng

14
Nguyễn Anh Khoa

15
Nguyễn Thị Yến Nhi

16
Nguyễn Quỳnh Chi

17
Lê Hoàng Nam Phong

18
Hoàng Trường Giang

19
Nguyễn Minh Thủy

20
Nguyễn Hải Long

21
Nguyễn Thị Quỳnh Chi A

22
Đỗ Minh Quân

23
Vũ Hoàng Khánh Vân

24
Đào Thanh Tùng

25
Đinh Nguyễn Như Quỳnh

26
Phùng Bảo Vy

27
Phùng Khánh Ly

28
Nguyễn Hải Nam

29
Nguyễn Tuấn Kiệt

30
Lê Vũ Nam Trường

Tổng đạt:

Tỷ lệ %

Tổng chưa đạt:

Tỷ lệ %

BẢNG TỔNG HỢP KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRẺ 4 TUỔI
Năm học: 2016 – 2017
Lớp: 4A3
Trường mầm non Hoàng Hoa Thám

STT
Họ và tên
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
LVPT NGÔN NGỮMT 23
MT 27
MT 28
MT 35
MT 36
MT 39
MT 40
MT42
MT44
MT49
MT 50
MT59
MT60

1
Bùi Đoàn Huyền Trang


2
Bùi Minh Tuấn


3
Lại Thanh Bình


4
Đinh Kim Ngọc


5
Đào Khôi Nguyên


6
Nguyễn Tiến Dũng


7
Trương Văn Phong


8
Bùi Thị Ngọc Ánh


9
Nguyễn Hải Yến


10


Sponsor Documents