Giao duc quoc phong lop 12 giáo án Thể dục

Đăng ngày 3/15/2009 1:28:47 PM | Thể loại: Thể dục | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tuần : 10 Từ ngày 27/10 đến ngày 2/11/2008
Tiết : 10
BÀI 4 ( TT )
NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN
VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
I MỤC TIÊU : ( Như phần I )
II. CHUẨN BỊ ( Như phần I )
III Lên Lớp
Ổn định : lấy sĩ số 1”
Bài cũ : 7”
1. Trình bày những trường và học viện thuộc hệ thống quân đội quản lý .
2. chuẩn đối tượng tuyển sinh , và trách nhiệm của học viên khi tham gia tuyển sinh và vào học ở các trường quân đội .
Bài mới :
HĐ của thầy và trò
Nội dung
TG


Qua các phương tiện thông tin đại chúng em biết gì về các trường thuộc hệ thống công an nhân dân ?
Trò suy nghĩ nhớ lại cá tư liệu và trả lời .

Thầy :
Công tác tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an được thục hiện theo nhũng muục tiêu và nguyên tắc nào ?
Thầy
Trình bày những hiểu biết của em về tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn vào các trường công an .
Trò : Căn cứ vào tài liệu trả lời .
Thầy thuyết trình thêm


Thầy : ưu tiên tuyển chọn và cử tuyển , học sinh và cán bộ công an vào các trường công an

II. NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO
1. Hệ thống nhà trường Công an
a Các học viện:
Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo
b Các trường đại học:
Đại học Anh ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phòng cháy – chữa cháy.
c. Các trường khác:
Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi dỡng nghiệp vụ hậu cần Công an; Trường Văn hóa I, II, III.
Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.
2. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân
a. Mục tiêu, nguyên tắc:
- Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ.
- Nguyên tắc: Bộ trưởng Bộ Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể.
b Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn:
- Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, gơng mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an.
- Có qui định cụ thể đối tợng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực lượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.
* Lưu ý:
- Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển.
- Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi; học sinh có cha hoặc mẹ là ngời dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi.
- Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định.
- Thí sinh không trúng tuyển được tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.
.3. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân
a. Ưu tiên tuyển chọn:
Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường dân sự có đủ tiêu chuẩn vào Công an. Công dân là người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi…
b. Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục công an.
Bộ Công an có qui định cụ thể về thủ tục.

10


10


10

Củng cố : 5
Nêu hệ thống các trường thuộc công an nhân dân ?
Em hiểu gì về tuyển sinh vào các trường công an ?
Dặn dò : các em về nhà học bài và chuẩn bị các bài sau : Luật sỹ quan 1

Ký duyệt

Sponsor Documents