Giáo dục Quốc phòng và an ninh khối 11 giáo án Thể dục 11

Đăng ngày 3/18/2009 5:02:57 AM | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 36 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Tiết 35
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHÚ HƯNG

KIểM TRA HọC Kỳ II
Môn : Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh khối 11
Đề 1
Câu 1 : Em hãy nêu những ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn . ( 4 điểm )
Câu 2 : Vừa nói vừa làm động tác nằm chuẩn bị bắn – Bắn – Thôi bắn – Tháo đạn – Đứng dậy ? ( 3 điểm )
Câu 3 : Vừa nói vừa làm động tác đứng ném lưu đạn ? ( 3 điểm )
Đề 2
Câu 1 : Trình bày tính năng chiến đấu và cấu tạo của súng tiểu liên AK47 ? ( 4 điểm )
Câu 2 : Vừa nói vừa làm động tác nằm chuẩn bị bắn – Thôi bắn đứng dậy ? ( 3 điểm )
Câu 3 Nêu nguyên tắc chuyển động nổ của lựu đạn cầu Việt Nam ? ( 3 điểm )

HẾT

Sponsor Documents