Giáo dục quốc phòng giáo án Giáo dục quốc phòng

Đăng ngày 8/4/2012 9:28:46 PM | Thể loại: Giáo dục quốc phòng | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

1. Trình bày nội dung chiến lược quân sự trong nghệ thuật quân sự VN từ khi có Đảng lãnh đạo
Gồm 5 vấn đề:
Thứ 1: Xác định đúng kẻ thù đúng đối tượng tác chiến
- Đây là vấn đề quan trọng để từ đó có đối sách và phương hướng đối phó có hiệu quả nhất.
VD: Sau CMT8/1945 nước ta xuất hiện rất nhiều kẻ thù 20 vạn quân Tưởng, 1,5 vạn quân Pháp, các kẻ thù trên đều có chung 1 mục đích là tiêu diệt nhà nước VN dân chủ cộng hòa còn non trẻ, xong giữa các kẻ thù đó, thì Đảng ta xác định thực dân Pháp là kẻ thù trực tiếp nguy hiểm của nước ta từ đó đối tượng tác chiến lược với quan Pháp.
- Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nhận thấy khi đế quốc Mỹ không chịu ký vào hiệp định Giơ ne vơ ngay từ tháng 9/1954 Đảng ta xác định đế Quốc Mỹ đang dần trở thành kẻ thù nguy hiểm trực tiếp của 5 nước Đông Dương, từ đó đối tượng tác chiến của chúng ta là Đế Quốc Mỹ.
Thứ 2: Đánh giá đúng kẻ thù
Đây là một vấn đề hết sức quan trọng như Bác Hồ đã nói: “Biết địch, biết ta, trăm trận, trăm thắng”. Có đánh giá đúng địch ta mới hạn chế được những điểm mạnh của địch và quét sâu vào điểm yếu của chúng để đánh thắng địch
VD: Bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, so sánh lực lượng ta và địch ta hết sức chênh lệch nhưng với phương pháp xem xét biện chứng, đã cho rằng, lực lượng của Pháp như mặt trời lúc hoàng hôn, hống hách lắm, nhưng đã gần tắt nghĩ, còn đối với lực lượng của ta như suối mới chảy, như lửa mới nhen chỉ có tiến.
Đối với đế quốc Mỹ dù có quân đông súng tốt tiền nhiều nhưng nó có 1 điểm yếu cơ bản là đi xâm lược bị nhân dân TG và ngay cả nhân dân Mỹ phản đối do vậy Đảng ta xác định Mỹ giàu mà không mạnh.
Thứ 3: Biết mở đầu và kết thúc chiến tranh đúng lúc
Đây là vấn đề mang tính nghệ thuật cao, nhằm giành thắng lợi trọn vẹn nhất, nhưng hạn chế tổn thất, nhưng hạn chế tổn thất đến mức thấp nhất thể hiện mở đầu chiến tranh.
Trong 2 cuộc chiến tranh chúng ta mở đầu chiến tranh đều vào thời điểm đáp ứng mọi điều kiện hoàn cảnh lịch sử do đó có sức lôi cuốn toàn dân tộc và có sự thuyết phục trên trường quốc tế mạnh mẻ.
VD: Mở đầu chiến trường chống Pháp 19/12/1946, đây là thời điểm ta không thể lùi được nữa sau các hành động thiện chí, nhằm ngăn ngừa chiến tranh xảy ra.
- Đảng ta chọn đúng thời điểm sau năm 1960 chuyển từ khởi nghĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng.
- Kết thúc chiến tranh: Trong hai cuộc chiến tranh chúng ta cũng chọn những thời điểm có lợi nhất để kết thúc chiến tranh.
VD: Trong chống Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Trong chống Mỹ trong mùa xuân 1975
Do tương quan lực lượng không cân sức Đảng ta chỉ đạo tiến lên CT nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện trên tất cả các mặt trận, trong đó MT quân sự giữ vai trò quyết định. Đảng ta chỉ đạo tiến hành CT với tinh thần : “Tự lực cánh sinh”, đánh lâu dài dựa vào sức mình là chính “đồng thời phải biết lựa chọn thời điểm có lợi nhất để kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt.
VD: Về phương châm đánh lâu dài xuất phát từ lấy nhỏ đánh lớn vì vậy phải lấy thời gian làm lượng để chuyển hóa sức mạnh của chiến tranh, tạo thế nắm thời cơ đánh đòn quyết định, đánh lâu dài không đồng nghĩa với việc kéo dài thời cơ đánh đòn quyết định, đánh lâu dài không đồng nghĩa với việc kéo dài vô thời hạn, mà phải biết chọn thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh, càng sớm càng tốt, cụ thể trong kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đề ra chủ trương trường kỳ kháng chiến chống Pháp, Đảng ta đề ra chủ trương cuộc CT chống mỹ có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa.
Thứ 5:
Phương thức tiến hành chiến tranh
Phương thức tiến hành chiến tranh là chiến tranh nhân dân kết hợp với địa phương với các binh đoàn chủ lực, kết hợp chặt chẽ tiến công địch bằng 2 lực lượng chính trị, quân sự bằng 3 mũi giáp công, quân sự chiến tranh binh vận trên cả 3 vùng chiến lược, rừng núi, nông thôn, đồng bằng và đô thị làm cho địch bị động lúng túng trong đối phó dẫn đến thất bại trong chiến tranh.
Phương thức tiến hành chiến tranh là chiến tranh nhân dân, thực hiện nhà nước thành 1 mặt trận rộng lớn kết hợp đấu tranh với vũ trang trong đó đấu tranh quân sự là chủ yếu lực lượng

Sponsor Documents