giao duc quoc phong giáo án Thể dục 12

Đăng ngày 10/8/2008 9:47:45 AM | Thể loại: Thể dục 12 | Lần tải: 117 | Lần xem: 1576 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
1576 lần xem

Bình luận

Nội dung

Ngày 20 tháng 08 năm 2008
Tuần I tiết 1
Bài 1 : Thực hành đội ngũ đơn vị.
(2 tiết)
I. mục tiêu
1. Kiến thức
Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thống nhất ý chí, hành động. Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
2. Kỹ năng
Thực hiện thuần thục các động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.
3. ý thức
Xây dựng ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật của học sinh, với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ từng người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong nếp sống kỷ luật kỷ cương của công dân.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên
- Nghiên cứu nắm chắc nội dung, cách thức tổ chức và phương pháp duy trì luyện tập đội ngũ đơn vị.
- Chia lớp học thành các tổ cho phù hợp với từng nội dung luyện tập.
- Giáo án, kế hoạch luyện tập, còi, sơ đồ về đội hình cơ bản của tiểu đội và đội hình trung đội.
2. Học sinh
- SGK
- Trang phục đi dầy, mũ cứng.
III. Tổ chức hoạt động dạy học
1. Làm thủ tục trước khi giảng bài
- Thủ tục thao trường gồm : Kiểm tra bài tập, tập trung lớp hoc, kiểm tra quân số, vật chất bảo đảm phục vụ cho học tập, trang phục của học sinh, phổ biến quy định ở thao trường từng bài tập.
- Làm thủ tục học tập gồm : Tên bài, mục đích, yêu cầu, nội dung trọng tâm, thời gian, tổ chức, phương pháp.
2. Thực hành giảng dạy
Thực hành đội ngũ đơn vị.
I. Đội ngũ tiểu đội (Tiết 1)
Hoạt động 1 : Đội hình tiểu đội hàng ngang, đội hình tiểu đội hàng dọc, tiến,lùi, qua phải, qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng, về vị trí.

Hoạt động của hs
Hoạt động của giáo viên

- Nghe, suy nghĩ sẵn sàng thực hiện động tác ở các cương vị khác nhau, tiểu đội trưởng, để tập hợp, hoặc làm bộ phận phục vụ theo khẩu lệnh của tiểu đội trưởng.
- Theo giõi, nắm chắc kết luận củ giáo viên
- Nêu câu hỏi : Cương vị là tiểu đội trưởng anh (chị) tập trung đội hình 1 hàng ngang, 2 hàng ngang, 1 hàng dọc, 2 hàng dọc
- Thực hành động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái
Cương vị là tiểu đội trưởng anh (chị) thực hành động tác chỉ huy. Giãn đội hình, thu đội hình.
- Thực hành động tác ra khỏi hàng, về vị trí.
- Giáo viên nhận xét đúng, sai của động tác, rút kinh nghiệm để đi đến thống nhất các nội dung cho học sinh luyện tập

Hoạt động 2 Tổ chức luyện tập

- Nghe ,ghi chép

Sponsor Documents