giáo duc quoc phong giáo án Thể dục 11

Đăng ngày 10/11/2009 7:48:47 PM | Thể loại: Thể dục 11 | Lần tải: 124 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.28 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG GIA BÌNH SỐ 1
-----------------------------------


(((((GIÁO ÁN
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG LỚP 11GIÁO VIÊN: NGUYỄN QUANG MẠNH
NĂM HỌC: 2008 – 2009


Ngày 20/08/2008
Giáo án số 1: Đội ngũ đơn vị

Người soạn : Quang
Đối tượng : Học sinh lớp 11
I. Mục tiêu, yêu cầu
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường.
- HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy.
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện.
- Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp và hình thức tổ chức


SL
TG


1. chuẩn bị
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến nội dung, y/c buổi học.


x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x


2. cơ bản
Đội hình tiểu đội hàng ngang
- Bước 1: tập hợp đội hình.
Khẩu lệnh: tiểu đội X thành 1 hàng ngang - tập hợp.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khẩu lệnh: nhìn trái (phải) – thẳng.
- Bước 4: giải tán.
Đội hình tiểu đội hàng dọc
- Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Bước 2: Điểm số.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Bước 4: Giải tán.
Thay đổi đội hình

30’
- GV giới thiệu, phân tích và làm mẫu. Sau đó, chia nhóm thực hiện theo hướng dẫn của GV.

* Củng cố: Phần nội dung cơ bản cảu bài.

5’
- Gọi HS lên thực hiện, GV nhận xét và củng cố lại kiến thức.

3. kết thúc.
- Nhận xét, đánh giá buổi học.
- GV giao bài tập về nhà.
- Xuống lớp.


x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x26/08/2008
Giáo án số 2: Đội ngũ đơn vị

Người soạn : Quang
Đối tượng : Học sinh lớp 11
I. Mục tiêu, yêu cầu
- Giúp HS hiểu được ý nghĩa điều lệnh đội ngũ, nắm chắc các bước tập hợp đội cơ bản và biết cách vận dụng vào quá trình học tập sinh hoạt tại trường.
- HS tự giác, tích cực tập luyện, thực hiện đúng nội dung giảng dạy.
II. Chuẩn bị
- Giáo viên: giáo án, sân bãi tập luyện.
- Học sinh: trang phục, thể lực, ý thức học tập.
III. Tiến trình lên lớp
Nội dung giảng dạy
Định lượng
Phương pháp và hình thức tổ chức


SL
TG


1. chuẩn bị
- GV nhận lớp, ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số.
- GV phổ biến nội dung, y/c buổi học

Sponsor Documents