Giao duc quoc phong giáo án Giáo dục Công dân

Đăng ngày 4/24/2010 12:08:44 PM | Thể loại: Giáo dục Công dân | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung


Bài 5: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam
( 4 tiết )

Tiết 19
Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam

Mục tiêu:
- HS nắm được kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.
Chuẩn bị:
Giáo viên:
- Nghiên cứu bài 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.
- Tranh ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Học sinh:
- Đọc trước bài 1 trong SGK.
- Sưu tầm tranh ảnh về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta.
Tiến trình tổ chức dạy học:
Tổ chức lớp học:
- định lớp học
- Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước , ông cha ta luôn phảI chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn nhiều lần về quân sự, kinh tế.Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.
Tổ chức các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1: Tìm hiểu về lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung

- GV nêu câu hỏi:từ thuở khai sinh, nước ta có tên là gì? do ai lãnh đạo. Có đặc điểm gì nổi bật.- Vì sao nước ta lại bị các thế lực phương bắc dòm ngó?

-Vì sao An Dương Vương lại chủ quan khi mà quân triệu đà luôn có ý muốn xâm lược nước ta?
* GV khái quát tiến trình lịch sử, với 6 nội dung cần nhớ, GV có thể giải thích những giai đoạn lịch sử điển hình.
- Từ TKX đến TK XIX có những cuộc đấu tranh nào là tiêu biểu? Em hãy nêu tên những cuộc khởi nghĩa đó và do ai lãnh đạo?

Từ những gì đã học em có thể cho biết những nét đặc sắc trong cách đánh của dân tộc ta?

- Em hãy kể một số anh hùng tiêu biểu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến? Nguyên nhân nào các phong trào đó đều thất bại.
- Mục đích của đế quốc Mỹ khi dựng lên chính quyền tay sai nguỵ quyền là gì?
HS xem sách GK và tìm câu trả lời.
HS trả lời: do đã giảng hoà và gả Mỵ Châu cho Trọng thuỷ
-Do An Dương Vương cậy có nỏ thần.
- Hs chú ý lắng nghe GV tổng kết.

- HS lắng nghe câu hỏi và trả lời: cuộc đáu tranh chống quân Tống, Mông-Nguyên, Xiêm-mãn thanh.
Có 4 nét nghệ thuật đặc sắc.

- HS trả lời: Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Đinh Công Tráng, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám.
- Thất bại là do thiếu sự

Sponsor Documents