CÁCH SOẠN GIÁO ÁN


A.Phần I: CĂN CỨ KHI SOẠN GIÁO ÁN

 •                  Phân phối chương chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng, sách giáo viên và tài liệu tham khảo.
 •                  Điều kiện cơ sở vật chất: lớp học, phòng máy, trang thiết bị dạy học.
 •                  Đặc điểm nội dung bài học, tiết học
 •                  Trình độ tiếp thu của học sinh

Phần II: CÁC BƯỚC QUAN TRỌNG KHI SOẠN GIÁO ÁN

 •                  Xác định mục tiêu: kiến thức, kỹ năng, thái độ (dựa vào chuẩn của Bộ GD, đúng trọng tâm, tránh đi sai
  hướng, không rơi vào quá tải nội dung)
 •                  Xác định phương pháp chủ đạo (tùy theo từng hoàn cảnh, cơ sở vật chất của địa phương, tùy theo khả năng của học sinh, tùy vào nội dung của tiết học)
 •                  Trình bày từng hoạt động cụ thể (các hoạt động được xây dựng dựa trên mục tiêu của bài học, kết thúc các hoạt động là dần đi đến mục tiêu)

Phần III: CÁC BƯỚC CỤ THỂ KHI SOẠN GIÁO ÁN

Bước 1: Xác định mục tiêu bài học

 •                  Sau khi kết thúc bài học, tiết học; học sinh đạt được điều gì về: kiến thức, kỹ năng, thái độ.
 •                  Căn cứ vào chuẩn kiến thức để xác định các mức độ (biết, hiểu, vận dụng) cụ thể của bài học (đặc biệt là chuẩn kiến thức, kỹ năng, SGK, SGV…).

Bước 2: Xác định phương pháp chủ đạo

 •                  Định hướng Phương pháp chính được áp dụng trong bài dạy.
 •                  Ngoài phương pháp chính thì đối với từng hoạt động cụ thể của bài học chúng ta có thể đưa ra các phương pháp khác cho phù hợp với đặc thù.
 •                  Để xác định đúng phương pháp để áp dụng thì chúng ta cần phải căn cứ vào:
  •                             Điều kiện cơ sở vật chất: lớp học, phòng máy, trang thiết bị dạy học.
  •                             Đặc điểm nội dung bài học, tiết học
  •                             Trình độ tiếp thu của học sinh

Bước 3: Chuẩn bị thiết bị dạy - học

 •                  Chuẩn bị cho giáo viên: Máy tính, máy in, máy chiếu, phần mềm, tranh ảnh, sơ đồ, phiếu học tập,...
 •                  Chuẩn bị cho học sinh: tài liệu, sưu tầm và nghiên cứu trước tài liệu, ...

Bước 4: Tiến trình Các hoạt động dạy học

 •                  Phân biệt được hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh trong từng hoạt động một cách chi tiết cụ thể.
 •                  Không nên tạo ra nhiều hoạt động trong một tiết học, định hướng mục tiêu cho từng hoạt động.
 •                  Định hướng phân bổ thời lượng cho mỗi hoạt động hợp lý

Bước 5: Tổng kết cuối bài: củng cố, giao nhiệm vụ, đánh giá, ..

 •                  Tóm tắt, nhấn mạnh các điểm chính của bài học.
 •                  Có thể dùng phiếu đánh giá cuối bài thay cho tổng kết.
 •                  Giao nhiệm vụ hoặc bài tập cho học sinh về nhà thực hiện.
 •                  Giới thiệu tài liệu hoặc các hình thức tham khảo cần thiết khác.

 •                  Đánh giá, nhận xét tiết học nhằm có được thông tin phản hồi để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy.

 

B. KHUNG BÀI SOẠN

Tiết thứ:…….                                       Tên bài:…………….

Ngày soạn:…….

A.Mục tiêu

1.Kiến thức

2.Kĩ năng

3.Thái độ

B.Phương pháp

-Nêu các phương pháp chủ yếu trong dạy học (lấy VD vài phương pháp chủ yếu)

C.Chuẩn bị của GV và HS

1.Chuẩn bị của GV (tài liệu,máy chiếu…)

2.Chuẩn bị của HS (sgk, vở ghi chép,bút)

D.Tiến trình lên lớp

1. Ổn định lớp (1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)

- Nội dung câu hỏi kiểm tra

-Tổ chức trò chơi củng cố

3. Bài mới

a. Đặt vấn đề

b. Triển khai bài

- Hoạt động 1: (Tên họat động 1)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

-GV: Hướng dẫ HS thực hiện các hoạt động? yêu cầu tốt nhất là tìm ra được tình huống có vấn đề trong hoạt động, cách giải quyết vấn đề bằng hệ thống câu hỏi, thí nghiệm, thực hành…

- GV chốt và mở rộng (Nếu cần)

 

-Thực hiện các hoạt động và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV, HS có thể đặt ra những câu hỏi mới mà GV và HS cần giải quyết

 

-Các hoạt động 2,3 tương tự như trên


4. Củng cố

5.Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập tại nhà

- Đây là 1 phần quan trọng thể hiện việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của HS trong khâu tự học để biến quá trình được đào tạo thành quá trình tự đào tạo

- GV ghi rõ công việc cụ thể như: Giải bài tập nào trong sgk/sbt, đọc và tóm tắt nội dung cho bài học sau.