Giáo Án Tiếng Anh 6:Grammar Practice 2

giáo án điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ocq00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-19 10:14:58
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần xem
7
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

GRAMMAR PRACTICE 2 Grade 6Week 11Period 31 p 60-61-62Objectives: Further practice in simple present tense telling the time, adjectives with “be” questions words, school subjects, days of week.Material

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GRAMMAR PRACTICE 2 Grade 6
Week 11
Period 31 p 60-61-62
Objectives: Further practice in simple present tense telling the time, adjectives with “be” questions words, school subjects, days of week.
Materials: pictures, posters, textbooks, handouts, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Sts’ activities

5’

10’
8’
7’
5’
5’
3’

2’
 Groups the following words into 5 groups.
morning Tuesday store breakfast history
house lunch school evening dinner
Thursday afternoon math geography Saturday
1. Time:
2. Subjects:
3. Meals:
4. Dates:
5. Places:
Answer Key
1. Time: morning, afternoon, evening
2. Subjects: geography, math, history
3. Meals: breakfast, lunch, dinner
4. Dates: Tuesday, Thursday
5. Places: house, store, school
Today you are going to review simple present tense, the time, adjectives with “BE”, question words, school subjects, and days of week.

Things they do every day
I
Ba

Every day I get up at six.
Every morning, I go to school.
Every afternoon, I play games.
Every evening, I do my homework.
Every day Bad gets up at six.
Every morning, he goes to school.
Every afternoon, he plays games.
Every evening, he does my homework.(+) S + Vo/V-s/-es
(-) S + don’t/doesn’t + Vo
(?) Do/Does + S + Vo?
- Things that are always true. / Habits and things that happen repeatedly.
-
- Review spelling rules of ending –S.

Write the correct form of the verbs.
1. Get Answer Key
What time do you……up? get
I ……. up at six. get
What time does he ……up? get
He……up at six. gets
What time do they ……up? get
They……up at seven. get
2. Have Answer Key
What time……you breakfast? have
I……breakfast at six twenty. have
What time……she……breakfast? does/have
She……breakfast at seven. has
What time……they……breakfast? do/have
They……breakfast at nine. have
3. Go Answer Key
What time ……you ……to school? do/go
I……to school at eight. go
What time……they……to school? do/go
They……to school at seven fifteen. go
What time……he……to school? does/go
He……to school at night. goes
4. Wash Answer Key
……you……your face in the morning? do/wash
Yes, I……my face. wash
……he……his face in the morning? does/wash
Yes, he……his face. washes
5. What time does Chi get up? Answer Key
She……up at six. gets
Does she take a shower?
Yes, she……a shower every morning. takes
Does she brush her teeth?
Yes, she……her teeth every morning. brushes
What time does she have breakfast?
She……breakfast at seven. has
What time does she go to school?
She……to school at eight. goes

A B
1. where a. to ask about thing with choice
2. what b. to ask about manner
3. which c. to ask about place
4. how d. to ask about people
5. when e. to ask about thing
6. who f. to ask about time
Answer Key: 1c 2e 3a 4b 5f 6d
1. Fill in the blanks with appropriate wh-questions Answer Key
a. ……is your house. Where
It is on Mai Dich street.
b. ……many flowers does it have? How
It has two floors.
c. ……is your name? What
My

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGRAMMAR PRACTICE 2Grade 6.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • grammar practice 2
  Giáo án khác
  grammar practice 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2008

  Xem: 421

 • GRAMMAR PRACTICE 2
  Tiếng Anh 6
  GRAMMAR PRACTICE 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0