GRAMMAR PRACTICE 2

giáo án Tiếng Anh 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ocq00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/19/2018 10:14:58 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

GRAMMAR PRACTICE 2 Grade 6 Week 11 Period 31 p 60-61-62 Objectives: Further practice in simple present tense telling the time, adjectives with “be” questions words, school subjects, days of week. Mate,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE 2, Giáo Án Tiếng Anh 6 , Giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE 2, doc, 1 trang, 0.01 M, Tiếng Anh 6 chia sẽ bởi H� Hà Th�? Thi đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

GRAMMAR-PRACTICE-2.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GRAMMAR PRACTICE 2 Grade 6
Week 11
Period 31 p 60-61-62
Objectives: Further practice in simple present tense telling the time, adjectives with “be” questions words, school subjects, days of week.
Materials: pictures, posters, textbooks, handouts, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Sts’ activities

5’
10’
8’
7’
5’
5’
3’
2’
 Groups the following words into 5 groups.
morning Tuesday store
eakfast history
house lunch school evening dinne
Thursday afternoon math geography Saturday
1. Time:
2. Subjects:
3. Meals:
4. Dates:
5. Places:
Answer Key
1. Time: morning, afternoon, evening
2. Subjects: geography, math, history
3. Meals:
eakfast, lunch, dinne
4. Dates: Tuesday, Thursday
5. Places: house, store, school
Today you are going to review simple present tense, the time, adjectives with “BE”, question words, school subjects, and days of week.
Things they do every day
I
Ba

Every day I get up at six.
Every morning, I go to school.
Every afternoon, I play games.
Every evening, I do my homework.
Every day Bad gets up at six.
Every morning, he goes to school.
Every afternoon, he plays games.
Every evening, he does my homework.


(+) S + Vo/V-s/-es
(-) S + don’t/doesn’t + Vo
(?) Do/Does + S + Vo?
- Things that are always true. / Habits and things that happen repeatedly.
-
- Review spelling rules of ending –S.
Write the co
ect form of the ve
s.
1. Get Answer Key
What time do you……up? get
I ……. up at six. get
What time does he ……up? get
He……up at six. gets
What time do they ……up? get
They……up at seven. get
2. Have Answer Key
What time……you
eakfast? have
I……
eakfast at six twenty. have
What time……she……
eakfast? does/have
She……
eakfast at seven. has
What time……they……
eakfast? do/have
They……
eakfast at nine. have
3. Go Answer Key
What time ……you ……to school? do/go
I……to school at eight. go
What time……they……to school? do/go
They……to school at seven fifteen. go
What time……he……to school? does/go
He……to school at night. goes
4. Wash Answer Key
……you……your face in the morning? do/wash
Yes, I……my face. wash
……he……his face in the morning? does/wash
Yes, he……his face. washes
5. What time does Chi get up? Answer Key
She……up at six. gets
Does she take a shower?
Yes, she……a shower every morning. takes
Does she
ush her teeth?
Yes, she……her teeth every morning.
ushes
What time does she have
eakfast?
She……
eakfast at seven. has
What time does she go to school?
She……to school at eight. goes
A B
1. where a. to ask about thing with choice
2. what b. to ask about manne
3. which c. to ask about place
4. how d. to ask about people
5. when e. to ask about thing
6. who f. to ask about time
Answer Key: 1c 2e 3a 4b 5f 6d
1. Fill in the blanks with appropriate wh-questions Answer Key
a. ……is your house. Where
It is on Mai Dich street.
. ……many flowers does it have? How
It has two floors.
c. ……is your name? What
My

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về GRAMMAR PRACTICE 2
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU