GRAMMAR PRACTICE 3

giáo án Tiếng Anh 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
pcq00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/19/2018 10:15:48 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

GRAMMAR PRACTICE 3 Grade 6 Week 17 Period 50 p 92-93-94-95 Objectives: Further practice in simple present tense vs. present progressive tense, prepositions of place, question words, can/can’t, must/mu,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE 3, Giáo Án Tiếng Anh 6 , Giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE 3, doc, 1 trang, 0.01 M, Tiếng Anh 6 chia sẽ bởi H� Hà Th�? Thi đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

GRAMMAR-PRACTICE-3.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GRAMMAR PRACTICE 3 Grade 6
Week 17
Period 50 p 92-93-94-95
Objectives: Further practice in simple present tense vs. present progressive tense, prepositions of place, question words, can/can’t, must/mustn’t.
Materials: pictures, posters, textbooks, handouts, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Sts’ activities

5’
8’
8’
4’
4’
4’
5’
5’
2’
 Ve
s of Traffic and Transport.
stop load park slow down
ide a bike go fast unload wait travel walk turn right go straight take drive turn left warn
Today you are going to review simple present tense vs. present progressive tense, prepositions of place, question words, can/can’t, must/mustn’t.

(+) S + Vo/V-s/-es
(-) S + don’t/doesn’t + Vo
(?) Do/Does + S + Vo?
- Things that are always true. / Habits and things that happen repeatedly.
-
-
Write the co
ect form of the ve
s.
1. Go Answer Key
How do you……to school? go
I …….to school by bus. go

2. Travel Answer Key
Hoe does he……to Hanoi? travel
He……by plane. travels
3. Walk Answer Key
Do you ……to school? walk
No, I……to school at eight. don’t walk
4. Walk Answer Key
……she……to school? Does/walk
Yes, she……to school. walks
(+) S + am/is/are + V-ing
(-) S + am/is/are + not + V-ing
(?) Am/Is/Are + S + V-ing?
To ask about someone is doing now.
Answer Key
1. Minh (ride)……his bike. is riding
2. They (wait)……for a bus. are writing
3. She (watch)……television. is watching
4. We (play)……soccer. are playing
5. He (listen)……to music. is listening
6. They (walk)……to school. are walking
7. He (travel)……to Hanoi. is traveling
8. I (do)……my homework. am doing

1. Play Answer Key
They play volleyball every day.
They are playing volleyball now.
2. Ride
She……her bike to school. rides
She……her bike now. is riding
3. Go
We……to school by bus every day go
We……to school by bus today are going
4. Walk
I……to school every day. walk
I…….to school now. am walking
5. Drive
He…….his struck. drives
He…….his struck at the moment. is driving
Answer Key
1. to the left of a. phía trước 1
2. to the right b. bên trái 2c
3. in c. trong 3c
4. in front of d. đối diện 4a
5. behind e. bên phải 5f
6. opposite f. phía sau 6d
Complete the exercise with the words in the box.
in opposite behind to the left of to the right of in front of

 Look at the food store. A girl is (1)……… the store. A boy is waiting (2)………the store. There are mountains (3) ………the store and some houses (4)………it. There are some trees (5)………the store. There is a truck (6) ………the store.
Answer Key: 1.in 2. in front of 3. behind
4. opposite 5. to the right of 6. to the left of
A B
1. How a. bao nhiêu
2. How many b. ở đâu
3. How old c. mấy tuổi
4. What d. khi nào
5. Where e. như thế nào
6. When f. mấy giờ
7. What time g. cái gì
8. Who h. ai

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về GRAMMAR PRACTICE 3
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự