GRAMMAR PRACTICE 4

giáo án Tiếng Anh 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 3       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
rcq00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/19/2018 10:16:16 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
1
Lần tải
3
File đã kiểm duyệt an toàn

Week 23 Period 69 GRAMMAR PRACTICE 4 Grade 6 p 92-93-94-95  Objectives: Further practice in likes and dislikes (simple present tense), countability, adjectives, question words, present progressive,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE 4, Giáo Án Tiếng Anh 6 , Giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE 4, doc, 1 trang, 0.01 M, Tiếng Anh 6 chia sẽ bởi H� Hà Th�? Thi đã có 3 download

 
LINK DOWNLOAD

GRAMMAR-PRACTICE-4.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Week 23
Period 69
GRAMMAR PRACTICE 4
Grade 6
p 92-93-94-95

Objectives: Further practice in likes and dislikes (simple present tense), countability, adjectives, question words, present progressive and simple present, quantifiers
Materials: pictures, posters, textbooks, handouts, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Sts’ activities

5’
10’
10’
5’
5’
5’
3’
2’

Match the words in column A with the words in column B
A B
1. a bottle of a. soda
2. a can of b. toothpaste
3. a bar of c. cooking oil
4. a box of d. eggs
5. a tube of e. soap
6. half a kilo of f. rice
7. a dozen g. chocolates
Today you are going to practice in likes and dislikes (simple present tense), countability, adjectives, question words, present progressive and simple present, quantifiers.
1. BE
2. OTHER VERBS

(+) S + am/is/are…
(-) S + am/is/are + not…
(?) Am/Is/Are + S …?
Yes, S + am/is/are.
No, I’m not
he/she/it + V-s/-es
we/you/they + aren’t
(+) S + Vo/V-s/-es…
(-) S + don’t/doesn’t + Vo…
(?) D/Does + S + Vo…?
Yes, S + do/does.
No, S + don’t/doesn’t.
he/she/it + isn’t
He/She/It + doesn’t +Vo.


. to express habits or the truth
LIKE
a. Do you ………… noodles? b. ………… she ………… chicken?
Yes, I ………… noodles. Yes, she …………chicken.
………… you ………… rice? …………she ………… fish?
No, …… …… …… rice No, she………fish.
Answer Key
a. like b. Does/like
like likes
Do/like Does/like
don’t/like doesn’t/like
Present Progressive Tense
(+) S + am/is/are +V-ing
(-) S + am/is/are + not + V-ing
(?) Am/Is/Are + S + V-ing?
Yes, S + am/is/are
No, I’m not.
he/she/it + isn’t.
we/you/they + aren’t.


. to express the actions that are happening in speaking
. …đang…
a. She eats a lot of fruit.
She ......... ……… an apple now.
. They drink juice.
They…… …… some juice at the moment.
c. He drives his bicycle every day.
He …… …… his bicycle at the moment.
d. She goes to bed early.
She …… …… to bed now.
e. She gets up early.
She …… …… up now.
f. She travels by bus.
She …… …… by bus now.
Answer Key
a. is eating d. is going
. are drinking e. is getting
c. is driving f. is traveling
Indefinite Articles A/AN
. A/An + singular countable noun
. A + words beginning in consonant sounds
. AN + words beginning in vowel sounds
Quantifiers SOME/ANY
. SOME/ANY + uncountable nouns/countable nouns in plural
. SOME appears in affirmative statements.
. ANY appears in negative statements and inte
ogative statements.
a. Do you like ………bananas?
No, I don’t like ……… bananas, but I have ………oranges.
I would like ………orange, please.
. Do we have ……… drinks?
There is ………fruit juice on the table.
c. Do you have ……… soda?
There is ……… on the shelf in the kitchen.
I would like ………can of soda.
Answer Key
a. any/any/some/an
. some/some

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về GRAMMAR PRACTICE 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU