Giáo Án Tiếng Anh 6:Grammar Practice 4

giáo án điện tử Tiếng Anh Tiếng Anh 6 Tiếng Anh 6 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
rcq00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-19 10:16:16
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Trang
1
Lần xem
7
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Week 23Period 69GRAMMAR PRACTICE 4Grade 6p 92-93-94-95Objectives: Further practice in likes and dislikes (simple present tense), countability, adjectives, question words, present progressive and s

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Week 23
Period 69
GRAMMAR PRACTICE 4
Grade 6
p 92-93-94-95

Objectives: Further practice in likes and dislikes (simple present tense), countability, adjectives, question words, present progressive and simple present, quantifiers
Materials: pictures, posters, textbooks, handouts, …
Procedure
Timing
CONTENTS
Teacher’s and Sts’ activities

5’
10’
10’5’

5’


5’

3’


2’

Match the words in column A with the words in column B
A B
1. a bottle of a. soda
2. a can of b. toothpaste
3. a bar of c. cooking oil
4. a box of d. eggs
5. a tube of e. soap
6. half a kilo of f. rice
7. a dozen g. chocolates
Today you are going to practice in likes and dislikes (simple present tense), countability, adjectives, question words, present progressive and simple present, quantifiers.


1. BE
2. OTHER VERBS

(+) S + am/is/are…
(-) S + am/is/are + not…
(?) Am/Is/Are + S …?
Yes, S + am/is/are.
No, I’m not
he/she/it + V-s/-es
we/you/they + aren’t
(+) S + Vo/V-s/-es…
(-) S + don’t/doesn’t + Vo…
(?) D/Does + S + Vo…?
Yes, S + do/does.
No, S + don’t/doesn’t.

he/she/it + isn’t
He/She/It + doesn’t +Vo.


. to express habits or the truth


LIKE
a. Do you ………… noodles? b. ………… she ………… chicken?
Yes, I ………… noodles. Yes, she …………chicken.
………… you ………… rice? …………she ………… fish?
No, …… …… …… rice No, she………fish.
Answer Key
a. like b. Does/like
like likes
Do/like Does/like
don’t/like doesn’t/like


Present Progressive Tense
(+) S + am/is/are +V-ing
(-) S + am/is/are + not + V-ing
(?) Am/Is/Are + S + V-ing?
Yes, S + am/is/are
No, I’m not.
he/she/it + isn’t.
we/you/they + aren’t.


. to express the actions that are happening in speaking
. …đang…

a. She eats a lot of fruit.
She ......... ……… an apple now.
b. They drink juice.
They…… …… some juice at the moment.
c. He drives his bicycle every day.
He …… …… his bicycle at the moment.
d. She goes to bed early.
She …… …… to bed now.
e. She gets up early.
She …… …… up now.
f. She travels by bus.
She …… …… by bus now.

Answer Key
a. is eating d. is going
b. are drinking e. is getting
c. is driving f. is traveling

Indefinite Articles A/AN
. A/An + singular countable noun
. A + words beginning in consonant sounds
. AN + words beginning in vowel sounds
Quantifiers SOME/ANY
. SOME/ANY + uncountable nouns/countable nouns in plural
. SOME appears in affirmative statements.
. ANY appears in negative statements and interrogative statements.

a. Do you like ………bananas?
No, I don’t like ……… bananas, but I have ………oranges.
I would like ………orange, please.
b. Do we have ……… drinks?
There is ………fruit juice on the table.
c. Do you have ……… soda?
There is ……… on the shelf in the kitchen.
I would like ………can of soda.
Answer Key
a. any/any/some/an
b. some/some

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngGRAMMAR PRACTICE 4 Grade 6.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • GRAMMAR PRACTICE 4
  Tiếng Anh 6
  GRAMMAR PRACTICE 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0