GRAMMAR PRACTICE

giáo án Tiếng Anh 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
ncq00q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/19/2018 10:14:10 AM
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Lần xem
1
Lần tải
4
File đã kiểm duyệt an toàn

Week 6 Period 17 GRAMMAR PRACTICE 1 Grade 6 p 40-41-42-43  Objectives: Further practice in “BE”, imperatives, numbers, question words, there is/ there are and furniture vocabulary  Materials: ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE, Giáo Án Tiếng Anh 6 , Giáo án điện tử GRAMMAR PRACTICE, docx, 1 trang, 0.02 M, Tiếng Anh 6 chia sẽ bởi H� Hà Th�? Thi đã có 4 download

 
LINK DOWNLOAD

GRAMMAR-PRACTICE.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Week 6
Period 17
GRAMMAR PRACTICE 1
Grade 6
p 40-41-42-43

Objectives:
Further practice in “BE”, imperatives, numbers, question words, there is/ there are and furniture vocabulary

Materials:
Pictures, posters, textbooks,…

Procedure


Timing
CONTENTS
Teacher’s and Students’ activities

5’
8’
5’
5’
5’
5’
5’
5’
2’

Come in.
Sit down.
Open your book.
Close your book.
Ex:
Teacher : Simon says, “Come in”
Teacher: Simon says, “Sit down”.
Teacher: “Open your book.”
→ Sts come in.
→ Sts sit down.
→ Sts don’t open their books.

 Today you are going to review the ve
“ BE”, imperatives, numbers, question words, there is/ there are and furniture vocabulary.
Learn by heart vocabulary + the dialogue
(+)
(-)
(?)

I + am
He/She/ It + is
We/You/They + are
I’ m not
He/She/ It + isn’t
We/You/They + aren’t
Am I?
Is + he/she/it?
Are + we/you/they?

. Things that are always true
. thì, là, ở,…
I’m/You’re/He’s/She’s/It’s/We’re/They’re/aren’t/isn’t/I’m not
Fill in the blanks with the co
ect form of the ve
BE.
1. I…………Nga. I…………a student.
My mother and father…………teacher.
There…………four people in my family.
2. I…………Ba. This…………Nga.
She…………my friend. We…………in the yard.
My mother and father…………in the house.
3. How old…………you? I…………twelve.
How old…………she? She…………eleven.
…………he eleven?
…………they twelve? – No, they…………
Answer key
1. am/am/are/is/are
2. am/is/is/are
3. are/am/is/is/is/isn’t/are/aren’t


Come in.
Close your book.
Stand up.
Don’t talk in class.
Vo…/Don’t Vo…
. to orde
.Hãy…
. Come in
Fill in the blank with an appropriate preposition or word.
Come…………
Sit…………
Open…………book.
Close…………book.
Stand…………
Answer Key
Come in.
Sit down.
Open your book.
Close your book.
Stand up.
A
1. Where
2. Who
3. What
4. How
5. How old
6. How many
B
a. to ask about place
. to ask about thing
c. to ask about age
d. to ask about quality
e. to ask about manne
f. to ask about people

Answer Key: 1a 2f 3b 4e 5c 6d
1. How many desks are there?
How many books are there?
How many students are there?
How many teachers are there?
2. a. …is your name? – My name…Nam.
b. …do you live? I …in Hanoi.
c. …is that? – That……my
other.
d. …does he do? He…a student.
Answer Key
1. There is one desk.
There are three books.
There are two students.
2. is/is
Where/live
What/is
What/is
A
One
Twelve
Thirteen
Fifteen
Thirty
Forty
Eighty
B
12
30
80
1
40
15
13


1. Write the words for the numbers.
1,5,8,10,20, 30, 50, 70, 90, 100
2. Write the numbers for the words
Four, seven, nine, eleven, fifteen, twenty-five, sixty, seventy-five, eighty
Answer Key
One, five, ten, twenty,

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về GRAMMAR PRACTICE
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU