HH7T31

Đăng ngày 12/11/2017 11:02:37 PM | Thể loại: Nguyễn Minh Quốc | Chia sẽ bởi: Quốc Nguyễn Minh | Lần tải: 0 | Lần xem: 133 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

 


Giáo án Hình Học 7                                                                                                GV: Nguyễn Minh Quốc

 

 

 

 

 

I. Mục Tiêu:

 1. Kiến thức:

 - Hệ thống hoá các kiến thức hình học của chương 1.

 2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng chứng minh hai đường thẳng song song, vuông góc và chứng minh hai tam giác bằng nhau.

 3. Thái độ:

 - Học tập nghiêm túc, tích cực.

II. Chuẩn Bị:

- GV: Thước thẳng, êke, thước đo góc.

- HS: Ôn tập chu đáo.

III. Phương  pháp: Vấn đáp, thảo luận theo nhóm.

IV. Tiến Trình:

  1. Ổn định lớp: (1’) 7A1:................................................................

7A5:...............................................................

7A6:...............................................................

 2. Kiểm tra bài cũ:

   Xen vào lúc ôn tập

 3. Bài mới:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

GHI BẢNG

Hoạt động 1: (14’)

 GV cho HS đọc đề.

 GV vẽ hình.

 

 

 

 

 

 

 

 Hai tam giác nào chứa hai cạnh BE và CF?

 Hai tam giác này là hai tam giác vuông hay tam giác thường?

 Chúng có các yếu tố nào bằng nhau?

 

 Hai tam giác này đã đủ các yếu tố để kết luận chúng bằng nhau chưa?

 

 EBM =  CFM thì ta suy ra được điều gì?

 

 HS đọc đề bài toán.

 HS chú ý the o dõi và vẽ hình vào trong vở.

 

 

 

 

 

 

 

 EBM và CFM

 

 Hai tam giác vuông.

 

 

 MB = MC  (gt)

   (đđ)

 Đủ

 

 

 

 

 BE = CF

 

Bài 40: 

 

 

Giải: 

Xét hai tam giác vuông EBM và CFM ta có:

 

 MB = MC  (gt)

   (đối đỉnh)

Do đó: EBM =  CFM (hệ quả g.c.g)

Suy ra: BE = CF

 

 

 


Giáo án Hình Học 7                                                                                                GV: Nguyễn Minh Quốc

 

 

Hoạt động 2: (15’)

 GV cho HS đọc đề.

 GV vẽ hình.

 

 

 

 

 

 

 

 Chứng minh ID = IE và ID = IF để suy ra ba đoạn thẳng này bằng nhau.

 Hai tam giác nào chứa ID và IE?

 Đây là 2 tam giác gì?

 Chúng có các yếu tố nào bằng nhau?

 GV cho HS lên bảng chứng minh AID = AIF.

 

 

HS đọc đề bài toán.

 HS chú ý the o dõi và vẽ hình vào trong vở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIDBIE

 

 Hai tam giác vuông.

  (gt)

 BI  là cạnh chung

 HS lên bảng, các em còn lại làm vào trong vở, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.

 

 

 

Bài 41: 

 

 

 

 

Xét hai tam giác vuông BID và BIE ta có:

  (gt)

 BI  là cạnh chung

Do đó: BID = BIE (hệ quả g.c.g)

Suy ra: ID = IE (1)

 

 

Tương tự ta cũng chứng minh được

 AID = AIF

Suy ra: ID = IF (2) 

Từ (1) và (2) ta suy ra: ID = IE = IF

 

 

 

 

          4. Củng Cố:

             - Xen vào lúc ôn tập.

           5. Hướng dẫn về nhà: (2’)

               - Về nhà xem lại các bài tập đã giải.

  - Ôn tập chu đáo để thi HKI.

 6. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

 

 .................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án liên quan


Xem thêm