Hồ sơ đảng 2017

Đăng ngày 12/16/2017 7:45:24 AM | Thể loại: Đảng | Chia sẽ bởi: Hùng Phạm Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Hồ sơ đảng 2017, Đảng. . https://nslide.com/giao-an/ho-so-dang-2017.dgux0q.html

Nội dung

ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH HẬU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ẤP VĨNH MẪU

Vĩnh Hậu, ngày 14 tháng 12 năm 2014

BẢN TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH
NĂM 2017

Tôi tên: Trần Thanh Liệt, sinh năm 1964.
Chức vụ trong đảng: Phó bí thư chi bộ ấp.
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Trưởng ấp, ấp Vĩnh Mẫu.
Đơn vị công tác: Ấp Vĩnh Mẫu – xã Vĩnh Hậu.
Chi bộ: Ấp Vĩnh Mẫu.

- Căn cứ vào hướng dẫn số 32/KH-ĐU ngày 22/11/2017 của Ban thường vụ
Đảng ủy “Kiểm điểm tự phê bình và phê bình, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2017”.
Qua một năm thực hiện nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của người đảng viên. Tôi xin kiểm điểm với những ưu, khuyết điểm như sau:

I. VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ
Theo tinh thần nghị quyết hướng dẫn viết bản tự phê và phê bình bản thân tôi luôn viết nói và làm theo đúng quan điểm đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.Luôn kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chấp hành quan điểm, chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Qua học tập nghị quyết của cấp trên bản thân tôi luôn có lập trường vững vàng, luôn một lòng theo Đảng, luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành tốt các công việc và phục vụ hết sức mình vì lý tưởng cách mạng và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ theo điều lệ Đảng, ý thức tự giác trách nhiệm của bản thân tự học và rèn luyện để không ngừng nâng cao kiến thức và lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ được giao.

II. VỀ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG
Bản thân tôi luôn chấp hành tuyệt đối trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham ô, không quan liêu hách dịch chống các biểu hiện tiêu cực khác, bản thân luôn đoàn kết thống nhất trong Đảng và nội bộ giữ gìn tốt mối quan hệ mật thiết với nhân dân và với tổ chức thường xuyên giúp đỡ những người gặp khó khăn ở địa phương.
Trong quá trình công tác tôi luôn hòa đồng cùng tập thể và tạo đầu mối trung tâm đoàn kết nội bộ không gây mâu thuẫn, chia sẽ bè phái làm mất đoàn kết trong nội bộ, thường xuyên thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình đấu tranh và đóng góp thẳn thắn chỉ ra được những cái đúng, cái sai để bản thân và đồng chí mình khắc phục sữa chữa thực hiện đúng quy chế của cơ sở, thể hiện đúng quy chế vai trò của người Đảng viên, giữ gìn tư cách đạo đức, tác phong gương mẫu của mình cùng gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với chủ đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng cho Đảng ta ngày càng một trong sạch và vững mạnh, là đạo đức là văn minh, chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng viên không được làm, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng quan hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và được nhân dân tính nhiệm.

III. VỀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tôi luôn có những quan điểm rõ ràng với mục tiêu phục vụ nhân dân, sống có lý tưởng cách mạng của người đảng viên, giữ gìn cuộc sống chân thật và trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tôn trọng lẽ phải, đem lại sự công bằng cho xã hội và thẻ hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người đảng viên mà đảng và nhà nước giao cho.
Trong thời gian qua, từ đầu năm đến tháng 9/2017 với vai trò là phó ấp công an, bản thân tôi luôn điều hành hoạt động trong mọi lĩnh vực địa bàn ấp mà mình được quản lý; như tuần tra trong các ngày lễ lớn, quản lý về hộ khẩu, công tác hòa giải hàng tuần, thành lập các tổ dân tự quản, thành lập đội dân phòng.
Kết quả quản lý điều hành và việc quy tụ đoàn kết, thái độ chí công vô tư, khách quan, được sự tín nhiệm của chi bộ và quần chúng nhân dân.
Ý thức và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn có quan điểm rõ ràng và tu dưỡng đạo