Tuần 23 Tiết 45
Bài 36. ETILEN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết được;
(Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của etilen.
(Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.
(Tính chất hóa học: Phản ứng cộng trong dung dịch, phản ứng trùng hợp tạo PE, phản ứng cháy.
(Ứng dụng: Làm nguyên liệu điều chế nhựa PE, ancol (rượu) etylic, axit axetic.
2. Năng lực
Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt
Năng lực chung
Năng lực chuyên biệt

- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụng CNTT
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.


3. Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
+Mô hình phân tử etilen dạng rỗng.
+ Video thí nghiệm điều chế khí etilen.
2. Học sinh: Tìm hiểu nội dung bài học trước khi lên lớp
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
Hoạt động 1 : Khởi động
a. Mục tiêu:
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài học mới.
- Năng lực phát hiện vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa họ.c- Phát triển các phẩm chất trách nhiệm đối với bảo vệ MT sống.
b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu 1 số hình ảnh về rác thải nhựa để tạo tình huống kết nối bài học mới
/
Tại sao rác thải nhựa là 1 trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nguy hiểm ?
c. Sản phẩm: Học sinh quan sát hình ảnh và đưa ra câu trả lời
d. Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu HS quan sát hình ảnh và thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi.
Thực hiện nhiệm vụ: HS qua sát hình ảnh, thảo luận và trả lời câu hỏi của GV
Báo cáo: Đại diện HS trình bày ý kiến, HS khác nhận xét và bổ sung
Kết luận, nhận định: GV nhận xét và nêu vấn đề tại sao rác thải nhựa lại rất khó bị phân hủy; Nó được sản xuất từ nguyên liệu gì? Để trả lời câu hỏi đó hôm nay chúng ta tìm hiểu về Etilen
“ Etilen là nguyên liệu để điều chế polietilen dùng trong công nghiệp chất dẻo. Ta hãy tìm hiểu về công thức, tính chất và ứng dụng của Etilen”
Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1 Tìm hiểu trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí
a. Mục tiêu:
(Tính chất vật lí : Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước , tỉ khối so với không khí.
- Hình thành và phát triển Năng lực tự học và Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
b. Nội dung:Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
c. Sản phẩm:HS trình bày được nội dung về tính chất vật lí của Etilen.
Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
d. Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi “ Etilen có những tính chất vật lí nào?”
Thực hiện nhiệm vụ: HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi.
Báo cáo: HS trình bày tính chất vật lí của etilen.HS khác nhận xét (nếu có)
Kết luận: GV nhận xét và kết luận
Hoạt động 2.2 Cấu tạo phân tử
a. Mục tiêu:
HS viết và lắp ráp được công thức phân tử, công thức cấu tạo, nêu được đặc điểm cấu tạo phân tử của etilen
- Năng lực sử dụng CNTT; Năng lực thực hành hóa học
b. Nội dung:
Mô hình phân tử:
/
Công thức cấu tạo:
H H
C = C Viết gọn: CH2 = CH2
H H
Đặc điểm cấu tạo phân tử: Có 1 liên kết đôi C = C
Trong liên kết đôi có 1 liên kết kém bền dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học.
c. Sản phẩm:
Lắp ráp được mô hình phân tử rỗng. Viết được CTCT và nhận xét đặc điểm cấu tạo phân tử