hóa hữu cơ

giáo án điện tử Hóa học Hóa học 12 nâng cao
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       8      0
Ngày đăng 2017-05-03 22:48:02 Tác giả tiến mai văn loại .doc kích thước 2.01 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Tổng hợp hữu cơ Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp 1 Tổng hợp hữu cơ I. TỔNG HỢP ANCOL - PHENOL. 1. Tổng hợp ancol. a. Tổng hợp từ dẫn xuất cơ Mg: Victor Grignard phát hiện và mở rộng ứn

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tổng hợp hữu cơ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ

I. TỔNG HỢP ANCOL - PHENOL.
1. Tổng hợp ancol.
a. Tổng hợp từ dẫn xuất cơ Mg:
Victor Grignard phát hiện và mở rộng ứng dụng hợp chất cơ magie trong tổng hợp hữu cơ. Nhờ thành công đó ông được nhận giải Nobel năm 1912.
Tác nhân Grignard dùng nhiều nhất trong tổng hợp để tạo thành liên kết C-C do sự cộng hợp vào liên kết đôi, đặc biệt là liên kết đôi cacbonyl. Trong mỗi trường hợp, Mg di chuyển từ C tới nguyên tố âm điện hơn. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng nucleofin.

Hiệu suất của sản phẩm cộng thường cao với số lớn hợp chất cacbonyl. Sự thủy phân sản phẩm cộng thu được ancol tương ứng. Với andehit fomic thì ta thu được ancol bậc 1 có số nguyên tử C trong mạch hơn tác nhân Grignard một nguyên tử C, với đồng đẳng của andehit fomic ta thu được ancol bậc 2, với xeton, este, clorua axit thì cho ancol bậc 3.
Với xeton:
;
Với este:
;
Với clorua axit:

 
Thí dụ:
 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ


Có thể thay tác nhân R-MgX bằng R-Li, phản ứng xảy ra theo cơ chế AN.

Thí dụ:


 Nếu dùng axetylua hay ankinyl liti hoặc ankinyl magie tác dụng với andehit hoặc xeton thì thu được ancol chưa no:


 
Nếu cho dẫn xuất Grignard tác dụng với etylen oxit thì ta thu được sản phẩm là ancol bậc 1 tăng thêm 2 nguyên tử C; với propylen oxit thì ta thu được sản phẩm là ancol bậc 1 tăng thêm 3 nguyên tử C, phản ứng diễn ra theo cơ chế SN2:


 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ

Chú ý:
Nếu dùng tác nhân là hợp chất cơ đồng liti hoặc cơ cadimi tác dụng với clorua axit thì sản phẩm chỉ dừng lại ở sự tạo thành andehit do tính chọn lọc cao của các tác nhân này.

 
b. Hidrobo hóa – cacbonyl hóa – oxi hóa anken:
 Phương pháp này đi từ sản phẩm triankyl bo của anken và boran, cho phản ứng với CO sau đó cho phản ứng với H2O2 trong môi trường kiềm thu được triankyl cacbinol, phản ứng này xảy ra nhanh và dùng để điều chế triankyl cacbinol đối xứng.

Thí dụ: 
2. Tổng hợp phenol.
 Phenol là sản phẩm chủ yếu thu được từ quá trình chưng cất than đá. Trong công nghiệp, phenol được tổng hợp cùng với axeton từ sản phẩm dầu mỏ cumen:

 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ

phản ứng xảy ra qua cơ chế gốc, trong đó quá trình chuyển vị gọi là chuyển vị hidroperoxit.
 
II. TỔNG HỢP ANDEHIT - XETON.
1. Phản ứng của hợp chất Grignard:
* Phản ứng của hợp chất Grignard với hợp chất có nhóm cacbonyl:
- Sự hóa hợp của tác nhân Grignard với clorua axit thường xả ra theo hai giai đoạn:

Sản phẩm trung gian là chất kém bền nó phân hủy tức thời thành xeton và MgXCl, sau đó xeton tạo thành tiếp tục phản ứng nhanh với tác nhân Grignard cho muối của ancol bậc 3, sự thủy phân muối này cho ancol bậc 3 tương ứng.

Với lý do trên nên trong thực tế người ta không dùng phản ứng cộng của tác nhân Grignard với clorua axit không dùng tổng hợp xeton.
Nếu dùng tác nhân là hợp chất cơ đồng liti hoặc cơ cadimi tác dụng với clorua axit thì sản phẩm chỉ dừng lại ở sự tạo thành andehit do tính chọn lọc cao của các tác nhân này.

 
 
- Với amit có hai nhóm thế theo tỷ lệ 1:1 tạo ra xeton:
 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ


- Với nitrin:
 Phản ứng chỉ dừng lại ở xeton.
-         Phản ứng với các andehit, xeton α,β-không no:
tương tự như ankadien-1,3 có phản ứng cộng 1,2 và cộng 1,4.
Sự cạnh tranh giữa phản ứng cộng 1,2 và cộng 1,4 chịu sự chi phối rất mạnh của hiệu ứng không gian. Nếu ở cacbon β của andehit α,β-không no có ít nhất một nhóm thế thì có phản ứng cộng 1,2 tức là phản ứng cộng vào nhóm cacbonyl (C=O).
Thí dụ:

 
Đối với penten-3-on-2 thì tỷ lệ sản phẩm cộng 1,4 và 1,2 là 3:1.

Nếu có thêm một nhóm –CH3 ở cacbon β, tức trong trường hợp 4-Metylpenten-3-on-2 thì hoàn toàn có sản phẩm cộng 1,2 tức chỉ xảy ra phản ứng của hợp chất Grignard với xeton:

 
 
 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ

2. Phản ứng Reimer-Tiemann:
 Điều chế andehit thơm có nhóm –OH đính ở vị trí octo so với nhóm –CHO. Cho phenol tác dụng với clorofom trong môi trường kiềm, đun nóng:

(phản ứng công nghiệp sản xuất Salixylandehit).
 
3. Phản ứng Gattermann:
 Là phản ứng fomyl hóa hợp chất thơm có khả năng phản ứng cao trong phản ứng SE như phenol, este của phenol và hidrocacbon khác. Tác nhân được sử dụng là hidroxianua, hidroclorua và xúc tác là ZnCl2 hay AlCl3 khan hoặc cải tiến bằng cách dùng Zn(CN)2 và hidroclorua. Thủy phân các sản phẩm sẽ tạo ra các andehit.

 
4. Phản ứng Friedel-Crapts:
Axyl hóa vòng thơm dùng clorua axit có xúc tác axit lewis, hay dùng nhất là AlCl­3 khan.

Phản ứng này thường tiến hành trong dung môi CS2 hoặc nitrobenzen, thường phải dùng xúc tác nhiều hơn do xeton tạo phức với xúc tác. Phản ứng dừng lại ở giai đoạn thế một lần.
 
5. Phản ứng Gattermann-Koch:
 Là phản ứng điều chế andehit thơm bằng cách cho oxit cacbon CO tác dụng với hidrocacbon thơm khi có mặt Hidroclorua và Nhôm clorua khan. Phản ứng xảy ra ở áp suất thường chỉ cần dùng thêm CuCl, nếu ở áp suất cao thì không cần CuCl.
 Thí dụ:

 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ


6.Phản ứng ankyl hóa Haller-Bauer:
 Xeton có chứa hidro α tác dụng với alkyl halogenua khi có mặt của bazo mạnh như NaNH2, KNH2 tạo ra xeton có nhóm ankyl ở cacbon α. Phản ứng này điều chế các đồng đẳng của xeton.

 Phản ứng này có sự cạnh tranh của phản ứng O-ankyl hóa do sự chuyển hóa giữa hai dạng cộng hưởng của anion trung gian trên:

 Nếu dẫn xuất ankylhalogenua có độ hoạt động hóa học cao thì sản phẩm O-ankyl hóa là sản phẩm chính, ngược lại nếu dẫn xuất ankylhalogenua có độ hoạt động hóa học yếu thì sản phẩm C-ankyl hóa là sản phẩm chủ yếu.

 Phản ứng ankyl hóa theo Haller-Bauer ít được áp dụng để tổng hợp các dẫn xuất của các xeton đơn giản, trừ khi cần tổng hợp xeton có nhiều nhóm thế là các gốc ankyl mà các dẫn xuất loại này điều chế bằng các phương pháp khác rất khó khăn.
 Thí dụ:

 
7. Phản ứng cộng Diels-Alder:
 Khi tác dụng với butadien, andehit hay xeton chưa no đóng vai trò của một dienophin:

 Đây là phản éng cộng vòng với số electron (4n+2).
 
8. Một số phản ứng giảm mạch cacbon:
 a. Phản ứng oxi hóa:
Tác nhân thường dùng để cắt đứt nối đôi cacbon-cacbon là ozon. Phản ứng này được thực hiện theo hai giai đoạn: đầu tiên, sự cộng ozon vào nối đôi cacbon-cacbon
 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ

cho hợp chất ozonit; sau đó, sự thủy phân hợp chất ozonit cho sản phẩm cắt đứt là hợp chất cacbonyl, trong phản ứng này người ta thường dùng chất khử là Zn để khử sản phẩm phụ là H2O2 để tránh phản ứng oxi hóa nhóm andehit thành nhóm axit cacboxylic. Phản ứng này được dùng để xác định vị trí liên kết đôi trong phân tử anken.


Đối với phản ứng ozon hóa người ta cho ozon đi qua dung dịch anken trong dung môi trơ như CCl4 sau đó làm bay hơi dung môi thu được hợp chất ozonit dưới dạng dầu sệt. Chất này không bền, dễ nổ do đó không được tinh chế mà chế hóa trực tiếp với nước có mặt của chất khử ta thu được andehit hoặc xeton.
Thí dụ:

 
b. Phản ứng Decacboxyl hóa axit:
Cho hơi axit đi qua MnO hay ThO ở 3000C:


có thể dùng muối axit:


Decacboxyl hóa diaxit tạo thành xeton vòng:

 
 
 
 
 
 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ

III. TỔNG HỢP AXIT CACBOXYLIC.
1. Phương pháp cacbonyl hóa:
a. Tổng hợp từ hợp chất Grignard:
 Phản ứng của tác nhân Grignard với CO2 cho sản phẩm là muối của axit cacboxylic, sau đó thủy phân muối này thu được axit cacboxylic.

Tuy nhiên, sản phẩm muối của axit cacboxylic chứa nối đôi C=O do đó tiếp tục phản ứng với tác nhân Grignard.

Trong thực nghiệm có thể loại bỏ phản ứng này bằng cách đổ dung dịch Grignard vào CO2 rắn mịn (nước đá khô).
Phương pháp Grignard này dùng thích hợp cho dẫn xuất halogen không có khả năng phản ứng theo cơ chế SN2. Phản ứng ưu việt hơn với dẫn xuất halogen bậc 1 hoặc bậc 2 do ảnh hưởng của hiệu ứng không gian.
- Ta có thể điều chế axit cacboxylic từ hợp chất cơ kim khác như cơ liti:

Thí dụ:

- Muối của axit cacboxylic cũng thu được khi cho oxit cacbon CO phản ứng với kiềm hay ancolat dưới áp suất 6atm ở 120-1300C, sau đó thủy phân muối này thu được axit cacboxylic tương ứng:


 
b. Phản ứng Reppe:
Cho khí etylen hay olefin tác dụng với khí CO và H2O khi có xúc tác cacbonyl niken Ni(CO)4:
 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Tổng hợp hữu cơ


Thí dụ:

- Có thể cho khí etylen hay olefin tác dụng với khí CO trong dung dịch axit sunfuric đặc:

Thí dụ:

 
2. Phản ứng với các  este α,β-không no:

Phản ứng này tương tự như ankadien-1,3 có phản ứng cộng 1,2 và cộng 1,4.
Các este không no của axit α,β-không no khi phản ứng với hợp chất Grignard cho sản phẩm cộng 1,4:

Sự cạnh tranh giữa phản ứng cộng 1,2 và cộng 1,4 chịu sự chi phối rất mạnh của hiệu ứng không gian.
 
3. Tổng hợp Arndt-Eister:
 Clorua axit tác dụng với diazometan, phân hủy sản phẩm bằng cách đun nóng với Ag2O tạo ra xeten, cho xeten tác dụng với nước được axit có số nguyên tử cacbon tăng 1 so với clorua axit ban đầu:
 Đặng Bá Hưng – Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp  1


Nguồn:tiến mai văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử hóa hữu cơ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png1125_tong_hop_huu_co.doc[2.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
71wt0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-05-03 22:48:02
Loại file
doc
Dung lượng
2.01 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
8
giáo án điện tử hóa hữu cơ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • HOA HUU CO
  Hóa học 12
  HOA HUU CO

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2013

  Xem: 0

 • hóa hữu cơ
  Hóa học 11
  hóa hữu cơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2013

  Xem: 0

 • hoa huu co
  Hóa học 11
  hoa huu co

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2010

  Xem: 774

 • hoa huu co
  Lưu trữ
  hoa huu co

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2009

  Xem: 433

 • hóa huu co
  Hóa học 11
  hóa huu co

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2012

  Xem: 0

 • Hóa Hữu Cơ
  Chuyên Đề Ôn Thi
  Hóa Hữu Cơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên Đề Ôn Thi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2013

  Xem: 0

 • hoa huu co
  Hóa học 12
  hoa huu co

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2010

  Xem: 179

 • Hoa Huu co
  Hóa học hữu cơ
  Hoa Huu co

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học hữu cơ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2010

  Xem: 5

 • HÓA HỮU CƠ
  ĐỀ CƯƠNG ÔN THI
  HÓA HỮU CƠ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử ĐỀ CƯƠNG ÔN THI

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2010

  Xem: 0

 • HOA HUU CO
  Hóa học 12
  HOA HUU CO

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2013

  Xem: 0