PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN

TRƯỜNG THCS BẰNG PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 07/TB-THCS

 

Sơn Bằng, ngày 29 tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH

NĂM HỌC 2016-2017

 

Kính gửi: - Đảng ủy, HĐNH, UBND xã Sơn Bằng

       - Ban Văn hóa;

      - Hội Khuyến học;

      - Ban Chỉ huy các xóm.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường THCS Bằng Phúc, đến nay nhà trường cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu năm học đã đề ra. Năm học 2016-2017 diễn ra trong bối cảnh khó khăn chung của xã nhà, nhưng với lòng tận tâm với nghề, tâm huyết với học sinh, thầy và trò Trường THCS Bằng Phúc đã gặt hái được kết quả đáng khích lệ, kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Học sinh giỏi cấp tỉnh:3 học sinh đạt giải (Có danh sách kèm theo)

- 2 Giải Nhất: Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn ( Hiện tại đang tham dự cấp Quốc gia chưa thông báo kết quả).

1. Em Phạm Trọng Danh - Lớp 9B đạt Giải KK cuộc thi IOE.

2. Em Nguyễn Thị Thanh Huyền và Nguyễn Thị Thu Hiền đạt Giải Nhất cuộc thi “vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn”.

- 1 Giải Khuyến khích về cuộc thi Olympíc giải Tiếng Anh trên mạng Internét.

2. Học sinh giỏi cấp huyện:46 lượt học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 11 giải Ba, 26 giải KK, 2 giải C - Khoa học kĩ thuật) (Có danh sách kèm theo)

- Olympic 6,7,8,9: 30 học sinh đạt giải (1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 8 giải Ba, 18 giai KK)

- Thể dục: 4 giải (3 giải Nhì, 1 giải Ba)

- Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn: 2 giải Ba, 6 giải KK.

- Olympic Tiếng Anh qua mạng Internet: 2 giải KK.

- Sáng tạo KHKT dành cho học sinh THCS: 2 giải C

Để khích lệ động viên phong trào học tập, rèn luyện của các cháu học sinh, nhà trường kính gửi thông báo đến quý lãnh đạo, ban Văn hóa, hội Khuyến học xã Sơn Bằng kết quả học tập năm học 2016-2017 để có hình thức tuyên dương, khen ngợi trên truyền thanh toàn xã, các xóm.

 

Nơi nhận:

- ĐU, UBND, HĐND;

- Ban VH;

- Hội Khuyến học xã;

- BGH, GV, HS toàn trường;

- Web nhà trường;

- Lưu VT, Hồ sơ TĐKT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phan Văn Tuân

 


PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI HUYỆN, TỈNH 

NĂM HỌC: 2016-2017

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

XÓM

MÔN

KẾT QỦA

GHI CHÚ

Huyện

Tỉnh

1

Đinh Thị Tuyết Nhi

6A

Kim Sơn - SP

Địa lý

Ba

 

SP

2

Phạm Bảo Quân

6A

Sơn Trung

Liên môn, tích hợp

KK

 

ST

3

Phạm Minh Quân

6A

Cự Sơn - SB

Toán

Ba

 

SB

4

Đào Minh Quân

6A

Mãn Tâm - SB

1. Toán.    

Ba

 

SB

2.  Liên môn, tích hợp

  KK

 

SB

5

Nguyễn Ngọc Duyên

6A

Phúc Đình - SB

Ngữ văn

KK

 

SB

6

Nguyễn Thị Hà Giang

6B

Thanh Uyên - SB

Địa lý

Ba

 

SB

7

Phan Nhật Minh

6C

Đông Sơn - SB

Toán

Ba

 

SB

8

Nguyễn Thị Thu Hiền

6C

Phúc Đình - SB

Địa lý

Nhì

 

SB

9

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

7A

Chùa - SB

Tin học

KK

 

SB

10

Đào Thái Hà My

7A

Cự Sơn - SB

Toán

Nhì

 

SB

11

Đào Ngọc Bích

7A

Mãn Tâm - SB

Ngữ văn

KK

 

SB

12

Phạm Đình Bách

7A

Thanh Uyên - SB

Ngữ văn

KK

 

SB

13

Nguyễn Quốc Đại

7B

Triều Lĩnh - SP

Toán

Nhất

 

SP

14

Lê Đức Hải

7B

Chùa - SB

Tin học

KK

 

SB

15

Thái Thị Huyền Trang

8A

Phan Định - SB

Tiếng Anh

KK

 

SB

16

Phạm Thị Hoàng Đình

8A

Thanh Uyên - SB

Địa lý

KK

 

SB

17

Nguyễn Tuấn Trung

8B

Châu Sơn - SP

Hóa học

KK

 

SP

18

Nguyễn Yên Huy

8B

Châu Sơn - SP

KHKT

C

 

SP

19

Trần Đức Thiện

8B

Trung Hoa - SP

1. KHKT.

C

 

SP

2. Thể dục

Ba

 

SP

20

Nguyễn Đức Thịnh

8B

Lai Thịnh - SB

Lịch sử

KK

 

SB

21

Trần Thị Hải Lê

8B

Phan Định - SB

Ngữ văn

KK

 

SB

22

Phạm Trần Bảo Ngọc

8B

Phúc Đình - SB

Ngữ văn

Ba

 

SB

23

Nguyễn Thị Huyền Trang

8B

Thanh Uyên - SB

Thể dục

Nhì

 

SB

24

Thái Xuân Phương

8C

Kim Sơn - SP

Ngữ văn

KK

 

SP

25

Hồ Thị Thu Trang

8C

Phan Định - SB

Lịch sử

KK

 

SB

26

Nguyễn Phan Thị Linh

9A

Kim Sơn - SP

Lịch sử

Nhì

 

SP

27

Phạm Thị Thanh Thảo        

9A

Chùa - SB

Liên môn, tích hợp

KK

 

SB

28

Nguyễn Thị Thu Hiền

9A

Cự Sơn - SB

1. Ngữ văn.

KK

 

SB

2. Liên môn, tích hợp                    

Ba

Nhất

SB

29

Hồ Viết Đức

9A

Lai Thịnh - SB

Thể dục

Nhì

 

SB

30

Nguyễn Thị Thanh Huyền

9A

Thanh Uyên - SB

1. Sinh học.

Ba

 

SB

2. Liên môn, tích hợp

Ba

Nhất

SB

31

Phạm Quốc Bảo            

9B

Sơn Trung

1. Olimpic tiếng anh trên Internet

KK

 

ST

2. Liên môn, tích hợp

  KK

 

ST

32

Phạm Trọng Danh

9B

Cự Sơn - SB

1. Tiếng anh. 

KK

 

SB

2. Olimpic tiếng anh trên Internet 

Ba

KK

SB

33

Nguyễn Quốc Khánh

9B

Lai Thịnh - SB

Tiếng Anh

KK

 

SB

34

Nguyễn Thị Lê Hoa         

9B

Lai Thịnh - SB

Liên môn, tích hợp

KK

 

SB

35

Nguyễn Đức Phúc

9B

Mãn Tâm - SB

Hóa học

Ba

 

SB


36

Phạm Thị Thanh Tâm

9B

Mãn Tâm - SB

Sinh học

KK

 

SB

37

Hoàng Thái Học

9B

Mãn Tâm - SB

Thể dục

Nhì

 

SB

38

Trần Thị Thu Thuỷ

9B

Phan Định - SB

1. Ngữ văn. 

KK

 

SB

2. Liên môn, tích hợp

KK

 

SB

39

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

9B

Thanh Uyên - SB

Địa lý

KK

 

SB

Danh sách này có: 49 lượt em đạt giải (huyện: 46; tỉnh:3)

 

 

Tỉnh: 3 giải ( 2 Nhất; 1 KK)

 

 

 

Huyện: 46 giải ( 1 Nhất; 6 Nhì; 11 Ba; 26 KK; 2 giải C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Học sinh Nguyễn Quốc Đại (Bến trái) đạt giải Nhất môn Toán 7 cấp huyện; Học sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền (Ở giữa) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Bên trái) đều đạt gải Nhất cuộc thi Liên môn Cấp Tỉnh năm học 2016-2017 nhận thưởng tại Lễ tuyên dương- khen thưởng HSG tại PGD huyện Hương Sơn.

nguon VI OLET