hợp đồng vân chuyển hàng hóa

Đăng ngày 3/7/2017 8:16:47 PM | Thể loại: Đạo đức 1 | Chia sẽ bởi: Cuộc Hồ Văn | Lần tải: 5 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------------

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

Số: 01/HĐVCHH

 

Hôm nay, ngày 03 tháng 03 năm 2017 tại Trường Tiểu học Trung Hưng, xã Lương Thế Trân, CN, CM.

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ MƯỚN (gọi tắt là Bên A)

- Tên doanh nghiệp: Trường Tiểu học Trung Hưng

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Trung Hưng, xã Lương Thế Trân, CN, CM.

- Điện thoại: 0918419344, 0915717052

- Đại diện: Ông  Hồ Văn Cuộc       Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

BÊN CHỦ PHƯƠNG TIỆN (gọi tắt là Bên B):

- Đại diện: ..........................Chức vụ: ..............................

- Địa chỉ trụ sở chính: : Ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, CN, CM.

- Điện thoại: ..............Telex:.............Fax: .........................

Hai bên cùng thoả thuận các nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Hàng hoá vận chuyển

1- Tên hàng: Bên A thuê Bên B vận tải những hàng hoá sau:

- Bàn ghế học sinh, loại 2 chổ ngồi

2- Tính chất hàng hoá:

-          Cây gổ miền đông

3- Đơn vị tính đơn giá cước ……….. (phải quy đổi theo quy định của Nhà nước, chỉ được tự thoả thuận nếu Nhà nước chưa có quy định).

Điều 2. Địa điểm giao hàng và nhận hàng

1- Bên B đưa phương tiện đến nhận hàng tại Trường THCS Hòa Mỹ

(địa điểm xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau do Bên A giao.

(Chú ý: Địa điểm nhận hàng phải là nơi mà phương tiện vận tải có thể ra vào thuận tiện, an toàn).

2- Bên B giao hàng cho Bên A tại địa điểm Trường TH Trung Hưng, Ấp Trung Hưng, xã Lương Thế Trân, CN, CM.

 

Điều 3. Thời gian giao nhận hàng

 

STT

Tên hàng

Nhận hàng

Giao hàng

Số lượng

Địa điểm

Thời gian

Số lượng

Địa điểm

Thời gian

 

01

 

 

 

Bàn ghế học sinh

 

40 Bộ

Trường THCS Hòa Mỹ, huyện Cái Nước

 

03/03/2017

 

40 B

Trường Tiểu học Trung Hưng

 

03/03/2017

Điều 4. Phương tiện vận tải

1- bên A yêu cầu bên B vận tải số hàng trên bằng phương tiện Thủy đồng thời phải bảo đảm:

- Số lượng phương tiện là 1 chuyến

2- Bên B chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận tải để bảo đảm vận tải trong thời gian là 1 ngày

3- Bên B phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến đường giao thông đó để vận tải số hàng hoá đã thoả thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.

4- Bên B có quyền từ chối không nhận hàng nếu Bên A giao hàng không đúng loại hàng ghi trong vận đơn khi xét thấy phương tiện điều động không thích hợp với loại hàng đó, có quyền bắt Bên A phải chịu phạt giá trị tổng cước phí (tương đương trường hợp đơn phương đình chỉ hợp đồng.)

Điều 5. Thanh toán cước phí vận tải  

1- Tiền cước phí chính mà Bên A phải thanh toán cho Bên B bao gồm:

- Loại hàng thứ nhất là......... đồng.

2- Tổng cước phí bằng số ...... (bằng chữ)....................................

3- Bên A thanh toán cho Bên B bằng hình thức sau: Tiền mặt

Điều 6. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1- Bên nào vi phạm hợp đồng, một là phải trả cho bên vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng, mặt khác nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến mất mát, hư hỏng, tài sản phải chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hai do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm phải trả cho bên thứ hai là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra thì bên có lỗi phải chịu trách nhiệm bồi thường.

2- Nếu Bên A  giao hàng mà không đúng sự thật về số lượng, trọng lượng hàng hoá thì Bên A phải chịu phạt tiền cước phải trả cho lô hàng đó.

3- Nếu Bên B có lỗi làm hư hỏng hàng hoá trong qúa trình vận chuyển thì:

- Trong trường hợp có thể sửa chữa được nếu Bên A tiến hành sửa chữa thì Bên B phải đài thọ phí tổn.

- Nếu hư hỏng đến  mức không còn khả năng sửa chữa thì hai bên thoả thuận mức bồi thường hoặc nhờ cơ quan chuyên  môn giám định và xác nhận tỷ lệ bồi thường.

4- Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt giá trị phần tổng cước phí dự chi

5- Nếu hợp đồng này có một bên nào đó gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm, thì chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền phạt ở mức nhất theo các mức phạt mà hai bên  đã thoả thuận trong hợp đồng này. Trừ các loại trách nhiệm bồi thường khi làm mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá lúc vận chuyển (dựa theo quy định của Điều 23 Nghị định số 17/HĐBT).

Điều 7. Xử lý tranh chấp hợp đồng

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết trên cơ sở thoả thuận bình đẳng, cùng có lợi (cần lập biên bản ghi rõ toàn bộ nội dung sự việc và phương pháp giải quyết đã áp dụng).

Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 03 tháng 03 năm 2017 đến hết ngày 03 tháng 03 năm 2017

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

 

Đại diện bên A

 

Đại diện bên B

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc