Hướng dẫn báo cáo thực hành bài khảo sát dao động của con lắc đơn giáo án Vật lý 12

Đăng ngày 10/6/2009 2:14:26 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Lần tải: 111 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.53 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Họ và tên:

Nhóm:

Điểm

Lớp: 12A

Ngày:

1. Chuẩn bị (2 điểm)x1:


2. Kĩ năng thực hành (2 điểm)x1:


3. Xử lí, đánh giá số liệu (2 điểm)x3:


TổngBÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
Bài thực hành: KHẢO SÁT CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN.
ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Kiến thức:

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾTIII. DỤNG CỤ THỰC HÀNH


IV. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM
1. Khảo sát ảnh hưởng của biên độ đối với chu kì dao động T của con lắc đơn.
a. Nối cổng quang điện với ổ cắm A ở mặt sau đồng hồ đo thời gian hiện số (hình 3). Gạt núm chọn thang đo sang vị trí 9,999 s. Vặn núm chuyển mạch MODE sang vị trí T để đo từng chu kì dao động của con lắc.Cắm phích lấy điện của đồng hồ đo thời gian vào nguồn điện ~ 220 V. Bấm công tắc K ở mặt sau của nó để các chữ số hiển thị trên cửa sổ thời gian.
b. Treo viên bi có khối lượng vào đầu dưới của sợi dây mảnh, dài và không dãn. Vặn các vít của đế 3 chân , điều chỉnh cho giá đỡ can bằng thẳng đứng. Đặt thanh ke áp sát cạnh của giá đỡ tại vị trí (thấp hơn đáy viên bi) ứng với độ dài L trên thước milimet. Quay ròng rọc để thả dần sợi dây cho tới khi đáy của viên bi vừa tiếp xúc với cạnh ngang của thanh ke. Nếu gọi r là bán kính viên bi, thì độ dài l của con lắc đơn tính bằng l = L - r.
c. Điều chỉnh dây treo để con lắc đơn khối lượng có độ dài = 500 mm. Dịch chuyển cổng quang điện đến vị trí sao cho cửa sổ của nó nằm ngang với vị trí của tâm viên bi, cách tâm này một khoảng = 30 mm. Kéo viên bi đến vị trí đối diện
cửa sổ của cổng quang điện, rồi buông tay thả cho con lắc dao động không vận tốc đầu. Khi đó biên độ dao động của con lắc đơn bằng (với thì )
Sau 2 – 3 dao động, bấm nút RESET trên mặt đồng hồ đo thời gian hiện số để tiến hành đo từng chu kì dao động T của con lắc đơn. Thực hiện 3 lần phèp đo này. Ghi giá trị của T trong mổi lần đo vào bảng 1.
d/ Giữ nguyên khối lượng và độ dài = 500 mm của con lắc đơn. Dịch chuyển cổng quang điện đến vị trí sao cho cửa sổ của nó nằm ngang với vị trí của tâm viên bi, cách tâm này một khoảng ứng với biên độ (với ). Thực hiện 3 lần phép đo từng chu kì dao động T. Ghi giá trị T trong mỗi lần đo.Ghi giá trị của T trong mỗi lần đo vào bảng 1.


Con lắc đơn
Biên độ
Chu kì dao động T

2. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng m đối với chu kì dao động T của con lắc đơn.
Giữ nguyên độ dài = 500 mm và biên độ . Thay viên bi khối lượng bằng khối lượng . Thực hiện 3 lần phép đo chu kì dao động T. Ghi giá trị của T trong mỗi lần đo vào bảng 2.Con lắc đơn
Biên độ
Chu kì dao động T


3. Khảo sát ảnh hưởng của độ dài l đối với chu kì dao động T của con lắc đơn.
Giữ nguyên viên bi khối lượng và biên độ . Điều chỉnh dây treo để con lắc có độ dài mm.Thực hiện 3 lần phép đo chu kì dao động T.Ghi giá trị của T trong mỗi lần đo vào bảng 3.Con lắc đơn
Biên độ
Chu kì dao động TSponsor Documents