HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN theo TT30 giáo án Tiếng Anh

Đăng ngày 1/9/2015 10:25:49 AM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 129 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.31 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

HƯỚNG DẪN GHI NHẬN XÉT THƯỜNG XUYÊN


Từ quá trình theo dõi thường xuyên, hằng tháng giáo viên ghi những nhận xét nổi bật :

1. Phần cột Môn học và hoạt động giáo dục (Kiến thức, kĩ năng) :

- Nhận xét những kiến thức và kĩ năng của Môn học và hoạt động giáo dục mà học sinh chưa làm được ; biện pháp của giáo viên giúp đỡ học sinh và kết quả của các biện pháp đó.
- Nhận xét những điểm nổi bật về sự tiến bộ, hứng thú học tập đối với Môn học và hoạt động giáo dục.
- Sổ này có thể dùng để ghi nhận xét một hoặc một số môn học mà giáo viên bộ môn đảm nhận.

2. Phần cột Năng lực :

Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển năng lực của học sinh ; ví dụ :
- Tự phục vụ, tự quản : có ý thức tự phục vụ/chuẩn bị đủ và biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập/tự giác tham gia và chấp hành sự phân công của nhóm, lớp…
- Giao tiếp, hợp tác : có sự tiến bộ khi giao tiếp/nói to rõ ràng/đã thắc mắc với cô giáo khi không hiểu bài/cần tích cực giúp đỡ bạn cùng học tốt…
- Tự học và giải quyết vấn đề : biết/bước đầu biết tự học/tự hoàn thành các nhiệm vụ học tập/biết đặt câu hỏi và tự tìm tòi câu trả lời.

3. Phần cột Phẩm chất :

Nhận xét về một hoặc một số biểu hiện nổi bật về sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh, ví dụ :
- Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục : Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm/lớp ; Biết làm việc phù hợp ở nhà/thích đá bóng (múa, hát, vẽ)…
- Tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm : Biết nhận lỗi/sửa lỗi/tự tin trao đổi ý kiến của mình trước tập thể/mạnh dạn nhận và chịu trách nhiệm về những việc mình đã làm…
- Trung thực, kỉ luật, đoàn kết : nhặt được của rơi tìm người trả lại/chấp hành nội quy trường, lớp…
- Tình cảm, thái độ : Yêu quý bạn bè (cha, mẹ, ông, bà, thầy, cô)/kính trọng người lớn tuổi/ biết giúp đỡ mọi người/cởi mở, thân thiện…

Lưu ý : Nhận xét bài kiểm tra định kì được ghi vào phần “Nhận xét thường xuyên“
của tháng ...DANH SÁCH HỌC SINH


STT
Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, năm sinh
Nam
Nữ
Dân tộc
Khuyết tật

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233

LỚP ................. NĂM HỌC 20........... - 20...........


Địa chỉ liên lạc
Ghi chú

Nguyễn
Sponsor Documents