Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017 giáo án Giáo án khác

  Đánh giá    Viết đánh giá
 64       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
bzzn0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/30/2016 8:29:45 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
0
Lần tải
64

TRƯỜNG TH SƠN TRÀ TỔ: 4, 5 Số: 01/KH-BDTXCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường..

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


TRƯỜNG TH SƠN TRÀ
TỔ: 4, 5
Số: 01/KH-BDTXCN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2016 -2017

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện Công văn số 1248/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017.
Căn cứ Công văn số 200/PGD&ĐT ngày 29/8/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Sơn về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2016-2017,
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường Tiểu học Sơn Trà, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ 4, 5 năm học 2016-2017.
Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.
- Bồi dưỡng thường xuyên trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.
- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.
1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/ năm học)
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của nghành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GD&ĐT và của UBND tỉnh Hà Tĩnh
- Nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ chính trị, hướng dẫn 04-KH/TU ngày 17/5/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị- kinh tế- xã hội của đất nước, của địa phương để vận dụng sáng tạo trong giảng dạy.
- Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GD-ĐT; khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.
- Tiếp tục học tập nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 404/QĐ-Ttg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/ năm học)
- Tham gia tập chuyên đề dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam.
- Tham gia chuyên đề hướng dẫn ra đề kiểm tra định kì.
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-nam-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
LIÊN QUAN