Kế hoạch bộ môn K.12 cơ bản ( Cả năm ).

giáo án điện tử Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       10      0
Ngày đăng 2008-10-21 18:59:22 Tác giả Chinh Thạch Ngọc loại .doc kích thước 0.03 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Kế hoạch bộ môn Vật Lý K.12 Cơ bản. Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh  CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT BÀI HỌC KINH NGHIỆM KIẾN THỨC KỸ NĂNG DAO ĐỘNG CƠ _ Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa. _ Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kỳ, pha, phan ban đầu là gì. _Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa. _ Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn. _ Viết được công thức tính chu kỳ ( hoặc tần số ) dao động điều hòa của co

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Kế hoạch bộ môn Vật Lý K.12 Cơ bản.                                                                                                                                Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
                       

 
 
CHỦ ĐỀ
 
MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT  
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
 
KIẾN THỨC  
KỸ NĂNG  
 
 
 
 
 
 
 
DAO ĐỘNG CƠ
_ Phát biểu được định nghĩa dao động điều hòa.
_ Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kỳ, pha, phan ban đầu là gì.
_Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hòa.
_ Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn.
_ Viết được công thức tính chu kỳ ( hoặc tần số ) dao động điều hòa của con lắc lò xo và con lắc đơn. Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do.
_ Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fresnen.
_ Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fresnen để tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.
_ Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.
_ Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra.
_ Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.
 
_ Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc lò xo và con lắc đơn.
_ Biểu diễn được một dao động điều hòa bằng vec tơ quay.
_ Xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn và gia tốc rơi tự do bằng thí nghiệm.
 
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
Năm học:2008_2009
Trang 1
 


Kế hoạch bộ môn Vật Lý K.12 Cơ bản.                                                                                                                                Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
                       

 
 
 
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
Năm học:2008_2009
Trang 1
 


Kế hoạch bộ môn Vật Lý K.12 Cơ bản.                                                                                                                                Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
                       

 
 
 
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÓNG CƠ
_  Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang và nêu được ví dụ về sóng doc, sóng ngang.
_ Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.
_ Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.
_ Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì, đơn vị đo mức cường độ âm.
_ Nêu được ví dụ để minh họa cho khái niệm âm sắc. Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các họa âm.
_ Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng trên mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng.
_ Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.
_ Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.
_ Viết được phương trình sóng.
_ Giải được các bài toán đơn giản về giao thoa và sóng dừng.
_ Giải thích được sơ lược về hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.
_ Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền âm bằng phương pháp sóng dừng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
_ Viết được biểu thức của cường độ dòng điện và điện áp tức thời.
_ Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và của điện áp.
_ Viết được công thức tính cảm kháng, dung kháng và tổng trở của đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp và nêu được đơn vị đo các đại lượng này.
_ Viết được các hệ thức của định luật Ohm đối với đoạn mạch RLC nối tiếp ( đối với giá trị hiệu dụng và độ lệch pha ).
_ Viết được công thức tính công suất điện và tính hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp.
_ Nêu được lý do tại sao cần phải tăng hệ số công suất ở nơi tiêu thụ điện.
_ Nêu được những đặc điểm của đoạn mạch RLC nối tiếp khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.
 
_ Vẽ được giản đồ Fresnen cho đoạn mạch RLC nối tiếp.
_ Giải thích được nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều, động cơ điện xoay chiều ba pha và máy biến áp.
_ Tiến hành được thí nghiệm để khảo sát đoạn mạch RLC nối tiếp.
 
Năm học:2008_2009
Trang 1
 


Kế hoạch bộ môn Vật Lý K.12 Cơ bản.                                                                                                                                Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
                       

 
 
 
 
 
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ. SÓNG ĐIỆN TỪ.
_ Trình bày được cấu tạo của mạch dao động LC  và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch này.
_ Viết được công thức tính chu kỳ dao động riêng của mạch dao động LC.
_ Nêu dược dao động điện từ là gì.
_ Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì.
_ Nêu được năng lượng điện từ và sóng điện từ là gì.
_ Nêu được các tính chất của sóng điện từ.
_ Nêu được chức năng của từng khối trong sơ đồ khối của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.
_ Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến trong thông tin liên lạc.
_ Vẽ được sơ đồ khối của máy phát và máy thu sóng vô tuyến điện đơn giản.
_ Vận dụng được công thức:    T =
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
Năm học:2008_2009
Trang 1
 


Kế hoạch bộ môn Vật Lý K.12 Cơ bản.                                                                                                                                Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÓNG ÁNH SÁNG
_ Mô tả được hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính.
_ Nêu được hiện tượng  nhiễu xạ ánh sáng là gì.
_ Trình bày được một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng.
_ Nêu được vân sáng, vân tối là kết quả của sự giao thoa ánh sáng.
_ Nêu được điều kiện để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng.
_ Nêu được hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng và nêu được tư tưởng cơ bản của thuyết điện từ ánh sáng.
_ Nêu được mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.
_ Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không.
_ Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.
_ Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X.
_ Kể được tên của các vùng sóng điện từ kế tiếp nhau trong thang sóng điện từ theo bước sóng.
_ Vận dụng được công thức  i = .
_ Xác định được bước sóng ánh sáng theo phương pháp giao thoa bằng thí nghiệm.
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
 
Năm học:2008_2009
Trang 1
 


Kế hoạch bộ môn Vật Lý K.12 Cơ bản.                                                                                                                                Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
                       

 
 
 
 
 
 
 
LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
_ Tình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được hiện tượng quang điện là gì.
_ Phát biểu được định luật về giới hạn quang điện.
_ Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng.
_ Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng – hạt.
_ Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì.
_ Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.
_ Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.
_ Nêu được sự phát quang là gì.
_ Nêu được laze là gì và một số ứng dụng của laze.
Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
 
Năm học:2008_2009
Trang 1
 


Kế hoạch bộ môn Vật Lý K.12 Cơ bản.                                                                                                                                Giáo viên: Thạch Ngọc Chinh
                       

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ
_ Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực hạt nhân.
_ Viết được hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.
_ Nêu được độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân là gì.
Vận dụng được hệ thức của định luật phóng xạ để giải một số bài tập đơn giản.
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
 
TỪ VI MÔ ĐẾN VĨ MÔ
_ Nêu được hạt sơ cấp là gì.
_ Nêu được tên một số hạt sơ cấp.
_ Nêu được sơ lược về cấu tạo của hệ mặt trời.
_ Nêu được sao là gì, thiên hà là gì.
 
 
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
…………………………………….....
……………………………………….
 
 
Năm học:2008_2009
Trang 1
 


Nguồn:Chinh Thạch Ngọc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Kế hoạch bộ môn K.12 cơ bản ( Cả năm ).
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngKehoachbomonk.12coban..doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
5eautq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-10-21 18:59:22
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần tải
2
Lần xem
10
giáo án điện tử Kế hoạch bộ môn K.12 cơ bản ( Cả năm ).

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan