Giáo Án:Ké Hoạch Bồi Dưỡng Hsg-Phụ Đạo Hsyk

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 153       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
enux0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-16 15:50:13
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
153
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Số: 03 /KH-THCSND Tắc Vân, ngày 10 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

              PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 THÀNH PHỐ CÀ MAU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU 
 Số:  03 /KH-THCSND                          Tắc Vân, ngày 10  tháng 10  năm 2017
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI- PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM
NĂM HỌC 2017– 2018
 Cơ sở xây dựng kế hoạch
- Công văn số 2078/SGDĐT-GDPT ngày 27/7/2017 của Sở GDĐT Cà Mau về việc Hướng dẫn thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018;
- Công văn số 328/PGDĐT ngày 15/8/2017 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn chi tiết kế hoạch thời gian  năm học 2017 -2018;
- Kế hoạch số 40/KH- PGDĐT ngày 05/9/2017 của Phòng GDĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018;
- Công văn số 373/PGDĐT ngày 11/9/2017 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 cấp THCS;
- Điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên và tình hình thực tế của trường THCS Nguyễn Du.
PHẦN I: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
I.Thời gian thực hiện:
Dự kiến trong 25 tuần, bắt đầu từ tuần 2 (11/9/2017) đến hết tuần 27 (24/3/2018) chia làm 5 giai đoạn:
-              Bắt đầu học từ tuần 2: 11/9/2017.
-              Kết thúc : + Vòng thành phố : Vòng 1 :Tuần 18  (07/01/2018)
                                     Vòng 2 :Tuần 25 (11/3/2018)
  + Vòng Tỉnh : Tuần 27 (01/4/2018)
Giai đoạn
Thời gian
Nội dung cần thực hiện và mục tiêu
Ghi chú
1
Tuần 2→6
(11/9/2017→14/10/2017)5 tuần
Định hướng, ôn luyện tổng hợp, hướng dẫn kỹ năng, thái độ, cách làm bài thi HSG. Kiểm tra năng lực, chọn HS vào các đội dự thi các môn.
 
2
Tuần 7→15 (16/10/2017→16/12/2017)9 tuần
Ôn luyện các chuyên đề theo định hướng của Trường BDGD và tài liệu chọn lọc của trường. Lập  danh sách chính thức.
 
3
Tuần 16, 19 (18/12/2017→23/12/2017)
(08/01/2018→13/01/2018)2 tuần
Hệ thống, ôn luyện kiến thức tổng quát, GV hướng dẫn kỹ năng làm bài, chuẩn bị tốt tư tưởng cho học sinh dự thi cấp thành phố. Thi vòng 1; 07/01/2018
 
4
Tuần 20→25
(22/01/2018-10/3/2018)6 tuần
Ôn luyện kiến thức tổng quát, GV hướng dẫn kỹ năng làm bài, chuẩn bị tốt tư tưởng cho học sinh dự thi cấp thành phố. Thi vòng 2; 11/3/2018
 
5
Tuần 26→28
(12/3/2018→31/03/2018)3 tuần
Ôn luyện kiến thức tổng quát, GV hướng dẫn kỹ năng làm bài, chuẩn bị tốt tư tưởng cho học sinh dự thi cấp Tỉnh ; 01/4/2018
 
 1
 


II. Địa điểm: TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
Đối tượng:
+Học sinh:
a/ Học sinh tham gia học bồi dưỡng phải đang học lớp 9 tại trường năm học 2017 - 2018. Xếp loại hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên. Điểm tổng kết của môn thi đạt từ 8.0 trở lên .
b/ Mỗi học sinh học 1 môn, trường hợp đổi hoặc bổ sung phải có sự giới thiệu của GV dạy BD, chậm nhất là tuần 6 (kết thúc giai đoạn 1).
+ Giáo viên:
Là các thầy, cô giáo có nhiều kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng HSG các năm qua. Giáo viên trẻ có năng lực, trách nhiệm, say mê công tác bồi dưỡng HSG. Phối hợp với giáo viên các trường bạn.
2. Phân công giáo viên:
  DANH SÁCH GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2017-2018
TT
HỌ VÀ TÊN
MÔN DẠY
Số buổi/ tuần
1
Huỳnh  Kiều Diễm
Ngữ văn 9
3
2
Đặng Hoàng Hải
Toán 9
3
3
Huỳnh Trúc Phương
Vật lý 9
3
4
Trần Thanh Phượng
Hóa 9
3
5
Võ Tấn Nghiệm
Sinh 9
3
6
Nguyễn Thị Kim Châu
Địa 9
3
7
Trang Sa Kê
Sử 9
3
8
Trần Xuân Trúc
Tiếng anh 9
3
9
Nguyễn Chí Hào
Giãi toán trên máy tính Casio
3
 
3. Tư liệu bồi dưỡng:
Tổ, Nhóm trưởng bộ môn sẽ tổng hợp nội dung ôn tập và tư liệu tham khảo gửi về Ban Giám hiệu và giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi của trường nhằm thống nhất nội dung ôn tập cần thiết cho học sinh thi cấp thành phố và chuẩn bị cho công tác ôn tập thi học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2017- 2018.
4.Tham gia thi cấp Trường:
a/ Mỗi học sinh dự thi 1 môn.
b/ Nội dung thi: Giáo viên bồi dưỡng tự ra đề .
Đề thi theo hướng tuyển chọn năng khiếu bộ môn của học sinh.
Môn thi : Toán, Lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Sử, Địa, Anh.
Thời gian làm bài ( Không kể thời gian chép đề).
 * 150 phút/môn.
 * Mỗi môn thi làm 01 bài thi .
c/ Ngày thi : Giao cho giáo viên bồi dưỡng bố trí thời gian Từ tuần 5   tuần 10)
Tất cả các môn: Văn-Tiếng Việt , Sử, Địa, Anh, Tin học, Toán, Vật lý, Hoá,  Sinh.  
d/ Điạ điểm thi: Trường THCS Nguyễn Du
5.Chế độ báo cáo:
GV được phân công giảng dạy có danh sách theo dõi và cập nhật điểm số của học sinh mình phụ trách và có nhận xét đánh giá kịp thời. Mỗi giai đoạn Tổ trưởng chuyên môn tổng hợp kết quả từ
GV bộ môn làm báo cáo có nhận xét, đề xuất gửi BGH.
6. Biện pháp thực hiện:
-                          Tổ trưởng chuyên môn thống nhất nội dung bồi dưỡng sao cho đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của từng giai đoạn trong bộ môn của mình. Báo cáo HPCM tình hình từng giai đoạn.
-                          Hiệu phó chuyên môn theo dõi tình hình chung kịp thời báo cáo Hiệu trưởng để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.
III/. CHỈ TIÊU:
1/. Dự thi 8  môn lớp 9 theo qui định của phòng GD-ĐT TP Cà Mau .
2/. Tham dự đủ đội tuyển và có giải cấp Thành phố, tỉnh  giải toán trên  MTCT
 1
 


6/.Số lượng:
- Học sinh giỏi vòng Tỉnh (Tất cả các môn văn hóa)      : 12 em 
- Học sinh giỏi vòng TP   (Tất cả các môn văn hóa )      : 35 em 
Bảng cụ thể chỉ tiêu và kết quả đạt
 
STT
MÔN
Số hs vòng trường
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu chung
Đạt TP
Dự tỉnh
Đạt
Tỉnh
ghi chú
TP
Tỉnh
1
Ngữ văn
8
3
2
5
 
 
 
 
2
Lịch sử
8
4
1
5
 
 
 
 
3
Địa lý
8
4
1
5
 
 
 
 
4
Tiếng anh
8
3
1
4
 
 
 
 
5
Toán
8
4
2
6
 
 
 
 
6
Hoá học
8
5
2
7
 
 
 
 
7
Sinh học
8
3
1
4
 
 
 
 
8
Vật lý
8
4
2
6
 
 
 
 
9
Giải toán trên  mtct
10
5
2
7
 
 
 
 
 
 Cộng lại
72
35
14
49
 
 
 
 
PHẦN II: PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU, KÉM
1. Mục tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu và chỉ tiêu :
- Đầu năm học khảo sát để phân loại học sinh từ đó có kế hoạch chỉ đạo các tổ, giáo viên phụ
trách môn học nâng cao chất lượng môn học, phối hợp với giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm để tạo mọi điều kiện tốt nhất để học sinh có thời gian học tốt nhất.            - Coi trọng việc chấm chữa bài cho học sinh sau khi giao về nhà.            - Phối kết hợp với phụ huynh học sinh, động viên các em không nghỉ học.             - Xây dựng đôi bạn cùng giúp nhau tiến bộ, phát huy năng lực khung cán bộ lớp, các tổ trưởng để giúp đỡ các bạn học còn yếu. Trao đổi với phụ huynh học sinh qua các buổi họp, thông qua sổ liên lạc, mời gặp trực tiếp phụ huynh học sinh để cùng nhau giúp đỡ những em học còn chậm. Kết hợp vói giáo viên buổi hai để bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ dạo cho học sinh còn yếu.             - Nắm chắc và phân ra đối tượng cụ thể, nắm rõ hoàn cảnh gia đình của từng học sinh để bồi dưỡng phụ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục. Giáo viên phối kết hợp với nhà trường và phụ huynh để có hướng giáo dục, đến từng nhà hoặc họp phụ huynh để giao nhiệm vụ cho phụ huynh về việc học cũng như đến trường của các em.           - Thường xuyên liên hệ với gia đình học sinh khi học sinh vắng không có lí do hoặc khi ốm đau.           - Thực hiện tốt mối liên hệ giữa nhà trường - Gia đình - Xã hội.           - Liên hệ thường xuyên với các giáo viên bộ môn để nắm bắt tình hình học tập của lớp.           - Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với phụ huynh để duy trì số lượng lớp mình.           - Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.           - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá.
           - Khảo sát chất lượng thực chất của học sinh ở từng lớp để giáo viên thấy được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh, từ đó có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng và phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.          - Các loại kế hoạch của giáo viên, của khối, tổ chuyên môn phải được xây dựng một cách cụ thể chi tiết dựa trên kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém của nhà trường.         - Giáo viên thực hiện đầy đủ nội dung chương trình giảng dạy và giáo dục học sinh, tích cực và thực hiện có hiệu quả giáo dục toàn diện. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng đổi mới giáo dục phổ thông ở các khối lớp .         - Giáo viên phải luôn luôn sâu sát tới từng đối tượng học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém. Phải thực hiện tốt việc phối kết hợp giáo dục giữa giáo viên với học sinh, giữa nhà trường và gia đình nhằm tạo các điều kiện tốt nhất cho học sinh có đầy đủ các điều kiện  học tập .
 1
 


2 . Yêu cầu : - Về kiến thức: Giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản, học sinh học hết lớp 1 phải đọc thông viết thạo, các đối tượng học sinh ở các khối lớp khác phải nắm vững các yêu cầu cơ bản của các khối lớp đó. Nắm vững các kiến thức trọng tâm, chuẩn của môn học, lớp học. Học sinh yếu kém về kiến thức đầu năm học đến cuối năm đạt ít nhất ở mức tối thiểu là trung bình.- Về kỹ năng: Rèn luyện học sinh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán, học sinh biết vận dụng kiến thức đã nắm được vào làm các bài tập và vận dụng vào thực tế cuộc sống.- Về thái độ: Học sinh có ý thức tự giác, chủ động, không mặc cảm, tự ti, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tham gia học tập đầy đủ các buổi học bồi dưỡng, phụ đạo học sinh do giáo viên, nhà trường tổ chức. Có ý thức cố gắng học tập, quyết tâm  để được xếp loại học lực từ trung bình trở lên .
     4. Biện pháp về giáo dục đạo đức cho học sinh:- Thường xuyên gần gũi, quan tâm giúp đỡ những học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, những em học sinh cá biệt. Giáo dục các em thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nội qui của nhà trường. Thông qua các hoạt động Đội, giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động, các câu lạc bộ kỹ năng sống.          - 100 % số giáo viên trong kế hoạch của mình có xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. Việc thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém  phải được thực hiện ngay từ đầu năm học.          - Thực hiện khảo sát chất lượng học sinh 02 lần/học kỳ, 4 lần/ năm. Lập danh sách học sinh có học lực yếu để thông báo cho phụ huynh học sinh ít nhất 4 lần/ năm học .          - Giảm tỷ lệ học sinh yếu kém toàn trường đến cuối năm không có học sinh nào xếp loại học lực loại yếu.          - Họp phụ huynh học sinh 03 lần/năm học.           -GV thăm, kiểm tra việc học tại nhà của tất cả  học sinh yếu trong lớp ít nhất 01 lần/ học kỳ.           -Thông báo kết quả khảo sát,kết quả thi định kỳ thông qua sổ liên lạc, qua họp phụ huynh 04 lần/năm học . *Chỉ tiêu cụ thể :           - Đến cuối học kỳ 1, số học sinh học yếu kém giảm còn 15 %.
          - Đến cuối học kỳ 2, số học sinh học yếu kém giảm còn 7 %.trong đó kém không quá 1%.
PHẦN III: PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1.Hiệu trưởng:
Phụ trách chung, chỉ đạo Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng CM về công tác bồi dưỡng HSG; kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi của các cá nhân có liên quan.
2. Phó Hiệu trưởng:
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác bồi dưỡng HSG;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác bồi dưỡng HSG; duyệt kế hoạch bồi dưỡng và đề cương bồi dưỡng học sinh giỏi các môn;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch BDHSG, phân công, thời khóa biểu;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác bồi dưỡng của tổ chuyên môn, nhóm bộ môn, giáo viên dạy;
- Tham mưu với Hiệu trưởng quyết định đội tuyển học sinh giỏi trên cơ sở đề xuất của giáo viên bồi dưỡng;
- Cùng với tổ chuyên môn giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Chỉ đạo thư viện mua tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG.
3. Tổ trưởng chuyên môn, nhóm trưởng bộ môn:
- Có trách nhiệm chỉ đạo giáo viên bồi dưỡng lên kế hoạch chi tiết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của bộ môn mình;
- Duyệt kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và đề cương chi tiết của bộ môn;
- Theo dõi, kiểm tra, chỉ đạo chuyên môn các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi;
- Tham mưu Phó Hiệu trưởng về các vấn đề có liên quan trong quá trình bồi dưỡng;
 1
 


4. Đối với giáo viên dạy bồi dưỡng HSG.
- Cập nhật sổ nhật kí theo dõi quá trình học tập của học sinh;
- Trang bị kiến thức cơ bản, nâng cao theo hướng cá thể hóa;
- Cung cấp các nguồn tư liệu, các nguồn tài liệu để học sinh tự nghiên cứu thêm ở nhà
- Nắm bắt trình độ năng lực học sinh đúng thực chất,
- Phối hợp với cha mẹ học sinh theo dõi thời gian học tập ở trường, ở nhà,
- Hàng tuần báo cáo tình hình chuyên cần của học sinh cho Phó Hiệu trưởng, hằng tháng nhận xét kết quả học tập của học sinh và báo cáo cho Phó Hiệu trưởng để kịp thời chỉ đạo chuyên môn;
-Đề xuất thay đổi danh sách học sinh tham gia bồi dưỡng và danh sách đội tuyển dự thi cấp huyện.
5. Các lực lượng khác:
- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên theo dõi chất lượng học sinh của lớp mình chủ nhiệm và tình hình chuyên cần của học sinh tham gia bồi dưỡng. Liên hệ với giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các em an tâm học tập.
- Đối với giáo viên bộ môn: quan tâm, giúp đỡ về chuyên môn, tạo điều kiện để học sinh an tâm tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Đối với cha mẹ học sinh: tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em học tập.
- Đối với học sinh: Đi học đầy đủ, chấp hành tốt các nội quy, không tùy tiện bỏ tiết, đổi môn, đảm bảo chuyên cần trong suốt quá trình học tập; chấp hành tốt quy định của giáo viên bồi dưỡng.             
PHẦN IV: TỔ  CHỨC THỰC HIỆN:                - Thành lập Ban chỉ đạo về phụ đạo học sinh yếu kém của nhà trường và giao trách nhiệm, chỉ tiêu cụ thể tới từng giáo viên.          - Lập danh sách học sinh yếu kém ở các khối lớp, theo dõi kết quả học tập thi và kiểm tra hàng ngày của các em đó.           - Tổ chức họp phụ huynh học sinh  03 lần trên năm học, vào đầu năm học  và cuối năm học học kỳ 1 và cuối năm học, thông báo kết quả học tập cuả các em để cùng với phụ huynh học sinh bàn bạc cách thức bồi dưỡng học sinh yếu kém.Thông báo kết quả học tập của HS qua sổ liên lạc, qua việc gửi bài kểm tra, qua thăm và kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh .        - Giao giáo viên dạy  bộ môn theo dõi,giúp đở và phụ đạo học sinh yếu kém đối với lớp,môn mình  phụ trách.
- Hàng tháng trong các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ chức họp, rút kinh nghiệm về việc thực hiện công tác phụ đạo học sinh yếu kém, phân công việc kiểm tra, thực hiện công tác phụ đạo HS yếu kém các tháng sau.         - Lấy kết quả chỉ tiêu để đánh giá thi đua năm học với GV.         - Tổ chức sinh hoạt khối, tổ chuyên môn trao đổi nội dung phương pháp giảng dạy các bộ môn theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học hướng theo đối tượng, đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện bồi dưỡng cho học sinh yếu kém. Học sinh phải được thực hành luyện tập nhiều, giáo viên là người tổ chức hướng dẫn các em học tập.        - Hàng tuần, tháng kiểm tra việc chuẩn bị bài, giảng dạy, chấm chữa bài, lấy điểm... của giáo viên để có hướng điều chỉnh tư vấn, thúc đẩy sao cho phù hợp. Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 - 2018 của Trường THCS Nguyễn Du, đề nghị các tổ chuyên môn triển khai thực hiện đồng bộ,  hiệu quả./.             
 
 Duyệt kế hoạch Phó Hiệu Trưởng
 Hiệu Trưởng
 
 
 
 
 Cao Văn Pha   Nguyễn Văn Hà
 1
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Ké hoạch bồi dưỡng HSG-phụ đạo HSYK
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKE_HOACH_BDHSG_PD_HSYK__1718.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự