KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

giáo án Thể dục 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 23       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
kqtp0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/25/2016 8:57:09 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
23
File đã kiểm duyệt an toàn

TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG TỔ SINH - HÓA - NGOẠI NGỮ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc Thạch Trung, ngày 1 tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2016 - 2017 Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Hà Chức vụ: Giáo viên A. KẾ HOẠCH CHUNG. I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG..,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017, Giáo Án Thể Dục 6 , Giáo án điện tử KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017, doc, 1 trang, 0.00 M, Thể dục 6 chia sẽ bởi H� Ngô Th�? Ngọc đã có 23 download

 
LINK DOWNLOAD

KE-HOACH-BoI-DUoNG-THUoNG-XUYEN-2016-2017.doc[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG
TỔ SINH - HÓA - NGOẠI NGỮ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Thạch Trung, ngày 1 tháng 9 năm 2016


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Năm học 2016 - 2017
Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Hà
Chức vụ: Giáo viên
A. KẾ HOẠCH CHUNG.
I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “ Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”;
- Căn cứ vào thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS;
- Công văn số 1248/SGDĐT - GDTX ngày 22/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh;
- Căn cứ vào công văn số 389 /BDTX-PGDĐT ngày 26/8/2016 của Phòng GD&ĐT Thành Phố Hà Tĩnh;
- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2016 - 2017. Trường THCS Thạch Trung, tổ Sinh - Hóa - Ngoại ngữ. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu về phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên.
3. Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, tinh thần giảm tải, sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết 40/QH khoá 10 của Quốc Hội, chỉ thị 12/2001 CT-TTg của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đổi ngủ giáo viên và CBQL giáo dục.
Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa.
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”.
Thực hiện công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22/8/2016 của Sở giáo dục Đào tạo Tỉnh Hà Tĩnh.
Thực hiện công văn số 389/BDTX-PGDĐT ngày 26/8/2016 của Phòng GDĐT Thành Phố Hà Tĩnh.
III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
- Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của bản thân là chính, bản thân chủ động học tập nghiên cứu tài liệu hướng dẫn .
+ Bồi dưỡng qua các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.+ Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn tại Sở, phòng , trường .
+ Bồi dưỡng thông qua tự học của bản thân, tự bồi dưỡng của giáo viên, tự nghiên cứu tài liệu
+ Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn.
+ Sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn .
- Xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh và mô hình trường học mới.
- Sử dụng các hình thức hỗ trợ : Trường học kết nối, nắm bắt mô hình trường học mới, xem hướng dẫn, nghe đài, báo, tivi ….
IV. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG:
1. Nội dung bồi dưỡng:
a. Bồi dưỡng yêu cầu nhiệm vụ năm học(Nội dung bồi dưỡng 1):
- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của ngành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2016- 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
- Chuyên đề năm 2016: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
- Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo

TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG

TỔ SINH - HÓA - NGOẠI NGỮ

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

               Thạch Trung, ngày 1  tháng 9 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

Năm học 2016 - 2017

 

 

Họ và tên:     Ngô Thị Ngọc Hà

Chức vụ:        Giáo viên 

A. KẾ HOẠCH CHUNG.

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “ Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”;

- Căn cứ vào thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS;

- Công văn số 1248/SGDĐT - GDTX ngày 22/8/2016 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh;

- Căn cứ vào công văn số 389 /BDTX-PGDĐT ngày 26/8/2016 của Phòng GD&ĐT Thành Phố Hà Tĩnh;

- Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2016 - 2017. Trường THCS Thạch Trung, tổ Sinh - Hóa - Ngoại ngữ. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017.

II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học và yêu cầu về phát triển giáo dục, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên.

3. Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, tinh thần giảm tải, sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết 40/QH khoá 10 của Quốc Hội, chỉ thị 12/2001 CT-TTg của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đổi ngủ giáo viên và CBQL giáo dục.

 1. Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa.
 2. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, PT và giáo dục thường xuyên”.
 3. Thực hiện công văn số 1248/SGDĐT-GDTX ngày 22/8/2016 của Sở giáo dục Đào  tạo Tỉnh Hà Tĩnh.
 4. Thực hiện công văn số 389/BDTX-PGDĐT ngày 26/8/2016 của Phòng GDĐT Thành Phố Hà Tĩnh.

 

III. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG

- Hình thức học tập BDTX chủ yếu là  lấy việc tự học của bản thân là chính, bản thân chủ động học tập nghiên cứu tài liệu hướng dẫn .

+ Bồi dưỡng qua các lớp đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ.+ Bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn  tại Sở, phòng , trường .

+ Bồi dưỡng thông qua tự học của bản thân, tự bồi dưỡng của giáo viên, tự nghiên cứu tài liệu

+ Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn.

+ Sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn .

- Xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh hình trường học mới.

- Sử dụng các hình thức hỗ trợ : Trường học kết nối, nắm bắt  mô hình trường học mới, xem hướng dẫn, nghe đài, báo, tivi ….

  IV. K HOẠCH BỒI DƯỠNG:

1. Nội dung bồi dưỡng:

      a. Bồi dưỡng yêu cầu nhiệm vụ năm học(Nội dung bồi dưỡng 1):

- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của ngành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khung kế hoạch năm học 2016- 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Chuyên đề năm 2016: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Học tập Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

b. Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện(Nội dung bồi dưỡng 2)

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện). Chú trọng một số nội dung như sau:

      - Tập huấn đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.

      - Tập huấn xây dựng chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

      - Tập huấn nâng cao năng lực của CBQL các trường THCS về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn trường học.

 - Tập huấn triển khai mô hình trường học mới

 -Khai thác thêm các nguồn tài liệu hỗ trợ, phục vụ chuyên môn cho bản thân trong quá trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu.

c.Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của gv(Nội dung 3)

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn (đảm bảo 60 tiết/ năm). Các Môđun bồi dưỡng, cụ thể nhà trường chọn các môđun sau:

Môđun 17: Tìm kiếm,khai thác,xử lý thông tin phục vụ bài giảng.

Môđun 19: Dạy học với công nghệ thông tin.

Môđun 34: Tổ chức hoạt động GD ngoài giờ lên lớp ở trường THCS.

Môđun 39:Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG:

            Theo s ch đạo chung của B GD&ĐT, của sở GD- ĐT Hà Tĩnh và của phòng GD- ĐT thành phố Hà Tĩnh, Trường THCS Thạch Trung đã được triển khai trong năm học 2016-2017, bản thân tập trung  bồi dưỡng các nội dung sau:

Thời gian

Kế hoạch

Tháng 8

                Học các chuyên đề do Sở Phòng GD tổ chức.

Tháng 9

- Xây dựng kế hoach tự học BDTX .

- Chấp hành sự phân công chuyên môn & công tác kiêm nhiệm của BGH trường

 - Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường. 

- Học tập và thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành, các phòng trào thi đua.

- Chuẩn bị hồ sơ, giáo án, tiến hành dạy chương trình năm học 2016 - 2017 theo kế hoạch biên chế năm học của BGD&ĐT.

- Thành lập đội tuyển TDTT, lên kế hoạch tập luyện đội tuyển.  

 

Tháng 10

-Tiếp tục học tập tấm gương đạo đức HCM - học tập rút kinh nghiệm: Dự giờ.

- Triển khai chuyên đề: Trường học kết nối.

- Tự học Môđun 17

- Xây dựng lại 1 số hình thức dạy - học tích cực: Hoạt động nhóm, sưu tầm tài liệu phục vụ cho bài dạy - học.

- Nghiên cứu tài liệu, tài liệu chuyên môn, dành nhiều thời gian cho công tác soạn - giảng thành thạo trên máy vi tính, truy cập mạng internet và trình chiếu.

-Thao giảng,dự giờ thao giảng chào mừng ngày 20-10 và ngày 20-11.

-Tập luyện đội tuyển TDTT.

- Hướng dẫn học sinh tập thể dục sáng và thể dục giữa giờ, tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát sân trường cho học sinh.

 

 

Tháng 11

- Tự học môđun 19.

- Tiếp thu kế hoạch đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá .

-Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH.

- Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn-giảng.

- Dự giờ thao giảng của đồng nghệp.

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: ... (chuyên đề đã nghiên cứu trong chương trình BDTX)

-Tập luyện đội tuyển TDTT.

 

 

 

 

 

Tháng 12

-Tiếp tục tự học môđun19 .

- GV dự giờ thăm lớp.

- Chấp hành sự phân công chuyên môn và công tác kiêm nhiệm của BGH nhà trường, triển khai trong toàn tổ.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường.

- Phân công phụ đạo học sinh yếu kém.

- Tích cực kiểm tra xếp loại cho học sinh, quán triệt theo cuộc vận động “Hai không, bốn nội dung” của BGD&ĐT phát động.

-Tập luyện đội tuyển TDTT. Tham gia thi đấu cấp HKPĐ.

 

Tháng 1/2017

- Tự học môđun 34.

- Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .

- Tìm hiểu đối tựơng HS ,làm tốt công tác bồi dưỡng.

- Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn - giảng phù hợp với đối tượng HS

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Tích cực kiểm tra xếp loại cho HS , quán triệt theo cuộc vận động “ Hai không , bốn nội dung “ của BGD & ĐT phát động .

-Tập luyện đội tuyển TDTT. Kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực học sinh.t

Tháng 2/2017

- Tiếp tục tự học môđun 29.

- Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .

- Tìm hiểu đối tựơng HS theo nhóm sức khỏe.

- Tích cực nghiên cứu tài liệu chuyên môn phục vụ cho soạn – giảng phù hợp với đối tượng HS.

-Tập luyện đội tuyển TDTT. Tham gia thi đấu cấp thành phố.

 

Tháng 3/2017

- Tự học môđun 39

- Tiếp tục học tập tư tưởng tấm gương đạo đức HCM.

- Triển khai  chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thường xuyên theo dõi và thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .

- Thao giảng chào mừng ngày 8-3 và 26 tháng 3

- Sinh hoạt chuyên đề : ngày 8/3 và ngày 26/3

- Dự giờ đồng nghiệp và rút kinh nghiệm .  

 -Tập luyện đội tuyển TDTT

Tháng 4/2017

 - Thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

- Thực hành soạn thảo: Ứng dụng công nghệ thông tin.

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 .

- Dự giờ đồng nghiệp và rút kinh nghiệm .

- Tiến hành kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh.

-Tập luyện đội tuyển TDTT.

Tháng 5/2017

 - Thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết của BGH và các tổ chức trong nhà trường .

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

- Thực hành soạn thảo: Ứng dụng công nghệ thông tin.

Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5 .

- Dự giờ đồng nghiệp và rút kinh nghiệm .

- Tiến hành kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh.

-Tập luyện đội tuyển TDTT tham gia thi đấu.

- Kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực học sinh tiêu chuẩn RLTT.

 

BGH DUYỆT 

 

 

     Nguyễn Văn Hân

 

                   NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

          

+

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHUẨN 2016-2017
  Giáo án khác

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHUẨN 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  TRƯỜNG PTDTBT - THCS SỦNG TRÁI TỔ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc –––––––––––––––––––––  Sủng trái , ngày 21 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 – 2017 A/ Kế hoạch chung I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: ÂU ĐÌNH HỮU Năm sinh:..

 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017
  Thể dục 6

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017

  Giáo án điện tử Thể dục 6

  TRƯỜNG THCS THẠCH TRUNG TỔ SINH - HÓA - NGOẠI NGỮ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc Thạch Trung, ngày 1 tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2016 - 2017 Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Hà Chức vụ: Giáo viên A. KẾ HOẠCH CHUNG. I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG..

 • Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017
  Giáo án khác

  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  TRƯỜNG TH SƠN TRÀ TỔ: 4, 5 Số: 01/KH-BDTXCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn Trà, ngày 20 tháng 9 năm 2016  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 -2017 Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường..

 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017
  Giáo án khác

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN TRƯỜNG TH SƠN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 8 /KH-THSB Sơn Bình, ngày 15 tháng 9 năm 2015 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số..

 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017
  Giáo án khác

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phòng GD&ĐT Krông Năng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Quang Trung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Krông Năng, ngày 3 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2016-2017 Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thương Thương Ngày sinh : Ngày 04 tháng 08 năm 1989..

 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017 A CUÒNG mõ
  Giáo án khác

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2016-2017 A CUÒNG mõ

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  PHÒNG GD & ĐT ĐỒNG VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG PTDTBT THCS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỦNG TRÁI KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Năm học 2015 – 2016. Họ và tên giáo viên: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG Ngày sinh: 19/06/1981 Ngày vào ngành: 25/05/2008 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư..

 • Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên khối 5 năm 2016 - 2017
  Giáo án khác

  Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên khối 5 năm 2016 - 2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  Trường TH Trần Thới 2 Tổ khối: 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trần Thới 2, ngày 13 tháng 9 năm 2016 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tổ khối Năm năm học 2016 - 2017 Căn cứ kế hoạch số …/KH-CM ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Trường TH Trần Thới 2 về kế..

 • KẾ HOẠCH MODUN BỒI DƯỠNG THUÒNG XUYÊN mới 2016-2017
  Giáo án khác

  KẾ HOẠCH MODUN BỒI DƯỠNG THUÒNG XUYÊN mới 2016-2017

  Giáo án điện tử Giáo án khác

  TRƯỜNG PTDTBT - THCS SỦNG TRÁI TỔ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc –––––––––––––––––––––  Sủng trái , ngày 21 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 – 2017 A/ Kế hoạch chung I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: ÂU ĐÌNH HỮU Năm sinh:..

 • Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017
  Tin học 6

  Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

  Giáo án điện tử Tin học 6

  TRƯỜNG THCS NGHI YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2016 - 2017 - Họ và tên: Nguyễn Tiến Dũng - Ngày sinh: 10/10/1980 - Năm vào ngành giáo dục: 2002 - Tổ chuyên môn: Khoa học Tự nhiên - Trình độ..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU