KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016

Đăng ngày 12/19/2016 1:48:36 PM | Thể loại: 2015-2016 | Chia sẽ bởi: Hường Ngô Thị | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Trường THCS Kinh Bắc

Tổ: KHXH

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖtNam

Độc lậpTự doHạnh phúc

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học 2015 – 2016

 

               Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường

               Ngày sinh : 12/01/1974

               Ngày vào ngành: 09/2003

               Trình độ chuyên môn: Đại học

               Chuyên ngành: Mĩ thuật

I. Những căn cứ xây dựng kế hoạch:

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mâm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 743/SGD&ĐT-GDTX của Sở GD & ĐT tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch triển khai công tác BDTX năm học 2015 – 2016.

Căn cứ công văn số 531 /KH – PGD&ĐT về hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên các nội dung cho giáo viên năm học 2015 – 2016.

 

II. Nội dung cơ bản của kế hoạch.

A. Mục đích yêu cầu:

- Giáo viên học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Phát triển năng lực, nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của các cơ sở giáo dục.

B. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc.

a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)  Bồi dưỡng về chính trị , nghị quyết:

b. Nội dung bồi dưỡng 2:  (30 tiết):  Theo các chuyên đề của Phòng GD&ĐT thành phố.

2. Khối kiến thức tự chọn.

- Căn cứ chương trình BDTX theo thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

- Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của BGH trường THCS Kinh Bắc.

- Căn cứ vào khả năng và năng lực của bản thân, tôi tự lựa chọn 2 mô đun sau để tự bồi dưỡng trong năm học 2015 – 2016.

 

 

 

Mã mô đun

Tên nội dung mô đun

Thời gian            thực hiện

Thời gian

hoàn thành

Ghi chú

THCS

36

Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS

Tháng 10

Tháng 1

 

THCS

39

Phối hợp với gia đình cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS

Tháng 2

Tháng 4

 

 

C. Hình thức bồi dưỡng:

- Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt chuyên môn;

- Bồi dưỡng thông qua d gi, rút kinh nghiệm, chia s cùng đồng nghiệp;

- Bồi dưỡng thông qua t học, t nghiên cứu;

- Bồi dưỡng thông qua học tập t xa;

D. Những khuyến nghị:

Đ ngh t chức bồi dưỡng tập trung các nội dung bồi dưỡng sau:

-         Lập kế hoạch công tác ch nhiệm

 

Duyệt của BGH

Duyệt của tổ CM

  Người lập kế hoạch

 

 

 

      Ngô Thị Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016, 2015-2016. Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016 Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Hường Ngày sinh : 12/01/1974 Ngày vào ngành: 09/2003 Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành: Mĩ thuật I. Những... nslide.com giới thiệu tới cộng đồng thư viện KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học 2015 – 2016 trong chủ đề 2015-2016 được giới thiệu bởi user Hường Ngô Thị đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào chuyên mục 2015-2016 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án GIÁO VIÊN BDTX HƯỜNG 2015-2016 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Trường THCS Kinh Bắc Tổ: KHXH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN https://nslide.com/giao-an/ke-hoach-boi-duong-thuong-xuyen-ca-nhan-nam-hoc-2015-2016.u7jq0q.html