KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHUẨN 2016-2017 giáo án Giáo án khác

Đăng ngày 9/26/2016 10:39:06 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 26 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

TRƯỜNG PTDTBT - THCS SỦNG TRÁI TỔ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc –––––––––––––––––––––   Sủng trái , ngày 21 tháng 09 năm 2016 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 – 2017 A/ Kế hoạch chung I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: ÂU ĐÌNH HỮU Năm sinh:..

Bình luận

Nội dung

TRƯỜNG PTDTBT - THCS SỦNG TRÁI
TỔ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc –––––––––––––––––––––


Sủng trái , ngày 21 tháng 09  năm 2016

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2016 – 2017

A/ Kế hoạch chung
I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: ÂU ĐÌNH HỮU
Năm sinh: 05 /02 / 1986; Năm Ngày vào ngành: 01/03/2013
Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Chuyên ngành: Văn - Địa Lí
Nhiệm vụ được giao: chủ nhiệm lớp 6C
Giảng dạy môn: Địa Lí khối 7 ; Địa lí lớp 6C,6D
II/ CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.
- Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS”;Căn cứ vào thông tư số 31/2011 ngày 8/8/2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành chương trình BDTX cho giáo viên THCS;

Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ cụ thể năm học 2016 – 2017;
Căn cứ vào kế hoạch BDTX của trường THPT Bán Trú THCS Sủng Trái, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tổ Xã hội năm học 2016 – 2017.
Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017.
III/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Ban giám hiệu nhà trường.
- Là một giáo viên nhiệt tình, có tinh thần đoàn kết có trách nhiệm cao,có tâm huyết với nghệ nghiệp, “tất cả vì học sinh thân yêu”.
- Đảng uỷ, chính quyền địa phương, hội phụ huynh quan tâm và tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp giáo dục
* Khó khăn:
- Kinh nghiệm công tác còn hạn chế.
- Tài liệu tập huấn còn hạn chế.
- Bất đồng về ngôn ngữ,nhận thức của học sinh còn nhiều hạn chế
IV/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.Mục đích bồi dưỡng thường xuyên:
- GV học tập BDTX để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế, xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn kiến thức nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên, năng lực hiệu tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức quản lý tự học, bồi dưỡng của giáo viên nhà trường và các cấp quản lý giáo dục đào tạo.
- Nắm vững mục tiêu đổi mới chương trình, tinh thần giảm tải, sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết 40/QH khoá 10 của Quốc Hội, chỉ thị 12/2001 CT-TTg của thủ tướng chính phủ và chỉ thị 40-CT/TƯ của Ban bí thư trung ương về việc xây dựng nâng cao chất lượng đổi ngũ giáo viên và CBQL giáo dục.
- Nắm vững yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa.
2. Nội dung bồi dưỡng:
a. Bồi dưỡng yêu cầu nhiệm vụ năm học(Nội dung bồi dưỡng 1):
- Học tập nghị quyết của Đảng.
- Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục học tập các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học tích cực - Chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng, chuyên đề giảm tải.
- Học tập kế hoạch của Phòng GD&ĐT năm học 2016 - 2017.
b. Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện (Nội dung bồi dưỡng 2)
c. Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên(Nội dung 3)
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


mô đun
Tên và nội dung mô đun
Mục tiêu
bồi dưỡng
Thời gian
tự học
(tiết)
Thời gian học
tập trung (tiết)


Lý thuyết
Thực hành

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học:

 
 
THCS 14
+ Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.
2. Mục tiêu, nội dung, phương

Sponsor Documents